Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

28. dubna 2021 ∙ 14:45
Kristián Vích
Překonání kanálu La Manche bylo v 19. století možné pouze prostřednictvím lodí, případně za pomoci horkovzdušných balónů ∙ Foto: Picryl, volné dílo

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891.

Nový most

O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu bylo rozhodnuto, aby most nebyl veden od myssu Gris-Nez, jak z počátku zamýšleno, nýbrž od myssu Blanc-Nez k South-Forelandu na břehu anglickém. Půda, na níž budou pilíře mostu spočívat, není nikde více než 50 metrů pod mořem a sestává z tvrdé křídové skály.

Nový tento směr jest o 5 kilometrů kratší, než původně projektovaný směr od myssu Gris-Nez k Folkestonu a úplně přímočárný.

Most poskytne značné výhody již usnadněním dopravy a pominutím dopravy po vodě. Doprava zboží by se tím rovněž urychlila a dvojí překládání zboží by odpadlo.

Dle předložených plánů byl by most přes průplav ocelový. Jednotlivá pole 500 metrů zdélí budou spočívat na kovových pilířích: úhrnná váha materiálu, který dodají oba sůčastněné státy, bude se páčit na 1 million tun.

Půda je dosti pevná, aby snesla zatížení 10—12 kilogr. na čtvereční centimetr. Kovové pilíře budou spočívat na cementovaném zdivu. Nebudou nikterak překážet plavbě a budou dosti pevny, aby vzdorovaly všem bouřím. V noci budou na mostě upraveny na několika místech majáky.

– Národní listy, 9. dubna 1891. Autor neuveden.

Britští muži dávali najevo své bohatství podivnou úpravou nehtů

Pokud si říkáte, že žijeme ve zvráceném světě sociálních sítí, kde řada lidí nemá žádnou soudnost, možná vás překvapí článek z roku 1901. Národní listy přinesly zprávu o zvláštní módě, která se rozšířila mezi bohatými britskými muži. Nejnovější móda anglických gigrlat Nejnovější nesmysl, jenž se ujal mezi šviháky v anglické společnosti, jest, dáti si střihati nehty na rukou ve tvaru obráceného velkého V. Jeden z pěstitelů tohoto módního bláznovství, jenž […]

Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat. Choulostivá otázka Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti […]

Neobvyklý trest za šíření pomluv o ostatních rodinách

Na rodinnou čest a dobrou pověst naši předci velmi dbali. Čas od času se ovšem objevil někdo, kdo se rozhodl šířit o ostatních z nejrůznějších důvodů pomluvy a klepy. O jednom podobném případu přinesly zprávu Národní listy v dubnu 1891. Poněkud překvapivé je, jak celá záležitost dopadla. Zvláštní trest za pomluvu V jedné obci v Anhaltsku byly četné rodiny neustále znepokojovány anonymními dopisy, jejichž obsah ve mnohých případech toho druhu, […]

Klobásy z hovězí kůže před soudem. Řešilo se, zda jsou protizákonné

Dvojí kvalita potravin byla tématem i pro naše předky. Roku 1891 přinesly Národní listy zprávu o soudním procesu, který řešil, zda uzenářské výrobky mohou obsahovat hovězí kůži. Přečtěte si, jaký verdikt nakonec padl. Klobásy z hovězí kůže »Hovězí kůže spracovaná do klobásů může být považována za zcela znamenitou potravinu pro lid, zejména je-li cena takovéto klobásy přiměřená.« Tento posudek prohlášen byl dobrým zdáním trestního soudce v Dortmundě v přelíčení proti […]

Londýnské metro hlásilo příští stanici automaticky už na konci 19. století

Hlavní město Velké Británie bylo průkopníkem podzemní městské hromadné dopravy. Už v roce 1863 začaly v tunelech jezdit první vlakové soupravy na parní pohon. Ještě před koncem století byly již vozy poháněny elektřinou. Praha si musela na první metro počkat až do roku 1974. Již ve zmíněném roce 1891 si ale Pražané v Národních listech mohli přečíst o úžasném pokroku, jakého Britové dosáhli. Praktická novinka v oboru železničním Na podzemní […]

X Zavřít