Před lety v Praze

26. 7. 1890: Nález podzemní chodby a pokus zoufalé ženy o sebevraždu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Podzemní chodby Pan Jan Müller otevřel v domě svém č. p. 166–III. v Pětikostelní ulici výčep piva. K domu tomu náleží rozsáhlá zahrada, rozprostírající se pod královským hradem a poskytující na celou Prahu překrásnou vyhlídku. Při prohlížení sklepa seznáno, že vedou z něho na různé strany chodby, s počátku široké, pak čím dále následkem padajícího rumu se úžující. Majitel, opatřiv se náležitě, vnikl do některých chodeb až na 50 metrů, dále však […]

25. 7. 1890: Surová žena z malicherného důvodu napadla malého chlapce

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Surovost Včera po 3. hodině odpolední ubírala se po Uhelném trhu ženština, nesoucí pár botek. Z nenadání namanul se jí do cesty asi 14letý výrostek, jenž prý do ní vrazil, což ženu tak rozčílilo, že popadla botku a udeřila chlapce podpadkem do hlavy. Ihned vytryskla chlapci z rány krev. Dal se do pláče, květinářky se ho ujaly a volaly policejního strážníka. Pachatelka dala se na útěk, avšak pronásledována davem lidu a strážníkem, […]

24. 7. 1890: Dřevěné zábradlí povolilo a ženy se zřítily do potoka na kameny

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nehoda pod Vyšehradem Velká nehoda, která měla za následek ohromný sběh lidu, udála se včera po osmé hodině večerní pod Vyšehradem. Obyvatelé onoho velkého čtyřhranu domů, který leží na západní straně zrovna u zdí Vyšehradu, chodí pro vodu do Prahy, totiž do kašny na blízku nové školní budovy v Slupech. Včera večer vracely se dvě ženy dělníků, pí. Hybšová a Tumová s plnými putnami domů. Pod mostem spojovací […]

23. 7. 1890: Dovoz a vývoz rostlin, záhadné úmrtí a utonulé dítě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. O vývozu a přívozu rostlin Dle dodatku ku berlínské úmluvě o mšici révové dohodly se strany smlouvu uzavírající ohledně usnadnění dopravy rostlin, keřů a jiných sazenic kromě révy, kteréž ze školek rostlinných, sklenníků aneb zahrad pocházejí, na tom, že v mezinárodním obchodě mezi státy, na kteréž se úmluva vztahuje, v odst. 2. čl. 3. úmluvy předepsaného vykázání země, odkud pocházejí, tenkráte třeba není, když se jedná o zásylky rostlin, […]

22. 7. 1890: Panují neshody kvůli stavbě nové budovy městské spořitelny

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Spor o stavbu Stavba paláce pro městskou spořitelnu na místě krámků a budov v Kotcích poněkud se zdržuje, poněvadž panují dva rozdílné náhledy. Kdežto někteří členové komise přimlouvají se, aby budova městské spořitelny byla monumentální a aby se v přízemku nezřizovaly krámy, jsou jiní členové opačného náhledu. Poukazují k tomu, že i v přízemí vídeňské dvorní opery zřízeny jsou krámy, jež monumentální stavbě nejsou na úkor, a že zřízení krámů […]

21. 7. 1890: Pošta na Vinohradech a sebevražedný skok do Vltavy

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Z Vinohrad Poštovní úřad na Král. Vinohradech přesídlil právě do nově upravených místností, jež snad pro první dobu alespoň poněkud vyhovují požadavkům obecenstva. Při stálém vzrůstu města bude zapotřebí zříditi pro poštovní úřad na Vinohradech ještě rozsáhlejší kanceláře. – Národní listy, 21. 7. 1890 Utonul Včera po 10. hodině v noci oznámili rukavičkář p. Jan Steinhilbr a krejčí p. Jan Pech strážníku na řetězové lávce, že viděli neznámého muže, který několik kroků […]

20. 7. 1890: Vynález telefonního automatu a sebevražda nešťastných milenců

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Telefonický automat Tedy bychom měli také již automaty telefonující! Jsou již zavedeny v New-Havenu v Connectientu. Telefonu toho lze dle časopisu »Western-Electriciane« použit teprve pak, když se zaplatí poplatek. Apparát jest opatřen pěti otvory na centík, na dvaceticent, na čtvrt, na půl a na celý dollar. Jsou to poplatky telefonní do různých míst ve státě a mimo stát. Kdo chce telegrafovat, zavolá jako při obyčejném telefonu na ústřední stanici a udá pak, s kým […]

19. 7. 1890: Nové stavby na Vinohradech, zmlácená prodavačka a smrt při koupání

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Z Vinohrad Stavební ruch na Vinohradech je také dosti čilý. Stavba chrámu čile pokračuje a dospěla již do druhého patra. Starosta okresního zastupitelstva pan Vilém Vlček dostavuje v Čelakovského ulici dva dvoupatrové domy, bývalý obchodník pan Ad. Egerer dostavěl dva třípatrové nárožní domy v ulicích Máchově a Krameriově, stávitel pan Antonín Dvořák třípatrový dům v ulici Jablonského, pan F. Berger staví dva trojpatrové nárožní domy v ulicích […]

18. 7. 1890: Pramenitá voda v Praze, prudký liják s krupobitím a postřelený muž

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Pramenitá voda v Praze Americký podnikatel John Webber, bytem č. 127 v Pearl Street v Nov. Yorku, zaměstnán jest přes dva měsíce v Teplicích zajímavými pokusy, jimiž hodlá rozluštiti záhadu, jak možno tomuto lázenskému místu zachrániti vřídla léčivá. Při svých pokusech záležejících hlavně z prací vrtacích, používá John Webber amerických strojů, kteréž před časem tou měrou se poškodily, že práce musila býti přerušena. Vrtadla prorazila sice […]

17. 7. 1890: Aktuální počasí v Praze, host z laciného kraje a nedělní klid

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Počasí Nynější změna počasí, jak se zdá, značí konečně příchod teplé, v pravdě letní pohody. Ode dvou, tří dnů jest totiž tak krásně, že i nejsmělejší přání všech, kdož dlí na letním bytu, kdož nastoupili právě dovolenou, neb kdož mají na starosti zahradní restauraci, jsou splněna. Stesky na špatné počasí rázem přestaly, neboť teplem lze jedva vydržeti. Zajímavo jen, že na špatné počasí naříkáno bylo […]

16. 7. 1890: Zatčení bývalého konzula, podvodník na útěku a smrt na plovárně

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Sensační zatčení V jednom zdejším hotelu bydlil asi 3 leta býv. švédský konsul ve Švýcarsku ryt. Schäck, jenž — jak známo — ucházel se o povolení ku stavbě lanových dráh v Praze. Předložil plány, jež byly schváleny, sdělána smlouva, vůbec provedeny veškeré předběžné práce. Ryt. Schäck měl složiti obci pražské před podepsáním smlouvy 50.000 zlatých kauce. Neměl jí, ale žádal proto stále […]

15. 7. 1890: Ve Španělsku se šíří cholera. České obce musí přijmout několik opatření

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zdravotní opatření Politické úřady v Čechách oznamují, že za příčinou epidemického vystoupení cholery v okolí Valencie ve Španělsku jest nezbytno, aby již nyní v každé obci věnovala se zdravotním poměrům zvláštní pozornost. Za tou příčinou žádají se na základě výnosu místodržitelství ze dne 22. června t. r. starostové veškerých obcí v Čechách, aby se důrazně přičinili o bezodkladné odstranění veškerých závad a nepřístojností, jež mají za následek znečistění […]

14. 7. 1890: Výtržník v hostinci, dopadený zloděj květin a pobodání kovářského pomocníka

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Sběh lidu Velký sběh lidu udál se v sobotu večer v Josefově. Robert Radouň, 24letý zámečnický pomocník z Davle, který po vykonaném vojenském cvičení byl propuštěn, zavítal do hostince p. Morice Süsse čís. 261–V., kde hosty dotěravě za udělení dárku obtěžoval a zlomyslně dvě tabule v okně rozbil. Na žádost hostinského dostavili se do výčepu 2 strážníci, aby výtržníka zatkli a odvedli na komisařství. Radouň prohlásil, že ho ani tisíc slonů neodtáhne […]

13. 7. 1890: U Nuselských schodů nalezena mrtvola novorozeného dítěte

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Mrtvola novorozeňátka Včera po 10. hodině dopolední byla za plotem zahrady domu čís. 139 u cesty pod nuselskými schody nalezena mrtvola novorozeného děvčátka, zabalená do šedivé, červeně kostkované jupky. Přivolaní lékaři zjistili, že dítko přišlo na svět živé, na těle jeho neshledali však stop spáchaného násilí. Mrtvola byla dodána de pathologického ústavu. – Národní listy, 13. 7. 1890 Ze strachu před trestem Karel Hübel, 22letý vojín prvního dragounského […]

12. 7. 1890: Neznámý darebák nařezává boty pražským ženám

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Záhadný čin Se strany naprosto spolehlivé sděluje se mám následující událost, jež v nemalé míře vzrušila sůčastněné osoby a již odporučujeme bedlivému vyšetření policie. Dne 5. t. m. večer vystoupila manželka řezníka p. Z. z parníku a vracela se domů. Když stoupala po schůdkách ku břehu, pocítila pojednou palčivou bolest na noze, v nártu, a hned také cítila krev v botce. Doma shledáno, že byla ostrým nástrojem raněna, a sice proříznuta […]

11. 7. 1890: Žena okradla pětileté dítě. Už sedí ve vyšetřovací vazbě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Okrádala dítky V sadech u bývalé poříčské brány pozorovala včera jistá paní služku, která vytáhla pětiletému děvčátku Kateřině Volfové z domu č. 1159–II. zlaté náušnice z uší a s lupem dala se rychle na útěk. Paní běžela za zlodějkou a dala ji přivolaným strážníkem zatknouti a na komisařství odvésti. Zjistilo se, že jest to 19letá služka Františka Burianova z Olomouce. Byla dodána soudu do vyšetřovací vazby. – Národní listy, 11. 7. 1890 Vypíchnuté […]

10. 7. 1890: Nové poštovní známky s císařem a pokus o sebevraždu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nové poštovní známky Přinesli jsme před delší dobou již zprávu o zavedení nových poštovních známek v Rakousku. Úřadní list vídenský přináší nyní dotýčný výnos ministerstva vnitra v plném znění. Vysvítá z něho, že na místě dosavadních známek budou zavedeny nové, a sice následujících kategorií: krejcarové temněšedé, 2kr. světlehnědé, 3kr. zelené, 5kr. červené, 10kr. modré, 12kr. temněčervené, 15kr. karmínové, 20kr. olivové, 24kr. šedomodré, 30kr. temněhnědé, 50kr. […]

9. 7. 1890: Velká hospodská rvačka, spojení s cizinou a stávka truhlářských pomocníků

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Rvačka Velký sběh lidu udál se včera odpoledne před hostincem c. 37 v Michli. Hostinský a řezník p. Jan Stumpf hrál se strojníkem p. Václ. Kindlem zapovězenou hru v karty a prohrál 460 zl. Poněvadž se domníval, že jej Kindl falešnou hrou ošálil, vyzval jej, aby mu peníze vrátil, z čehož povstala hádka i rvačka, jíž se také súčastnili zlatnický pomocník Ant. Novák, zedník V. Kindl, řezník […]

8. 7. 1890: Špatná sklizeň ovoce, nehoda na železnici a prudký liják

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Špatná sklizeň ovoce Dle úřadních zpráv bude letos v Čechách až na malé výminky špatná úroda zimního ovoce. Červeného ovoce a letních hrušek jest všude hojnost, pozdních hrušek a jablek velmi málo, švestek v celých středních Čechách a na dolejším Labi vůbec není. S mnohých stromů čnějí suché větve, místy jsou celé stromy uschlé. Příčinou toho byl zhoubný vlhký podzimek. Lepší než prostřední úroda jest pouze v studenějších […]

7. 7. 1890: Hrůzné neštěstí na dráze, zatčení traviči a pokousaný chlapec

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Neštěstí na dráze Včera odpoledne vrhl se na viaduktu severozápadní dráhy mezi Karlínem a Libní neznámý muž na koleje v tom okamžiku, když vlak plnou parou přijížděl. Nešťastník byl koly v pravém slova smyslu na dva kusy roztržen, hlava s částí trupu zůstala mezi kolejemi, kdežto ostatní část těla byla na hráz odhozena. Na místo neštěstí dostavila se záhy policejní komise, která dala mrtvolu dopraviti do pathologického ústavu. – Národní […]

Praha odstraní reklamní lavičky z počátku století

Z pražských ulic postupně zmizí přes 1 400 laviček s rozměrnými reklamami. Magistrát v tiskové zprávě uvedl, že se tak stane na náklady bývalého nájemce, společnosti AD-Net, která je i přes platnou výpověď a rozhodnutí soudů dosud neodklidila. „Praha dnes odveze z různých míst po celé Praze až 50 reklamních laviček. Mezi prvními už zmizely ty na Budějovické v ulici Olbrachtova v Praze 4. Postupné odstraňování zhruba 1 400 kusů tohoto mobiliáře se uskuteční po vleklém sporu s bývalým nájemcem řady městských pozemků,“ sdělil […]

Vakcínu bez registrace nově nabízí i očkovací centrum na Vyšehradě

Metropolitní očkovací centrum v pražském Kongresovém centru od úterý umožňuje zájemcům nechat se naočkovat vakcínou proti covid-19 i bez nutnosti předchozí registrace. Vymezena je pro ně doba vždy od 10 do 19 hodin. Na místě se očkuje vakcínou Comirnaty (BionTech/Pfizer). „Chceme maximálně vyjít vstříc všem, kdo se ještě nerozhodli nebo neměli možnost se na očkování dostavit, abychom zvýšili proočkovanost v hlavním městě a pomohli tak chránit zdraví Pražanů i návštěvníků hlavního města,“ říká radní pro oblast zdravotnictví Milena […]

Andrej Babiš

Babišův předvolební faul. Pirátům vyčítá zdražení MHD, jeho primátoři ale udělali to samé

Předvolební kampaň je v plném proudu a premiér Andrej Babiš znovu okopává kotníky svému největšímu rivalovi – Pirátské straně. Vyčítá jí zdražení jízdného v pražské MHD. Už ale zamlčuje několik důležitých skutečností. „Čau lidi, právě dneska vám Piráti zdražili MHD v Praze a ve Středních Čechách. Já jsme naopak prosadil slevu na jízdné a hnutí ANO tento týden prosadilo další navýšení důchodů,“ napsal v neděli na svůj Facebook Andrej Babiš. Výrok je značně zavádějící a tak trochu i nefér. Počínaje 1. srpnem sice opravdu […]

Triedr

Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892. Spiknutí proti manželům Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním […]

Den, kdy ryby pršely z nebe. Nevídaný úkaz všechny zaskočil

Čas od času se stane něco, nad čím běžnému smrtelníkovi zůstává rozum stát. Fenomén zvaný „déšť ryb“ patří mezi ně, i když má logické vysvětlení. Při silných bouřích mohou z nebe padat větrem nasáté ryby, žáby, myši nebo další drobní živočichové. Dobové noviny zmiňují událost, ke které došlo v létě 1892 v Bosně. Dešť ryb Meteorologická stanice v Bjelině v Bosně podává zprávu o následujícím přírodním úkazu. V noci na 23. července ke 4. hod. strhla se nad Bjelinou, směrem severozápadě-jihovýchodním, bouře, […]

Unikátní socha nosorožce mění vzhled a poskytuje výhled do okolí

Rozsáhlý prostor bývalé Denkrovy pískovny v Praze–Lysolajích prošel celkovou proměnou. Na doposud zanedbaném území vyrostl nový veřejný sportovní areál, který má být centrem volnočasových aktivit. Jeho patronem se stala skulptura pravěkého nosorožce srstnatého, který v těchto místech v dávné minulosti žil. Území dnešních Lysolají se nalézá na severním okraji tzv. Barrandienu, unikátního území s podložím tvořeným prvohorními horninami s nálezy prvních známek života z doby před půl miliardou let. V blízkém okolí měli dočasná sídliště už nejméně před 30 tisíci […]

Duhová vlajka

Startuje Prague Pride. Letos opět bez duhového průvodu

V pondělí 2. srpna začíná v Praze tradiční týdenní festival sexuálních menšin Prague Pride. Nabídne desítky nejrůznějších akcí z oblasti kultury, osvěty, zábavy či vzdělávání. V pořadí již 11. ročník se chce tentokrát zaměřit na téma coming outu, tedy procesu, během kterého člověk rozpoznává a akceptuje svoji menšinovou sexuální orientaci nebo genderové identity. Festivalový program zahrnuje přednášky, výstavy, autorská čtení, koncerty, workshopy, sportovní utkání nebo večírky. Stejně jako loni se kvůli pandemii neuskuteční pomyslný vrchol celého týdne […]

Splnil se mi životní sen, napsala Maláčová. Lidé reagují drsnou kritikou

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se na Twitteru svěřila s obrovskou radostí, která se jí přihodila. Sněmovna totiž v pátek schválila navýšení důchodů o 300 Kč nad zákonnou valorizaci a výchovné 500 Kč za každé vychované dítě. „Splnil se mi životní sen!“ napsala v pátek krátce po obědě na svůj Twitter ministryně. A reakce lidí v komentářích na sebe nenechaly dlouho čekat. „Obávám se, že pár snů, jak rozvrátit veřejné finance, ještě má,“ napsal pod příspěvek uživatel s přezdívkou Libre. „Kupovat hlasy […]

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

X Zavřít