březen

Výročí připadající na úterý 31. března 2020

Úterý 31. března je 91. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 275 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,6 °C (2017) a nejnižší -8,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 8,5 °C. Svátek slaví Kvido Toto mužské křestní jméno má pravděpodobně germánský původ. Nejčastější teorie jej odvozuje ze jména Wido, což znamená „lesní muž” nebo „muž z lesa“. Může ovšem pocházet i […]

Výročí připadající na pondělí 30. března 2020

Pondělí 30. března je 90. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 276 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (1872) a nejnižší -10,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 8,1 °C. Svátek slaví Arnošt Toto mužské křestní jméno německého původu vzniklo ze starogermánských slov „ernst“ nebo „ernust“, což znamená „čestný“, „vytrvalý“ nebo „rozhodný“. V Česku se vyskytuje spíše zřídka. Domácí podoby […]

Výročí připadající na neděli 29. března 2020

Neděle 29. března je 89. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 277 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,5 °C (1968) a nejnižší -9,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Taťána Toto jméno pochází latiny. Jeho význam bývá spojován především s římským rodem Tatiů, z něhož vzniklo slovo „tattó“, znamenající „rozdělovat“ nebo „rozhodovat. Významově tedy vykládáme jako „ta, […]

Výročí připadající na sobotu 28. března 2020

Sobota 28. března je 88. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 278 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,6 °C (1986) a nejnižší -9,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Soňa Toto jméno má původ v řečtině, pochází ovšem z Ruska, kde vzniklo jako domácká odvozenina řeckého jména Sophia. Významově se vykládá jako „moudrá“ (z řečtiny), případně „zlatá“ […]

Výročí připadající na pátek 27. března 2020

Pátek 27. března je 87. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 279 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,8 °C (2006) a nejnižší -8,8 °C (1853). Průměrná historická teplota v Praze je 7,7 °C. Svátek slaví Dita Podle nomenologů jde o zkrácenou verzi jména Judita, které vykládáme jako „židovka“. Některé teorie však uvádějí, že pochází z německého Dietlin nebo Dietmunt, což by pak by […]

Výročí připadající na čtvrtek 26. března 2020

Čtvrtek 26. března je 86. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 280 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (2010) a nejnižší -13,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Emanuel Toto jméno je hebrejského původu a znamená „Bůh s námi“. Setkáváme se s ním naprosto minimálně a jeho obliba v posledních letech klesá. Domácí podoby jsou Eman, […]

Výročí připadající na středu 25. března 2020

Středa 25. března je 85. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 281 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,5 °C (2010) a nejnižší -11,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,4 °C. Svátek slaví Marián Jeden z výkladů uvádí toto jméno jako mužský prostějšek běžnějšího ženského jména Marie, které má hebrejský původ a znamená „milovaná/milovaný Bohem”, ale také „hořký”, „krásný”, „ničitel”, „kapka […]

Výročí připadající na úterý 24. března 2020

Úterý 24. března je 84. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 282 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,9 °C (1836) a nejnižší -15,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 6,7 °C. Svátek slaví Gabriel Toto jméno je hebrejského původu a v překladu znamená „Bůj je mocný“, „Bůh je má síla“. Domácí podoby jsou Gabek, Gabeš nebo Gabrielek. Historické události 1775 (před […]

Výročí připadající na pondělí 23. března 2020

Pondělí 23. března je 83. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 283 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,8 °C (2019) a nejnižší -11,6 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 5,9 °C. Svátek slaví Ivona Ženské křestní jméno Ivona je pravděpodobně německého původu. Pochází ze starogermánského slova „íwa“, které v překladu znamená „tisový luk“, případně „lučištník“. Toto vysvětlení dokládá například jeden z […]

Výročí připadající na neděli 22. března 2020

Neděle 22. března je 82. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 284 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,0 °C (1990, 2014) a nejnižší -10,1 °C (1899). Průměrná historická teplota v Praze je 6,1 °C. Svátek slaví Leona Toto ženské křestní jméno má řecký původ. Vytvořilo se ze slova „león“ a znamená „lev“, respektive „lvice“. Domácí podoby jsou Leonka, Lea, Leuška, Leinka nebo Leika. […]

Výročí připadající na sobotu 21. března 2020

Sobota 21. března je 81. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 285 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,4 °C (2014) a nejnižší -11,9 °C (1865). Průměrná historická teplota v Praze je 6,3 °C. Svátek slaví Radek Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Vytvořilo se jako samostatná mutace ze jmen začínajících nebo končících na „rad“. Významově vychází ze slova „radovat se“ a znamená […]

Výročí připadající na pátek 20. března 2020

Pátek 20. března je 80. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 286 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,9 °C (2014) a nejnižší -10,7 °C (1865). Průměrná historická teplota v Praze je 5,4 °C. Svátek slaví Světlana Toto ženské křestní jméno je slovanského původu. K nám se dostalo z ruského kalendáře. Vykládáme jako „světlá“ nebo „jasná“. Domácí podoby jsou Světla, Světa, Světka, Světlanka nebo […]

Výročí připadající na čtvrtek 19. března 2020

Čtvrtek 19. března je 79. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 287 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,6 °C (1884) a nejnižší -9,1 °C (1865). Průměrná historická teplota v Praze je 4,7 °C. Svátek slaví Josef Toto mužské křestní jméno je hebrejského původu. Vyvinulo se z biblického Jóséph a významově jej vykládáme jako „Bůh ti dá dítě“ nebo „Bůh ti přidá“. Domácí podoby […]

Výročí připadající na středu 18. března 2020

Středa 18. března je 78. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 288 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,6 °C (2004) a nejnižší -8,5 °C (1850). Průměrná historická teplota v Praze je 5,2 °C. Svátek slaví Eduard Toto mužské křestní jméno má původ v Anglii. Významově vychází ze jména Éadweart, které je složeno ze slov „ead“ („štěstí“ nebo „bohatství“) a „weart“ („strážce“). Vykládáme jej […]

Výročí připadající na úterý 17. března 2020

Úterý 17. března je 77. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 289 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (2012) a nejnižší -10,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 5,4 °C. Svátek slaví Vlastimil Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Jazykovědci ho spojují se staročeským slovem „vlast“, které v překladu znamená „moc“, „majetek“ nebo „vláda“. Významově tedy jméno vykládáme jako […]

Výročí připadající na pondělí 16. března 2020

Pondělí 16. března je 76. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 290 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,9 °C (2012) a nejnižší -10,6 °C (1845). Průměrná historická teplota v Praze je 5,5 °C. Svátek slaví Elena a Herbert Původ jména Elena není zcela objasněn. Bývá spojováno s ruskou nebo bulharskou variantou jména Helena, pak by znamenalo „pochodeň“ či „světlo“. Dále mohlo být přejato z anglického […]

Výročí připadající na neděli 15. března 2020

Neděle 15. března je 75. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 291 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,1 °C (1882) a nejnižší -13,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 4,7 °C. Svátek slaví Ida Toto ženské křestní jméno je pravděpodobně severského původu. Nejspíš se odvozuje od skandinávského slova „íd“ („čin“). Jméno tedy vykládáme jako „činorodá“ nebo „žena činu“. Další možnost se […]

Výročí připadající na sobotu 14. března 2020

Sobota 14. března je 74. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 292 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,9 °C (1957) a nejnižší -18,5 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 4,4 °C. Svátek slaví Rút a Matylda Ženské křestní jméno Rút je hebrejského původu. Vytvořilo se pravděpodobně ze slova „r(e)úth“ („přátelství“). Významově jej tedy vykládáme jako přítelkyně. Domácí podoby jsou Rútka, Rutina, […]

Výročí připadající na pátek 13. března 2020

Pátek 13. března je 73. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 293 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,7 °C (2002) a nejnižší -11,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 4,1 °C. Svátek slaví Růžena Toto ženské křestní jméno je latinského původu. Bylo odvozeno ze jména Rosalie, potažmo ze slova „rose“, čili „růže“. Významově vykládáme jako „královna květin“ nebo „růže“. Domácí podoby […]

Výročí připadající na čtvrtek 12. března 2020

Čtvrtek 12. března je 72. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 294 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,6 °C (2001) a nejnižší -11,7 °C (1847). Průměrná historická teplota v Praze je 4,1 °C. Svátek slaví Řehoř Toto mužské křestní jméno pochází z řečtiny. Bylo odvozeno ze jména Grégorius, potažmo ze slova „grégoros“, které znamená „bdělý“ nebo „ostražitý“. Domácí podoby jsou Řehořek, Řehůřek, Hořek, […]

Nejnovější články na webu

„Ajťáci“ si za loňský rok polepšili. Nejvíc vydělávají v Praze

Průměrná hrubá měsíční mzda odborníků informačních a komunikačních technologií v Česku v loňském roce vzrostla meziročně o 8,5 % a překonala hranici 58 tisíc korun. Průměrná mzda ostatních zaměstnanců přitom byla o 22 tisíc nižší. Nejvíce si odborníci v této profesi vydělají v Praze. Data zveřejnil Český statistický úřad. V současné době pracuje v Česku jako ICT odborník již více než 200 tisíc lidí a jejich podíl na zaměstnané populaci […]

Startuje nová linka přívozu přes Vltavu. Propojí dvě pražské náplavky

Rašínovo a Hořejší nábřeží propojí staronový pravidelný přívoz Vyšehrad. Pražané i turisté tak budou moci cestovat mezi dvěma oblíbenými náplavkami po vodě rychleji. „Hořejší nábřeží ožilo primárně otevřením kobek. Každá má svůj osobitý charakter a přívozem se cesta k prozkoumání této krásné náplavky ještě zjednoduší,“ říká kurátor pražských náplavek Petr Hozman. Loď s názvem Šemík, kterou bude provozovat známý pražský převozník Zdeněk Bergman prostřednictvím firmy Pražské Benátky, se poprvé odrazí […]

Hledá se vánoční strom pro Prahu. Vítězný tip dostane finanční odměnu

Vánoční trhy v centru Prahy odstartují už za 5 měsíců. Praha proto začíná hledat strom, který se na sklonku roku stane dominantou Staroměstského náměstí. Společnost Taiko, která pražské trhy každoročně organizuje, vyhlašuje už podesáté soutěž Hledá se strom. Lidé mohou zasílat svoje tipy na jehličnany, které jsou vhodné pro největší trhy v centru české metropole. „O velikonoční atmosféru trhů Pražané i návštěvníci města přišli, věříme, že o tu vánoční nepřijdou. […]

Komentář Evžena Korce: Stavebnictví se v květnu dál propadalo. Co je příčinou?

Propad českého stavebnictví zrychluje, stavební produkce v květnu podle aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně klesla o 7,6 procenta. V dubnu přitom stavebnictví kleslo meziročně o 4,6 procenta. Výrazně se na tom podepsalo pozemní stavitelství, které letos v květnu ve srovnání se stejným měsícem loňského roku propadlo o 11 procent. Podle ČSÚ propad nejvíce zasáhl menší firmy a živnostníky, kteří byli letos výrazně pod úrovní loňského května. Naopak velké stavební firmy si […]

V cestovním ruchu je zaměstnáno téměř 8 procent Pražanů

Cestovní ruch v roce 2018 reprezentoval 2,9 % hrubého domácího produktu a zaměstnával 240,6 tisíce osob. Třetinou se na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha. Klíčovým oborem zůstává turismus také pro Karlovarský kraj. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad. V roce 2018 činil celkový objem výdajů za cestovní ruch na našem území 294,7 miliard korun a hrubá přidaná hodnota sektoru dosáhla 132 miliard korun. Z pozitivního vývoje profitovaly […]

Kam vyhodit obal od zubní pasty? Nová kampaň testuje známé tváře

Svozová společnost Pražské služby se během letních prázdnin zaměří na téma správného třídění odpadu a předcházení jeho vzniku. V rámci online kampaně pětice známých osobností podstoupí tzv „Třídicí kvíz“. Jako první si ho vyzkoušel herec, scenárista a bojovník v MMA Jakub Štáfek. Se záludnými otázkami týkajícími se správné likvidace plata od vajíček, krabice od pizzy či tuby od zubní pasty popasoval se protagonista fotbalisty Lavického ze seriálu Vyšehrad popasoval dobře. […]

Praha poskytne dotaci městským částem na rekonstrukci bytů

Pražští zastupitelé schválili poskytnutí dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení ve výši téměř 11 milionů pro dvě městské části. Praha 3 obdrží bezmála 5,6 milionu korun na opravu tří bytů a Praha 10 více než 5,2 milionu korun na opravu sedmi bytů. Praha z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy přispívá městským částem buď ve formě bezúročné půjčky, nebo právě prostřednictvím dotace. V případě poskytnutí dotace má […]

Národní muzeum vystavuje vzácné poklady z numismatických sbírek

Národní muzeum otevřelo novou výstavu s názvem Poklady numismatických sbírek. Návštěvníkům představuje ty nejvzácnější mince, medaile a řády, kterými se může Historické muzeum Národního muzea pochlubit. Na výstavě je k vidění zhruba 1500 unikátních exponátů z Numismatické sbírky Národní muzea, která celkově obsahuje okolo milionu sbírkových předmětů. Jedním z nejvzácnějších je zlatý čtyřicetidukát Ferdinanda III. z roku 1629, který je naprosto výjimečnou ražbou v celé české historii. Vystaven je i […]

Schváleno. Nová pražská lanovka do pěti let propojí Podbabu s Bohnicemi

Pražští zastupitelé schválili stavbu nové lanové dráhy, která propojí městské části Praha 6, Troju a Prahu 8. Celkem 2,5 kilometru dlouhá jízda z Podbaby do Bohnic se stometrovým převýšením a překonáním řeky potrvá asi sedm minut. Celkové náklady se odhadují na 1,5 miliardy korun. Městská lanová dráha se dvěma koncovými a jednou mezilehlou stanicí spojí stávající zastávku tramvají, autobusů a železnice v Podbabě se sídlištěm Bohnice přes lokalitu Podhoří v […]

Národní muzeum představuje osobnost Milana Rastislava Štefánika

V Nové budově Národního muzea byla v úterý otevřena výstava s názvem „Milan Rastislav Štefánik: Generál-osvoboditel“. Návštěvníci se seznámí s touto výraznou osobností našich dějin a odhalí i méně známá fakta o Štefánikově životě. Výstava zachycuje Milana Rastislava Štefánika nejenom jako politika a vojáka, který měl zásadní podíl na vzniku Československa v roce 1918, ale také jako astronoma, cestovatele, sběratele a dokonce i kouzelníka. K vidění jsou originální předměty, které dokumentují jeho […]

X Zavřít