březen

Výročí připadající na úterý 31. března 2020

Úterý 31. března je 91. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 275 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,6 °C (2017) a nejnižší -8,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 8,5 °C. Svátek slaví Kvido Toto mužské křestní jméno má pravděpodobně germánský původ. Nejčastější teorie jej odvozuje ze jména Wido, což znamená „lesní muž” nebo „muž z lesa“. Může ovšem pocházet i […]

Výročí připadající na pondělí 30. března 2020

Pondělí 30. března je 90. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 276 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (1872) a nejnižší -10,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 8,1 °C. Svátek slaví Arnošt Toto mužské křestní jméno německého původu vzniklo ze starogermánských slov „ernst“ nebo „ernust“, což znamená „čestný“, „vytrvalý“ nebo „rozhodný“. V Česku se vyskytuje spíše zřídka. Domácí podoby […]

Výročí připadající na neděli 29. března 2020

Neděle 29. března je 89. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 277 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,5 °C (1968) a nejnižší -9,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Taťána Toto jméno pochází latiny. Jeho význam bývá spojován především s římským rodem Tatiů, z něhož vzniklo slovo „tattó“, znamenající „rozdělovat“ nebo „rozhodovat. Významově tedy vykládáme jako „ta, […]

Výročí připadající na sobotu 28. března 2020

Sobota 28. března je 88. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 278 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,6 °C (1986) a nejnižší -9,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Soňa Toto jméno má původ v řečtině, pochází ovšem z Ruska, kde vzniklo jako domácká odvozenina řeckého jména Sophia. Významově se vykládá jako „moudrá“ (z řečtiny), případně „zlatá“ […]

Výročí připadající na pátek 27. března 2020

Pátek 27. března je 87. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 279 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,8 °C (2006) a nejnižší -8,8 °C (1853). Průměrná historická teplota v Praze je 7,7 °C. Svátek slaví Dita Podle nomenologů jde o zkrácenou verzi jména Judita, které vykládáme jako „židovka“. Některé teorie však uvádějí, že pochází z německého Dietlin nebo Dietmunt, což by pak by […]

Výročí připadající na čtvrtek 26. března 2020

Čtvrtek 26. března je 86. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 280 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (2010) a nejnižší -13,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Emanuel Toto jméno je hebrejského původu a znamená „Bůh s námi“. Setkáváme se s ním naprosto minimálně a jeho obliba v posledních letech klesá. Domácí podoby jsou Eman, […]

Výročí připadající na středu 25. března 2020

Středa 25. března je 85. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 281 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,5 °C (2010) a nejnižší -11,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,4 °C. Svátek slaví Marián Jeden z výkladů uvádí toto jméno jako mužský prostějšek běžnějšího ženského jména Marie, které má hebrejský původ a znamená „milovaná/milovaný Bohem”, ale také „hořký”, „krásný”, „ničitel”, „kapka […]

Výročí připadající na úterý 24. března 2020

Úterý 24. března je 84. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 282 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,9 °C (1836) a nejnižší -15,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 6,7 °C. Svátek slaví Gabriel Toto jméno je hebrejského původu a v překladu znamená „Bůj je mocný“, „Bůh je má síla“. Domácí podoby jsou Gabek, Gabeš nebo Gabrielek. Historické události 1775 (před […]

Výročí připadající na pondělí 23. března 2020

Pondělí 23. března je 83. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 283 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,8 °C (2019) a nejnižší -11,6 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 5,9 °C. Svátek slaví Ivona Ženské křestní jméno Ivona je pravděpodobně německého původu. Pochází ze starogermánského slova „íwa“, které v překladu znamená „tisový luk“, případně „lučištník“. Toto vysvětlení dokládá například jeden z […]

Výročí připadající na neděli 22. března 2020

Neděle 22. března je 82. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 284 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,0 °C (1990, 2014) a nejnižší -10,1 °C (1899). Průměrná historická teplota v Praze je 6,1 °C. Svátek slaví Leona Toto ženské křestní jméno má řecký původ. Vytvořilo se ze slova „león“ a znamená „lev“, respektive „lvice“. Domácí podoby jsou Leonka, Lea, Leuška, Leinka nebo Leika. […]

Výročí připadající na sobotu 21. března 2020

Sobota 21. března je 81. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 285 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,4 °C (2014) a nejnižší -11,9 °C (1865). Průměrná historická teplota v Praze je 6,3 °C. Svátek slaví Radek Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Vytvořilo se jako samostatná mutace ze jmen začínajících nebo končících na „rad“. Významově vychází ze slova „radovat se“ a znamená […]

Výročí připadající na pátek 20. března 2020

Pátek 20. března je 80. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 286 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,9 °C (2014) a nejnižší -10,7 °C (1865). Průměrná historická teplota v Praze je 5,4 °C. Svátek slaví Světlana Toto ženské křestní jméno je slovanského původu. K nám se dostalo z ruského kalendáře. Vykládáme jako „světlá“ nebo „jasná“. Domácí podoby jsou Světla, Světa, Světka, Světlanka nebo […]

Výročí připadající na čtvrtek 19. března 2020

Čtvrtek 19. března je 79. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 287 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,6 °C (1884) a nejnižší -9,1 °C (1865). Průměrná historická teplota v Praze je 4,7 °C. Svátek slaví Josef Toto mužské křestní jméno je hebrejského původu. Vyvinulo se z biblického Jóséph a významově jej vykládáme jako „Bůh ti dá dítě“ nebo „Bůh ti přidá“. Domácí podoby […]

Výročí připadající na středu 18. března 2020

Středa 18. března je 78. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 288 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,6 °C (2004) a nejnižší -8,5 °C (1850). Průměrná historická teplota v Praze je 5,2 °C. Svátek slaví Eduard Toto mužské křestní jméno má původ v Anglii. Významově vychází ze jména Éadweart, které je složeno ze slov „ead“ („štěstí“ nebo „bohatství“) a „weart“ („strážce“). Vykládáme jej […]

Výročí připadající na úterý 17. března 2020

Úterý 17. března je 77. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 289 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (2012) a nejnižší -10,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 5,4 °C. Svátek slaví Vlastimil Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Jazykovědci ho spojují se staročeským slovem „vlast“, které v překladu znamená „moc“, „majetek“ nebo „vláda“. Významově tedy jméno vykládáme jako […]

Výročí připadající na pondělí 16. března 2020

Pondělí 16. března je 76. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 290 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,9 °C (2012) a nejnižší -10,6 °C (1845). Průměrná historická teplota v Praze je 5,5 °C. Svátek slaví Elena a Herbert Původ jména Elena není zcela objasněn. Bývá spojováno s ruskou nebo bulharskou variantou jména Helena, pak by znamenalo „pochodeň“ či „světlo“. Dále mohlo být přejato z anglického […]

Výročí připadající na neděli 15. března 2020

Neděle 15. března je 75. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 291 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,1 °C (1882) a nejnižší -13,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 4,7 °C. Svátek slaví Ida Toto ženské křestní jméno je pravděpodobně severského původu. Nejspíš se odvozuje od skandinávského slova „íd“ („čin“). Jméno tedy vykládáme jako „činorodá“ nebo „žena činu“. Další možnost se […]

Výročí připadající na sobotu 14. března 2020

Sobota 14. března je 74. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 292 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,9 °C (1957) a nejnižší -18,5 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 4,4 °C. Svátek slaví Rút a Matylda Ženské křestní jméno Rút je hebrejského původu. Vytvořilo se pravděpodobně ze slova „r(e)úth“ („přátelství“). Významově jej tedy vykládáme jako přítelkyně. Domácí podoby jsou Rútka, Rutina, […]

Výročí připadající na pátek 13. března 2020

Pátek 13. března je 73. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 293 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,7 °C (2002) a nejnižší -11,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 4,1 °C. Svátek slaví Růžena Toto ženské křestní jméno je latinského původu. Bylo odvozeno ze jména Rosalie, potažmo ze slova „rose“, čili „růže“. Významově vykládáme jako „královna květin“ nebo „růže“. Domácí podoby […]

Výročí připadající na čtvrtek 12. března 2020

Čtvrtek 12. března je 72. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 294 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,6 °C (2001) a nejnižší -11,7 °C (1847). Průměrná historická teplota v Praze je 4,1 °C. Svátek slaví Řehoř Toto mužské křestní jméno pochází z řečtiny. Bylo odvozeno ze jména Grégorius, potažmo ze slova „grégoros“, které znamená „bdělý“ nebo „ostražitý“. Domácí podoby jsou Řehořek, Řehůřek, Hořek, […]

Nejnovější články na webu

Ztráta čichu může být projevem nákazy novým typem koronaviru.

Přibývá nakažených koronavirem, jejichž jediným příznakem je ztráta čichu

V sousedním Německu byla anosmie (dočasné vymizení čichu) příznakem u dvou třetin pacientů, kteří byli Covid-19 pozitivní. Jako hlavní příznak při lehkém průběhu koronavirové infekce ji udávalo také přibližně 30 % jihokorejských Covid-19 pozitivních pacientů. Podobné informace jsou hlášeny dále z Číny, Iránu, USA, Francie a Severní Itálie. Podle profesorky Claire Hopkins z Britské rinologické společnosti mohou pacienti s anosmií bez jakýchkoliv dalších symptomů patřit mezi tzv. skryté přenašeče onemocnění. […]

Karel Smyczek slaví životní jubileum. Zákeřná nemoc ho prý vůbec nezměnila

Jméno režiséra Karla Smyczeka je neodmyslitelně spjato s populárními filmy a seriály. Na svém kontě má tituly jako Sněženky a machři, Lotrando a Zubejda, Třetí patro, Bylo nás pět, Místo nahoře nebo Dobrá čtvrť. Velká část jeho tvorby je však zaměřena na dětské diváky a v neposlední řadě se prosadil i jako herec. Karel Smyczek slaví v těchto dnech 70. narozeniny. Narodil se 31. března 1950 v Mělníku, ale vyrůstal […]

Roušky a respirátory je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem

Pražské služby vydaly pro občany doporučení správného postupu při likvidaci masek, respirátorů, roušek a dalších ochranných a hygienických pomůcek. „Použité jednorázové ochranné pomůcky vložte do plastového sáčku, ten následně vložte do uzavíratelného silnostěnného plastového pytle. Uzavřený pytel vhoďte přímo do nádoby na směsný komunální odpad. V žádném případě neodkládejte pytle s odpadem k popelnicím. Vystavujete tak zbytečnému riziku své okolí i naše zaměstnance,“ vyzývá Pražany tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Uvedená doporučení […]

Šmejdi nabízejí roušky za podpis smlouvy. Úřad radí, jak se bránit

Energetický regulační úřad (ERÚ) zaznamenal několik případů, kdy tzv. „energetičtí šmejdi“ zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu. Ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Další nabízejí po telefonu rekordně levné energie. Takové nabídky však končí spíše vysokou pokutou než kýženou úsporou. ERÚ důrazně varuje všechny spotřebitele, aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky podomních a telefonických prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie, ať […]

Začala rekonstrukce kostry plejtváka myšoka, symbolu Národního muzea

Národní muzeum i v době, kdy je pro své návštěvníky uzavřeno, pokračuje v práci. Pro účely nových stálých přírodovědeckých expozic dochází právě v těchto dnech ke kompletnímu restaurování největšího předmětu ze sbírek Národního muzea, kostry samice plejtváka myšoka. Její oprava probíhá v sále, kde je umístěna již více než sto let. Restaurátorské a preparátorské práce na dalších sbírkových předmětech probíhají i v dílnách a laboratořích Národního muzea, tak aby byly […]

Internet používá drtivá většina obyvatel Česka

Internet v roce 2019 používalo již 81 % Čechů starších 16 let, chytrý telefon pak 70 % z nich. Téměř všichni patnáctiletí pak mají doma přístup k internetu a mohou používat mobilní telefon. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Počítač a internet se nachází už téměř ve všech domácnostech, které tuto technologii chtějí používat. V roce 2019 byla bez internetu již jen necelá pětina českých domácností. Tři čtvrtiny z nich […]

Nově narozené mládě slona indického.

Pražská zoo se raduje z narození sloního mláděte

V pátek nad ránem se v Zoo Praha narodilo mládě slona indického. Jedná se o samičku a váží 92 kilogramů. Ona i její matka Tamara jsou v pořádku. Otcem slůněte je samec Ankhor. Pražská zoo očekává narození ještě druhého mláděte, březí je i samice Janita. „Jsem nadšený, že máme konečně samičku. Osobně jsem si ji po dvou klucích Maxovi a Rudim velmi přál,“ raduje se ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek […]

Tučňáci Humboldtovi ze Zoo Praha rostou jako z vody

Už kolem 2,5 kilogramu váží dvě letošní mláďata tučňáků Humboldtových. Vylíhla se v únoru v Zoo Praha, jejich rodiči jsou samice Sněhurka a samec Kulička. Zatím zůstávají v hnízdě a chovatelé je vyndávají jen kvůli pravidelné prohlídce a vážení. „Okolní svět začnou za doprovodu rodičů objevovat až za pár týdnů. I ostatní tučňáci mohou zatím slyšet pouze jejich žadonění o krmení od rodičů, které bývá občas tak hlasité, že je […]

Albert instaluje plexiskla na pokladny a radí zákazníkům, jak nakupovat bezpečně

Řetězec supermarketů Albert začal instalovat plexiskla k pokladnám. Během tří dnů by se měla objevit ve všech pobočkách po celém Česku. Pro zákazníky zároveň nalepí do prostoru před pokladnami navigační samolepky, které vyznačí bezpečný dvoumetrový sanitační odstup mezi zákazníky. Společnost to oznámila v tiskové zprávě. Pilotní montáže proběhly již v průběhu neděle v obchodech Albert v Praze a Olomouci. Plošná instalace ochranných plexiskel do ostatních prodejen v celém Česku probíhá od dnešního dne. Podobné […]

Počet obyvatel Prahy nadále roste. Bydlení bude ještě větší problém, myslí si Evžen Korec

České hlavní město zůstává i nadále nejatraktivnější adresou pro bydlení. Jen loni se Praha podle aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) rozrostla o 15 645 lidí, z toho 12 890 tvoří přírůstek stěhováním z ciziny a jiných regionů. Vyšší přírůstek v tomto ohledu zaznamenal pouze Středočeský kraj (+15 809 lidí, z toho 14 444 stěhováním). Nejvíce cizinců se do hlavního města přistěhovalo z Ukrajiny (4403 lidí), následují Rusové (1702) a Slováci (1522). Otázkou zůstává, kde budou tito noví Pražané […]

X Zavřít