březen

Výročí připadající na středu 11. března 2020

Středa 11. března je 71. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 295 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,0 °C (1990, 2018) a nejnižší -11,9 °C (1886). Průměrná historická teplota v Praze je 4,4 °C. Svátek slaví Angelika Toto ženské křestní jméno vychází z latinského slova „angelus“, což v překladu znamená „andělská“. Počeštěna verze jména je Anděla. Domácí podoby jsou Angela, Angelka, Angelina, Angelička, Anguška, Gelina nebo Gela. Historické události 1500 (před 520 lety) – Český […]

Výročí připadající na úterý 10. března 2020

Úterý 10. března je 70. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 296 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,6 °C (1948) a nejnižší -11,0 °C (1800). Průměrná historická teplota v Praze je 4,3 °C. Svátek slaví Viktorie Toto ženské křestní jméno je latinského původu. Vzniklo se ze slova „victoria“ („vítězství“), vykládáme jej tedy jako „vítězná žena“. Domácí podoby jsou Viky, Vikina, Vikinka, Viktorka, Vikča nebo Vikuška. Historické události 1876 (před 144 lety) – Graham […]

Výročí připadající na pondělí 9. března 2020

Pondělí 9. března je 69. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 297 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,5 °C (1864) a nejnižší -23,1 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 4,0 °C. Svátek slaví Františka Toto ženské křestní jméno je pravděpodobně italského původu – vzniklo odvozením ze jména Francesco. Údajně se jedná o dětskou přezdívku svatého Františka z Assisi, která v překladu znamená „malý Francouz“. Další možnost poukazuje na spojitost s německým jménem Frank, čili „svobodný […]

Výročí připadající na neděli 8. března 2020

Neděle 8. března je 68. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 298 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,1 °C (1864) a nejnižší -23,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 3,5 °C. Svátek slaví Gabriela Toto ženské křestní jméno je hebrejského původu a vychází z mužského Gabriel. Významově bývá spojováno se slovy „gavrí“ („silný muž“) a „él“ („Bůh“). Jméno proto vykládáme jako „boží hrdina/hrdinka“. Domácí podoby jsou Gábina, Gábinka, Gabča, Gabka, Gabra, Gabrielka, Gabeška nebo […]

Výročí připadající na sobotu 7. března 2020

Sobota 7. března je 67. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 299 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,3 °C (1920) a nejnižší -15,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 3,6 °C. Svátek slaví Tomáš Toto mužské křestní jméno je aramejského původu. Bylo odvozeno z výrazu „tómá“, který znamená „dvojče“ nebo „blíženec“. Domácí podoby jsou Tomášek, Tom, Tomík, Tomy, Tomeš, Tomino nebo Tomek. Historické události 1908 (před 112 lety) – V Praze byla zahájena […]

Výročí připadající na pátek 6. března 2020

Pátek 6. března je 66. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 300 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,5 °C (1834) a nejnižší -15,7 °C (1796). Průměrná historická teplota v Praze je 3,3 °C. Svátek slaví Miroslav Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Jeho novodobý výklad zní „mírumilovný“ nebo „oslavující mír“. Ve staročeštině však znamená „muž, který oslavuje svět“. Domácí podoby jsou Mirek, Míra, Mireček, Mirda, Mirča, Mirko nebo Miro. Historické události 1645 […]

Výročí připadající na čtvrtek 5. března 2020

Čtvrtek 5. března je 65. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 301 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,9 °C (1998) a nejnižší -14,0 °C (1971). Průměrná historická teplota v Praze je 3,2 °C. Svátek slaví Kazimír Toto mužské křestní jméno má slovanský původ. Pravděpodobně se vyvinulo z polských slov „kazi“ („ničit“) a „mír“ („klid“). Významově jej vykládáme jako „ten, kdo kazí mír“. Může však mít i přesně opačný význam, a sice „ten, kdo usiluje o mír“, pak by […]

Výročí připadající na středu 4. března 2020

Středa 4. března je 64. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 302 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,5 °C (1998) a nejnižší -15,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 2,6 °C. Svátek slaví Stela Toto ženské křestní jméno je latinského původu. Jeho význam souvisí buď s latinským „stella“, nebo řeckým „aster“, přičemž obojí znamená v překladu „hvězda“. Domácí podoby jsou Stelka, Stelina, Stelinka, Steluška nebo Stelunka. Historické události 1940 (před 80 lety) – […]

Výročí připadající na úterý 3. března 2020

Úterý 3. března je 63. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 303 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 15,1 °C (1999) a nejnižší -21,2 °C (1929). Průměrná historická teplota v Praze je 2,3 °C. Svátek slaví Kamil Toto mužské křestní jméno má nejasný původ. Nejpravděpodobnější význam vychází z latinského „camillus“ („vznešeného původu“). Dalšími možnostmi výkladu mohou být „chrámový služebník“, „ten, kdo má svobodné rodiče“ nebo „muž vonící heřmánkem“. Domácí podoby jsou Kamilek, Kamča, Kama, Kamek […]

Výročí připadající na pondělí 2. března 2020

Pondělí 2. března je 62. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 304 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,4 °C (1997) a nejnižší -20,3 °C (1929). Průměrná historická teplota v Praze je 2,2 °C. Svátek slaví Anežka Toto ženské křestní jméno je řeckého původu. Vyvinulo se ze slova „hagné“, které znamená „čistá“, „neposkvrněná“ nebo „nevinná“. Domácí podoby jsou Any, Anynka, Áňa, Agnes, Agneska, Neža nebo Nežinka. Historické události 1902 (před 118 lety) – Vršovice […]

Výročí připadající na neděli 1. března 2020

Neděle 1. března je 61. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 305 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,1 °C (1922) a nejnižší -27,6 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 2,2 °C. Svátek slaví Bedřich Toto mužské křestní jméno je staroněmeckého původu. Vytvořilo se ze jména Fridurihhi, které se skládá ze slov „fridu“ („mír“) a „rihhi“ („vládce“). Vykládáme jej tedy jako „mírumilovný vládce“. Jméno přešlo do staročeštiny, kde došlo k záměně písmen F a B, […]

Výročí připadající na neděli 31. března 2019

Neděle 31. března je 90. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 275 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,6 °C (2017) a nejnižší -8,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 8,5 °C. Svátek slaví Kvido Toto mužské křestní jméno má pravděpodobně germánský původ. Nejčastější teorie jej odvozuje ze jména Wido, což znamená „lesní muž” nebo „muž z lesa“. Může ovšem pocházet i z anglického slova „guide“, tedy „vůdce“. V úvahu připadá i latinské slovo „vitus“, znamenající „živý“ […]

Výročí připadající na sobotu 30. března 2019

Sobota 30. března je 89. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 276 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (1872) a nejnižší -10,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 8,1 °C. Svátek slaví Arnošt Toto mužské křestní jméno německého původu vzniklo ze starogermánských slov „ernst“ nebo „ernust“, což znamená „čestný“, „vytrvalý“ nebo „rozhodný“. V Česku se vyskytuje spíše zřídka. Domácí podoby jsou Arno, Arnoštek, Arni, Arnek, Arne, Nošt nebo Noštek. Historické události […]

Výročí připadající na pátek 29. března 2019

Pátek 29. března je 88. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 277 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,5 °C (1968) a nejnižší -9,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Taťána Toto jméno pochází latiny. Jeho význam bývá spojován především s římským rodem Tatiů, z něhož vzniklo slovo „tattó“, znamenající „rozdělovat“ nebo „rozhodovat. Významově tedy vykládáme jako „ta, jež rozhoduje“. Nejčastější domácí podobyjsou Táňa, Tánička, Táňuška, Táninka nebo Taťánka. Historické […]

Výročí připadající na čtvrtek 28. března 2019

Čtvrtek 28. března je 87. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 278 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,6 °C (1986) a nejnižší -9,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Soňa Toto jméno má původ v řečtině, pochází ovšem z Ruska, kde vzniklo jako domácká odvozenina řeckého jména Sophia. Významově se vykládá jako „moudrá“ (z řečtiny), případně „zlatá“ (z hindštiny). Domácí podoby jsou Soňka, Sonina, Soněčka, Soninka nebo Sonička. Historické události 1592 […]

Výročí připadající na středu 27. března 2019

Středa 27. března je 86. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 279 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,8 °C (2006) a nejnižší -8,8 °C (1853). Průměrná historická teplota v Praze je 7,7 °C. Svátek slaví Dita Podle nomenologů jde o zkrácenou verzi jména Judita, které vykládáme jako „židovka“. Některé teorie však uvádějí, že pochází z německého Dietlin nebo Dietmunt, což by pak by znamenalo „milý člověk“, “milá žena“. Domácí podoby jsou Ditka, Dituška, Ditunka, Ditule […]

Výročí připadající na úterý 26. března 2019

Úterý 26. března je 85. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 280 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (2010) a nejnižší -13,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Emanuel Toto jméno je hebrejského původu a znamená „Bůh s námi“. Setkáváme se s ním naprosto minimálně a jeho obliba v posledních letech klesá. Domácí podoby jsou Eman, Emča, Emánek nebo Emík. Historické události 1348 (před 671 lety) – Otec vlasti Karel IV. […]

Výročí připadající na pondělí 25. března 2019

Pondělí 25. března je 84. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 281 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,5 °C (2010) a nejnižší -11,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,4 °C. Svátek slaví Marián Jeden z výkladů uvádí toto jméno jako mužský prostějšek běžnějšího ženského jména Marie, které má hebrejský původ a znamená „milovaná/milovaný Bohem”, ale také „hořký”, „krásný”, „ničitel” nebo „kapka moře”. Jiný výklad odvozuje jméno Marián z latinského Marianus. Domácí podoby jsou […]

Výročí připadající na neděli 24. března 2019

Neděle 24. března je 83. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 282 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,9 °C (1836) a nejnižší -15,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 6,7 °C. Svátek slaví Gabriel Toto jméno je hebrejského původu a v překladu znamená „Bůj je mocný“, „Bůh je má síla“. Domácí podoby jsou Gabek, Gabeš nebo Gabrielek. Historické události 1775 (před 244 lety) – U Chlumce nad Cidlinou ve východních Čechách se schyluje ke […]

Nejnovější články na webu

420 let od první veřejné pitvy v Praze. Tělo patřilo oběšenému zločinci

V prostorách dnes již neexistující Rečkovy koleje v dnešní ulici Karolíny Světlé se přesně před 420 lety uskutečnila první veřejná pitva v Praze. Od 8. do 12. června roku 1600 tady Jan Jessenius „za velkého shromáždění slavných a učených mužů, vědychtivých a vzdělaných měšťanů“ prováděl něco, co středověká metropole dosud neznala – pitval mrtvé tělo. Na tehdejší dobu raritní úkon měl přilákat pozornost veřejnosti a napomoci obnově výuky lékařství na pražské univerzitní půdě. Pražská lékařská fakulta byla […]

Řidiči MHD už nebudou automaticky otevírat dveře

Od pondělí 8. června obnovuje Dopravní podnik hl. m. Prahy standardní režim odbavování cestujících na všech městských autobusových i tramvajových linkách. Cestující budou moci do vozidel opět nastupovat i předními dveřmi a uvolní se pro ně doposud zablokované přední řady sedadel, což dosud v rámci protiepidemiologických opatření nebylo možné. Řidiči MHD od pondělí už také nebudou automaticky otevírat dveře v každé zastávce, cestující si pro výstup či nástup a otevření dveří budou muset zmáčknout příslušné tlačítko. Zároveň dojde k obnovení večerního provozu autobusových […]

Prostitutky jako OSVČ. Piráti chtějí novou regulaci trhu se sexuálními službami

Na červnovém zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy budou Piráti žádat zastupitele o podporu materiálu, který vyzývá Poslaneckou sněmovnu ČR ke zrušení Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Bez jejího zrušení podle nich nemůže Česká republika začít legislativně řešit toto problematické téma a regulovat prostituci na území Prahy. „Největší klub v Praze zaměřený na poskytování těchto služeb má roční návštěvnost vyšší než zámek Konopiště. Stát se ale stále tváří, že se […]

V centru Prahy stojí socha bronzového nosorožce v brnění

Se začátkem června přichází do Prahy i dalších měst v republice již tradiční sochařský festival Sculpture line. Jeho cílem je proměnit parky, náměstí, ulice i jiná veřejná prostranství v galerii pod širým nebem. První novou instalací letošního šestého ročníku se stal bronzový Nosorožec v brnění od Jaroslava Róny, kterého můžete potkat na Jungmannově náměstí. Socha symbolicky poukazuje na nutnost světové ochrany zvířat z africké divočiny. Před budovou Skupiny ČEZ v Michli zase nově stojí socha Osvícení od […]

Mobilní signál LTE pokrývá další dvě stanice pražského metra

Postupné pokrývání pražského metra mobilním signálem pokračuje. Od tohoto týdne je nově možné surfovat na internetu v úseku mezi stanicemi Anděl a Smíchovské nádraží. Dalších sedm stanice přibude do začátku prázdnin. Mobilní služby ve standardu LTE mohou cestující v současnosti využívat již ve 22 stanicích a přilehlých tunelech pražské podzemní dráhy. Nejpozději od poloviny letošního června bude signálem pokrytý úsek Florenc – Invalidovna na lince B díky rozšíření do stanic Florenc B a Palmovka. V úseku Křižíkova – Invalidovna byla síť […]

KOMENTÁŘ: Zrušení předkupního práva urychlí prodeje bytů. Změna vstoupí v platnost za měsíc

Prodeje bytů, s nimiž funkčně souvisí spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový prostor, by měly už za necelý měsíc výrazně zrychlit. Právě 1. července vstupuje v účinnost novela občanského zákoníku, která v podstatě ruší předkupní právo spoluvlastníků. To v minulém období výrazně komplikovalo hlavně prodeje bytů s garážemi, sklepy či předzahrádkami, které byly součástí společných prostor. Novela však přináší také další změny, například přechod dluhů na zálohách za služby z původního na nového vlastníka bytu. Předkupní právo, […]

Noční uzavírky tunelů potrápí v červnu pražské řidiče

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologií tunelů proběhne v noci ze čtvrtka 4. června na pátek 5. června od 23:00 do 5:00 hod. úplná uzavírka tunelového komplexu Blanka. Objížďka bude vedena po trase Patočkova – Milady Horákové – Veletržní – Dukelských Hrdinů – U Výstaviště – Partyzánská – Trojský most. Údržbové práce na několik nocí omezí provoz i ve Strahovském tunelu. Od 6. června do 14. června vždy v noci od 23:00 do 5:00 hod. bude uzavřena západní tunelová […]

Zloděje motorky přistihl policista v civilu. Při zatýkání pomohla jeho fena

K poměrně kurióznímu případu došlo minulý týden v pátek na Praze 4. Dva mladí muži se pokoušeli ukrást luxusní motorku. K jejich smůle si jich ale všiml policista v civilu, který právě venčil svého psa. Zloději tlačili v parku oranžový vyleštěný motocykl značky Harley Davidson. To však neušlo pozornosti policisty z Ochranné služby. „Vzhledem k jeho předchozím zkušenostem si byl téměř jistý, že mužům motorka nepatří, proto je začal sledovat a zároveň zavolal na tísňovou linku 158. […]

Rekonstrukce ulic Novodvorská a Jungmannova je u konce

Dělníci dokončili rekonstrukci Jungmannovy ulice v centru Prahy. Stavbu si v pondělí převzala Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). V pátek se po čtyřech měsících vrátí provoz i na ulici Novodvorská. Oprava Jungmannovy ulice probíhala za plného provozu, jen s lokálním omezením. Práce začaly v loňském roce a týkaly se rekonstrukce chodníku a uličních vpustí v úseku Palackého – Vodičkova. „Po zimní přestávce se pokračovalo v úseku Vodičkova – Jungmannovo náměstí. Zde byla provedena nová konstrukce vozovky a chodníků, osazení obrub, […]

Limit počtu návštěvníků zoologických zahrad se od čtvrtka zvýší

Od čtvrtka 4. června bude mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví navýšen maximální denní počet návštěvníků zoologických a botanických zahrad na 250 lidí na jeden hektar plochy zařízení. Pro Zoo Praha to činí 14 500 návštěvníků během dne. Opakovat by se tak již neměla situace ze soboty 30. května, kdy byla zahrada nucena uzavřít své brány dalším návštěvníkům už hodinu po poledni, protože byl naplněn původní denní limit 8 500 lidí. Velký zájem byl zapříčiněn slavnostním otevřením Darwinova kráteru, nové […]

X Zavřít