červen

Výročí připadající na neděli 30. června 2019

Neděle 30. června je 181. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 184 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,7 °C (1950) a nejnižší 8,0 °C (1904). Průměrná historická teplota v Praze je 18,5 °C. Svátek slaví Šárka Původ ženského křestního jména Šárka není zcela jasný. Dle některých výkladových teorií jde o uměle vytvořené jméno, které bylo odvozeno od skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Tato oblast se označuje právě jako Šárka a jméno, se kterým se setkáváme již v kronice Kosmase, […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na sobotu 29. června 2019

Sobota 29. června je 180. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 185 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,9 °C (1947) a nejnižší 7,9 °C (1962). Průměrná historická teplota v Praze je 18,3 °C. Svátek slaví Petr a Pavel Mužské křestní jméno Petr, které u nás patří k těm nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem „skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského slova „képhá” se stejným významem). Jméno Petr se tak z řečtiny vykládá jako „skála”, „skálopevný”, […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na pátek 28. června 2019

Pátek 28. června je 179. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 186 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,0 °C (1994) a nejnižší 8,1 °C (1929). Průměrná historická teplota v Praze je 19,0 °C. Svátek slaví Lubomír Mužské křestní jméno Lubomír je slovanského původu. Jméno se vykládá jako „mírumilovný, milující mír“. Stejný význam je přisuzován i archaické podobě jména Lubomil. Domácí podoby jsou Luba, Lubi, Lubka, Lubík, Lubča, Luboš, Luborek, Mirek nebo Lubomírek. Historické události 1838 (před 181 lety) – […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na čtvrtek 27. června 2019

Čtvrtek 27. června je 178. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 187 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 37,2 °C (1935) a nejnižší 7,4 °C (1923). Průměrná historická teplota v Praze je 20,0 °C. Svátek slaví Ladislav Mužské křestní jméno Ladislav má slovanský původ. Jedná se o jednu z variant jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i Ladislav vykládá jako „slavný vládce“, „slavný svou vládou“. Domácí podoby jsou Ládík, Láďa, Ládíček, Laco, Slávek nebo Sláva. Historické události 1950 (před […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na středu 26. června 2019

Středa 26. června je 177. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 188 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,6 °C (1935) a nejnižší 7,1 °C (1799). Průměrná historická teplota v Praze je 20,2 °C. Svátek slaví Adriana Ženské křestní jméno Adriana se odvozuje od jména Adria, původně Hatria, latinsky Atria. Šlo o etruskou osadu, která ležela nedaleko dnešních Benátek a dala jménu Adriatickému (Jadranskému) moři. Adriana se tak dá přeložit jako „ta, co pochází z Adrie“, „zrozená v Adrii“. Domácí podoby jsou […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na úterý 25. června 2019

Úterý 25. června je 176. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 189 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,4 °C (1967) a nejnižší 7,7 °C (1813). Průměrná historická teplota v Praze je 19,5 °C. Svátek slaví Ivan Toto mužské křestní jméno Ivan má hebrejský původ. Jedná se o ruskou variantu jména Jan. Obě jména pochází z hebrejského jména Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Jméno Ivan se k nám dostalo z východních zemí, zde vzniklo zřejmě z řecké podoby jména – Ioannés. Historické události […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na pondělí 24. června 2019

Pondělí 24. června je 175. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 190 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,5 °C (1930) a nejnižší 6,9 °C (1806). Průměrná historická teplota v Praze je 19,3 °C. Svátek slaví Jan Toto jméno vzniklo z hebrejského „Jochanan“, které se překládá jako „Bůh je milostivý“. Jedná se o složeninu ze slov „Jahve“ („Bůh“, „Hospodin“) a „chanan“ s významem „smilovat se“ či „milost“. Se jménem se nedílně pojí i jeho domácí varianta Honza, která byla odvozena od německé verze jména Hans, […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na neděli 23. června 2019

Neděle 23. června je 174. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 191 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,3 °C (2016) a nejnižší 7,5 °C (1921). Průměrná historická teplota v Praze je 19,1 °C. Svátek slaví Zdeňka Ženské křestní jméno Zdeňka (také Zdenka, Zdena nebo Zděna) má slovanský původ. Bývá spojováno se staročeskými jmény Sděslav, Zděslav, resp. Zděslava. Z těchto jmen se tedy vykládá jako „zde slavná”, také „vytvářející slávu”, „oslavující své dílo”. Základem jména totiž může být […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na sobotu 22. června 2019

Sobota 22. června je 173. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 192 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,9 °C (2000) a nejnižší 6,6 °C (1921). Průměrná historická teplota v Praze je 19,4 °C. Svátek slaví Pavla Ženské křestní jméno Pavla pochází z latiny, stejně tak i jeho varianta Pavlína (Paulína) nebo mužská verze Pavel. Jméno vzniklo z latinského slova „paulus” s významem „malý”, resp. „malá”, „drobná”, „nepatrná” nebo „skromná”. Domácí podoby jsou Pavlínka, Pavluška, Pavluše, Pavlička, Pája, Pajka, Pavli, Pavlísek […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na pátek 21. června 2019

Pátek 21. června je 172. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 193 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,6 °C (2000) a nejnižší 6,3 °C (1915). Průměrná historická teplota v Praze je 18,3 °C. Svátek slaví Alois Jméno Alois má stejný původ jako jméno Ludvík. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Hlúdwig, které se dá významově přeložit jako „slavný bojovník“ nebo „bojem proslavený“ („hlút“ se překládá jako „slavný“, „wíg“ jako boj). Jméno Alois se mohlo vyvinout pouze v češtině, […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na čtvrtek 20. června 2019

Čtvrtek 20. června je 171. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 194 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,6 °C (2002, 2013) a nejnižší 7,2 °C (1821). Průměrná historická teplota v Praze je 18,3 °C. Svátek slaví Květa Ženské křestní jméno Květa je zkrácenou verzí jména Květoslava. Jde o slovanské jméno, které vzniklo překladem původně latinského jména Flora (Florentia). Některé teorie původu ho spojují také se srbským jménem Cvetislava. Stejně jako jméno Flora se i jméno Květoslava, také zkráceně Květa, […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na středu 19. června 2019

Středa 19. června je 170. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 195 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,4 °C (2013) a nejnižší 7,3 °C (1985). Průměrná historická teplota v Praze je 17,9 °C. Svátek slaví Leoš Mužské křestní jméno Leoš pochází z řečtiny nebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova „leo“ – „lev“. Druhá výkladová verze jméno Leoš odvozuje z německých jmen Leopold nebo Leonard. Dle jména Leopold by […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na úterý 18. června 2019

Úterý 18. června je 169. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 196 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,6 °C (2013) a nejnižší 6,2 °C (1882). Průměrná historická teplota v Praze je 18,4 °C. Svátek slaví Milan Toto mužské křestní jméno se k nám dostalo z jižní Evropy. Jde o poměrně mladé jméno, které vzniklo z přídavného jména „milý” nebo „milovaný”. Význam jména je tak jednoznačný, odpovídá znění jména. Domácí podoby jsou Milánek, Míla, Milouš nebo Milda. Historické události 1848 (před 171 […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na pondělí 17. června 2019

Pondělí 17. června je 168. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 197 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,9 °C (1931) a nejnižší 7,0 °C (1916). Průměrná historická teplota v Praze je 18,0 °C. Svátek slaví Adolf Mužské křestní jméno Adolf má svůj původ ve starogermánštině. Kořeny jména souvisejí se jmény Athalwolf a Athaulf, vzniklo ze starogermánského „Adalwolf“. Výkladově se překládá jako „ušlechtilý vlk“ („adal“ v němčině znamená „ušlechtilý“, „wolf“ – „vlk“). Význam jména je spojen s ušlechtilostí a vznešeností. Jméno zaznamenalo […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na neděli 16. června 2019

Neděle 16. června je 167. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 198 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,0 °C (2012) a nejnižší 6,5 °C (1923). Průměrná historická teplota v Praze je 17,3 °C. Svátek slaví Zbyněk Toto jméno má slovanský původ. Vzniklo jako odvozenina jména Zbyhněv. Stejně jako Zbyhněv se i jméno Zbyněk vykládá jako „ten, komu zbývá hněv”, „posilující hněv”, „hněvající se”. Domácí podoby jsou Zbyňďa, Zbynda, Zbyňa, Zbyněček, Zbyňouš nebo Zbyša. Historické události 1471 (před […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na sobotu 15. června 2019

Sobota 15. června je 166. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 199 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,8 °C (1935) a nejnižší 6,8 °C (1941). Průměrná historická teplota v Praze je 17,8 °C. Svátek slaví Vít Mužské křestní jméno Vít má latinský původ. Význam je spojován s latinským slovem „vitus”. Stejně jako toto slovo se i jméno Vít překládá jako „živý”, „živoucí”, „veselý”, „radostný”. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původ německý. Jméno by pak bylo odvozeno z německého slova „weit” […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na pátek 14. června 2019

Pátek 14. června je 165. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 200 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,2 °C (1930) a nejnižší 5,5 °C (1874). Průměrná historická teplota v Praze je 18,4 °C. Svátek slaví Roland Mužské křestní jméno Roland má německý původ. Vzniklo ze starogermánského jména Hruoland. Ze slov „hruod” („sláva”) a „land” („země”) se tak vykládá jako „slavný hrdina” nebo „pýcha země”, příp. i „hrdina ze slavné země”. Domácí varianty jsou Rolandek, Landa nebo Rolek. Historické […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na čtvrtek 13. června 2019

Čtvrtek 13. června je 164. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 201 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,2 °C (1964) a nejnižší 7,2 °C (1947). Průměrná historická teplota v Praze je 18,2 °C. Svátek slaví Antonín Antonín (nebo také krátce Antonin a jeho ženská varianta Antonie) je jménem známým již dob řecko-římských. Jde o českou odvozeninu původního jména Antonius, kterým byli nazýváni příslušníci patricijského rodu Antoniů (šlo o potomky staré římské rodiny, původně byli pouze patriciové plnoprávnými občany Říma). Doslovně […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na středu 12. června 2019

Středa 12. června je 163. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 202 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 32,6 °C (2003) a nejnižší 7,1 °C (1941, 1955). Průměrná historická teplota v Praze je 17,6 °C. Svátek slaví Antonie Toto jméno je ženskou variantou jména Antonín a má latisnký původ. Jde o počeštěnou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě, tehdy ve významu „patřící Antoniovi“, resp. „patřící k Antoniům“. Antoniové byl přitom patricijský římský rod. Z latiny se pak […]

vydáno před 7 měsíci

Výročí připadající na úterý 11. června 2019

Úterý 11. června je 162. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 203 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,5 °C (2000) a nejnižší 7,2 °C (1838, 1881). Průměrná historická teplota v Praze je 17,3 °C. Svátek slaví Bruno Mužské křestní jméno Bruno má staroněmecký původ. Vzniklo jako latinská verze původního germánského jména Brun, příp. Brunold. V překladu pak znamená „hnědý, snědý“, také „opálený“ nebo „brunet“. V případě výkladu prostřednictvím staroněmeckého jména Brunold jde o „hnědého vládce“, „hnědého panovníka“. Domácí podoby […]

vydáno před 8 měsíci
X Zavřít