kalendárium

Výročí připadající na pátek 29. května 2020

Pátek 29. května je 150. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 216 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 32,8 °C (2005) a nejnižší 3,1 °C (1957). Průměrná historická teplota v Praze je 16,0 °C. Svátek slaví Maxmilián Toto jméno vzniklo uměle. Za autora bývá označován německý císař Fridrich III., který jej vymyslel pro svého syna. Vzniklo z římských jmen Fabius Maximus a Scipio Aemilian – „Maximus” jako „největší“ a „aemulus“ jako „následovník. Domácí podoby jsou Maxim, Max, […]

Výročí připadající na čtvrtek 28. května 2020

Čtvrtek 28. května je 149. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 217 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,8 °C (2005) a nejnižší 3,9 °C (1858). Průměrná historická teplota v Praze je 16,0 °C. Svátek slaví Vilém Toto mužské křestní jméno má germánský původ. Vzniklo ze staroněmeckého jména Willahelm, které se vyvinulo ze slov „willo” („vůle”) a „helm” („přilba”). Jméno Vilém se tak překládá jako „mou záštitou je má vůle”, také „člověk pevné vůle”. Domácí […]

Výročí připadající na středu 27. května 2020

Středa 27. května je 148. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 218 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,0 °C (1868) a nejnižší 4,1 °C (1836). Průměrná historická teplota v Praze je 16,8 °C. Svátek slaví Valdemar Základem tohoto mužského jména jsou starogermánská slova „walten” („vládnout”) a „mar” („velký”, „slavný”). Jméno Valdemar se tak překládá jako „velký vládce”, „slavný vládce”, „mocný vládce”. Domácí podoby jsou Valda, Valdík, Valdouš nebo Valdek. Historické události 1937 (před 83 […]

Výročí připadající na úterý 26. května 2020

Úterý 26. května je 147. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 219 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,6 °C (1868) a nejnižší 2,2 °C (1867). Průměrná historická teplota v Praze je 16,1 °C. Svátek slaví Filip Toto jméno vzniklo ze dvou řeckých slov, prvním je „philos“ ve významu „milovat“ a druhým je „hippos“, které se překládá jako „kůň“. V doslovném překladu jméno Filip tedy znamená „milovník koní“. Přeneseně se jméno vykládá i jako „vznešený“ či „ušlechtilý“, ve […]

Výročí připadající na pondělí 25. května 2020

Pondělí 25. května je 146. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 220 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 30,8 °C (1847) a nejnižší 3,4 °C (1795). Průměrná historická teplota v Praze je 15,7 °C. Svátek slaví Viola Toto ženské křestní pochází z latiny. Jeho význam je odvozen od názvu květiny, „Viola” se z latiny překládá jako „fialka”. Domácí podoby jsou Violka, Violinka nebo Ola. Historické události 1872 (před 148 lety) – Po přívalovém dešti nastala v Čechách povodeň […]

Výročí připadající na neděli 24. května 2020

Neděle 24. května je 145. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 221 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,2 °C (1953) a nejnižší 3,4 °C (1867). Průměrná historická teplota v Praze je 15,3 °C. Svátek slaví Jana Ženská varianta oblíbeného mužského jména Jan. Pochází z hebrejského „Jochanan”, které znamená „Bůh je milostivý“ či „Hospodin je milostivý“. Domácí podoby jsou Janka, Janča, Janina, Jaňule, Janinka nebo Janička. Historické události 1391 (před 629 lety) – Zakládací listinou byl […]

Výročí připadající na sobotu 23. května 2020

Sobota 23. května je 144. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 222 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 30,6 °C (1886) a nejnižší 2,2 °C (1866). Průměrná historická teplota v Praze je 15,0 °C. Svátek slaví Vladimír Toto jméno má slovanský původ a vykládá se jako „vládce míru”, „mocný” nebo „vládce světa” („mír” se ze staroslovanštiny překládá jako „svět”, potažmo „svět v míru”). Některé prameny uvádějí, že jméno se mezi Slovany začalo užívat zvláště poté, co […]

Výročí připadající na pátek 22. května 2020

Pátek 22. května je 143. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 223 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 30,3 °C (1950) a nejnižší 2,9 °C (1866). Průměrná historická teplota v Praze je 14,5 °C. Svátek slaví Emil Toto mužské křestní jméno je původem z latiny. Odvozeno je z římského rodu Aemilus, lze ho tedy přeložit jako „z rodu Aemilů“. Význam jména je spojen s latinským slovem „aemilianus“, které se překládá jako „pracovitý“, „horlivý“ nebo „soutěživý“. Domácí podoby […]

Výročí připadající na čtvrtek 21. května 2020

Čtvrtek 21. května je 142. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 224 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,4 °C (1932) a nejnižší 3,2 °C (1965). Průměrná historická teplota v Praze je 14,9 °C. Svátek slaví Monika Původ tohoto jména může být v řeckém slově „monos”. Jméno Monika by se pak překládalo jako „sama”, „osamělá”, „jediná” nebo „jedinečná”. Další výklad spojuje jméno s latinským slovem „monere” (v překladu „radit”, „poradit”). Jméno Monika by se pak vykládalo jako […]

Výročí připadající na středu 20. května 2020

Středa 20. května je 141. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 225 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 30,3 °C (1797) a nejnižší -0,7 °C (1876). Průměrná historická teplota v Praze je 15,3 °C. Svátek slaví Zbyšek Mužské křestní jméno Zbyšek má slovanský původ. Jméno, které je dnes oblíbené zejména v Polsku, vzniklo ze jmen Zbyhněv či Zbyslav. Jeho výklad není jednoznačný, bývá spojován se slovem „hněv”. Zbyšek se tak vykládá jako „hněvivý”, „hněv posilující” nebo […]

Výročí připadající na úterý 19. května 2020

Úterý 19. května je 140. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 226 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 29,3 °C (1811) a nejnižší 1,0 °C (1787). Průměrná historická teplota v Praze je 15,8 °C. Svátek slaví Ivo Toto mužské křestní jmébo má pravděpdoobně germánský nebo keltský původ. Odvozeno bylo od německého slova „iv“, resp. keltského „íwé“ s významem „tis“. Jméno by pak bylo mužským protějškem jména Iveta, které se k nám dostalo přes francouzskou verzi jména […]

Výročí připadající na pondělí 18. května 2020

Pondělí 18. května je 139. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 227 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 29,2 °C (1971) a nejnižší 0,5 °C (1787). Průměrná historická teplota v Praze je 16,1 °C. Svátek slaví Nataša Ženské křestní jméno Nataša pochází z ruštiny. Jedná se o domáckou podobu jména Natálie, která se dnes užívá i jako samostatná varianta. Význam a původ jmen Nataša a Natálie je shodný, vznikly z latinského výrazu „dies natalis”, který se překládá jako „rodný den”, […]

Výročí připadající na neděli 17. května 2020

Neděle 17. května je 138. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 228 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,4 °C (1798) a nejnižší 1,0 °C (1874). Průměrná historická teplota v Praze je 15,7 °C. Svátek slaví Aneta Toto ženské křestní jméno pochází z hebrejského „hannah“, což znamená „milostivá”, „líbezná, „milostiplná“. Po odstranění počátečního a koncového písmene v latině vzniklo jméno Anna. Aneta se pak vyvinula z francouzské zdrobněliny Anny – Anette. Domácí podoby jsou Anet, Anetka, Any, Áňa, Anuška, […]

Výročí připadající na sobotu 16. května 2020

Sobota 16. května je 137. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 229 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 30,0 °C (1997) a nejnižší 2,6 °C (1874, 1900). Průměrná historická teplota v Praze je 15,9 °C. Svátek slaví Přemysl Toto mužské křestní jméno slovanského původu se vykládá jako „promýšlející své skutky”, „důkladně přemýšlející”, „muž dobré mysli“. Domácí varianty jsou Přemek, Přemda, Přemouš, Přéma nebo Přemeček. Historické události 1868 (před 152 lety) – Byl položen základní […]

Výročí připadající na pátek 15. května 2020

Pátek 15. května je 136. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 230 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 30,2 °C (1997) a nejnižší 2,7 °C (1876). Průměrná historická teplota v Praze je 15,1 °C. Svátek slaví Žofie Toto ženské křestní jméno pochází z řečtiny. Je počeštěnou obdobou řeckého „Sofie“, které znamená „moudrá“. Základem pro obě jména se stalo slovo „sofia“ – “moudros“t. Žofie bývá v lidových pranostikách označována za ledovou ženu, která přináší studené deště. Domácí […]

Výročí připadající na čtvrtek 14. května 2020

Čtvrtek 14. května je 135. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 231 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 32,5 °C (1969) a nejnižší 2,4 °C (1935). Průměrná historická teplota v Praze je 15,2 °C. Svátek slaví Bonifác Toto mužské křestní jméno pochází z latiny. Vzniklo ze slovního spojení „homo boni fati“, tedy „člověk dobrého osudu nebo původu“. Z latinské podoby Bonifatius následně vzešla česká varianta Bonifác. Je posledním z trojlístku svatých ledových mužů, kteří jsou zodpovědní za […]

Výročí připadající na středu 13. května 2020

Středa 13. května je 134. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 232 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 30,8 °C (1945) a nejnižší 1,9 °C (1814, 1876). Průměrná historická teplota v Praze je 15,3 °C. Svátek slaví Servác Toto mužské křestní jméno vzniklo z latinského slovesa „servare“, čili „uchovávat“. Znamená „strážce“, „zachránce“, „osvoboditel“ nebo „uchovávatel“. Je druhým ze tří ledových mužů, kteří podle pranostik ukončují chladné počasí. Počet nositelů tohotojména v České republice by se v současnosti […]

Výročí připadající na úterý 12. května 2020

Úterý 12. května je 133. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 233 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 30,5 °C (1945) a nejnižší 1,5 °C (1814). Průměrná historická teplota v Praze je 14,5 °C. Svátek slaví Pankrác Toto mužské křestní patří prvnímu z tria ledových mužů. Pochází buď z řeckého „pankratés“, což znamená „všemocný“, anebo z řeckého jména Pankrátios, tedy „velký závod“ či „víceboj“. Počet nositelů tohoto jména v České republice by se v současnosti dal spočítat na prstech jedné […]

Výročí připadající na pondělí 11. května 2020

Pondělí 11. května je 132. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 234 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 30,3 °C (2012) a nejnižší 0,0 °C (1978). Průměrná historická teplota v Praze je 14,0 °C. Svátek slaví Svatava Toto slovanské ženské křestní jméno lze vykládat dvojím způsobem. Buď vzniklo ze slovanského „svet“, čili „velký“, „silný“, nebo je složeno ze slov „svatá“ a „ava“, tedy „řeka“. Domácí varianty jsou Svatka, Svatuška, Svatuše nebo Sváťa. Historické události 1786 […]

Výročí připadající na neděli 10. května 2020

Neděle 10. května je 131. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 235 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 28,9 °C (1834) a nejnižší 0,8 °C (1838). Průměrná historická teplota v Praze je 14,3 °C. Svátek slaví Blažena Toto ženské křestní jméno pochází z latiny. Údajně vzniklo z latinského „beatus“, čili „blažená“ nebo „šťastná“. Stalo se tak vlastně slovanskou obdobou jména Beáta, které v českém kalendáři najdeme v říjnu. Domácí varianty jsou Bláža, Blaženka nebo Blažka. Historické události 1824 […]

Nejnovější články na webu

Starší objev vědců by mohl zpomalit další pandemii koronaviru

Svět má za sebou první vlnu pandemie způsobené novým typem koronaviru. Všichni se nyní obávají, že by se nemoc covid-19 mohla na podzim znovu vrátit ve velkém, případně že virus zmutuje a bude mnohem více nebezpečný. Ochránit nás může vakcína (zatím ale neexistuje), připravenost celé společnosti, ale i starší vědecké poznatky o chování a schopnostech virů. Zatímco největší mozky světa nyní usilovně pracují na vývoji vakcíny, epidemiologové aktualizují pandemické krizové plány a hledají další způsoby, […]

Jahody jako elixír mládí, ochrana před nemocemi a skvělá pochoutka

Nastává doba dozrávání jahod. Matka příroda si dala záležet, když vymýšlela jejich podobu. Neotřelý design v kombinaci s osvěžující chutí láká v letním období i ty, kteří jinak ovoci příliš neholdují. Pravidelná konzumace těchto plodů má navíc i řadu blahodárných účinků na naše zdraví a krásu. Pojďme si je představit. Jahody znali už staří Římané. V dávných dobách se pro svou chuť označovaly za „královské ovoce“. Známé je také označení „ovoce lásky“, neboť vysoké množství obsažených antioxidantů […]

Jak dlouho vydrží kočka sama doma

Majitelé koček a kocourů to jistě znají. Chcete na pár dní odjet z domova, ale nesehnali jste nikoho, kdo by vám vašeho miláčka chodil hlídat a krmit. Zvíře pak musí zůstat o samotě a vy se během odloučení perete s obavami, jak to ten nebohý chlupáček zvládne. Kočky žijící výhradně v domácnosti jsou poměrně nenáročně na chov a většina lidí si je právě kvůli tomu i pořizuje. Na rozdíl od pejsků odpadá nutnost koupání i pravidelného venčení (potřebu většinou vzorně […]

Signal Festival letos bude. Bezpečnost řeší pořadatelé s epidemiologem

Pořadatelé Signal Festivalu zatím nepočítají s tím, že by letošní osmý ročník kvůli koronavirové pandemii museli zrušit. Populární festival světla, kterého se každoročně účastní desetitisíce lidí, by měl proběhnout v ulicích Prahy od 15. do 18. října. Jeho podoba ale jiná částečně bude. „Vypracovali jsme několik scénářů, jak by mohl festival v říjnu proběhnout a je jasné, že nás čekají změny. Budeme pracovat převážně s českými umělci, objevíme pro návštěvníky nové lokace mimo centrum a přineseme novou trasu. […]

Rouška jako svědectví doby. Národní muzeum zahájilo novou výstavu

Národní muzeum začalo záhy po vypuknutí pandemie COVID-19 shromažďovat nejrůznější předměty, které tento výjimečný stav současné společnosti reflektují. A jedním z nejvýraznějších symbolů dnešní doby jsou bezpochyby roušky. Výstava zaměřená právě na ně je k vidění od pondělí 25. května 2020 v Historické budově Národního muzea. Národní muzeum se rozhodlo zdokumentovat tento fenomén posledních měsíců a představit výběr roušek prostřednictvím výstavy s názvem Držíme spolu v Historické budově Národního muzea. Výstava ukáže různé typy roušek od designérů, konfekčních firem, zakázkových […]

Při vstupu do vnitřních expozic zoo bude platit několik pravidel

Rozvolňování opatření proti koronavirové nákaze dnes pokračuje další vlnou. Kromě jiného budou smět opět otevřít vnitřní expozice zoologických zahrad, i když s několika omezeními. V pražské zoologické zahradě se dnes otevře většina pavilonů a vnitřních expozic, ale i restaurace, dětská hřiště a pokladny, takže vstupenky již nebude nutné kupovat přes internet. Před samotným vstupem do pavilonů bude povinná dezinfekce rukou. Návštěvníci také budou muset mít zakrytá ústa a nos a dodržovat rozestupy alespoň 2 metry. Z preventivně-veterinárních […]

Pražské metro C projde zásadní proměnou, aby zvládalo více cestujících

Nová linka metra D nejspíš nebude jediná s plně automatickým provozem. Praha uvažuje, že by soupravy bez strojvedoucích mohly jezdit i na přetížené lince C. Výběrové řízení na dodavatele automatického systému bude vypsáno nejspíš v průběhu příštího roku. „S automatizovaným provozem metra v Praze počítáme na nové trase D, ale uvažujeme o něm také na lince C. Při plném provozu jezdíme na lince C na maximu kapacit a další navýšení provozu či zkrácení intervalů budeme Pražanům moci nabídnout […]

Úbytek turistů v Praze v prvním čtvrtletí byl velmi výrazný, ukazují data

V prvních třech měsících roku do Prahy zavítalo 1 100 000 hostů, tedy o 27,4 % méně než loni. Přestože v lednu počet návštěvníků ještě vzrostl o 7,7 %, v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 v únoru jejich počet klesl o 1,1 % a v březnu úbytek dosáhl celých 73,5 %. Údaje zveřejnila agentura Prague City Tourism. „Nejnovější statistika návštěvnosti dokazuje obrovský dopad pandemie na cestovní ruch v Praze ještě před faktickým uzavřením hranic. Potenciálně drtivý je pro Prahu zejména výpadek zahraničních hostů, kteří v metropoli dlouhodobě tvoří přes […]

Obě pražská slůňata už jsou k vidění ve výběhu

Samička slona indického, která přišla na svět v sobotu 9. května, se minulý týden poprvé podívala i do venkovního výběhu Údolí slonů. Skupinu samic s mláďaty budou moci návštěvníci sledovat venku za dobrého počasí vždy po poledni. „Pražský zázrak“ – tak označuje letošní slůňata ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Naráží tím na fakt, že jde o dvě krátce po sobě narozené samičky, které v Praze zůstanou a jednou zde položí základ vzniku nové rodinné skupiny. Zatím je návštěvníci mohou […]

Věžní hodiny na pražských památkách projdou rekonstrukcí

V letošním roce projdou generální opravou věžní hodiny sedmnácti pražských památek. Zajistí ji městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která se o více než 500 věžních a veřejných hodin v hlavním městě stará. „V prvních čtyřech měsících letošního roku jsme již revitalizovali hodiny na kostele sv. Remigia v Čakovicích, hodiny Geologického ústavu v Klárově a jako zatím poslední přišly na řadu hodiny kostela sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr s tím, že obnova letos […]

X Zavřít