kalendárium

Výročí připadající na sobotu 8. srpna 2020

Sobota 8. srpna je 221. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 145 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 36,8 °C (2015) a nejnižší 8,9 °C (1833). Průměrná historická teplota v Praze je 19,9 °C. Svátek slaví Soběslav Mužské křestní jméno Soběslav má západoslovanský původ. Jeho významem je „sám sobě slavný“, „mající svoji slávu“ nebo „svůj vlastní zákonodárce“. Domácí podoby jsou Sobík, Sobeš, Slávek nebo Sláva. Historické události 1993 (před 27 lety) – Zásahové komando dopadlo v Praze […]

Výročí připadající na pátek 7. srpna 2020

Pátek 7. srpna je 220. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 146 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 36,3 °C (2015) a nejnižší 7,1 °C (1987). Průměrná historická teplota v Praze je 20,3 °C. Svátek slaví Lada Ženskému křestnímu jménu Lada se přiřazuje slovanský původ. Jeho význam není zcela jednoznačný. Jméno bývá spojováno se staročeským slovem „lada“, které se překládá jako „dívka“ nebo „panna“. Jméno však může souviset také se slovem „lad“ ve významu „pořádek“. Další […]

Výročí připadající na čtvrtek 6. srpna 2020

Čtvrtek 6. srpna je 219. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 147 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,2 °C (2015) a nejnižší 9,0 °C (1892). Průměrná historická teplota v Praze je 20,4 °C. Svátek slaví Oldřiška Toto ženské křestní jméno má svůj původ ve staroněmeckém jméně Uodalrých. Ze jména Uodalrých se postupně vyvinula jména Ulrich, Oldřich a jeho ženská verze Oldřiška. Jméno se překládá ze slov „uodalo“ s významem „dědičný statek“ a „reich“ s významem „bohatý“. Jméno Oldřiška tak […]

Výročí připadající na středu 5. srpna 2020

Středa 5. srpna je 218. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 148 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,7 °C (1830) a nejnižší 9,2 °C (1882). Průměrná historická teplota v Praze je 20,3 °C. Svátek slaví Kristián Toto mužské křestní jméno pochází z řeckého slova „christianos“, které se vykládá jako „křesťan“, „pokřtěný“ či „zasvěcený Kristu“. Domácí podoby jsou Kristiánek, Kris nebo Kristek. Historické události 1646 (před 374 lety) – Ferdinand IV. byl korunován českým králem. 1884 (před 136 […]

Výročí připadající na úterý 4. srpna 2020

Úterý 4. srpna je 217. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 149 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,0 °C (1986) a nejnižší 9,4 °C (1988). Průměrná historická teplota v Praze je 20,2 °C. Svátek slaví Dominik Toto mužské křestní jméno se vyvinulo z latinského slova „dominus“, které se dá přeložit jako „pán“. Dominik tedy jednoduše znamená „pán“ nebo také „pánův“. Domácí podoby jsou Domča, Dominiček, Nik, Domek nebo Niky. Historické události 1306 (před 714 lety) […]

Výročí připadající na pondělí 3. srpna 2020

Pondělí 3. srpna je 216. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 150 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,4 °C (2013) a nejnižší 10,2 °C (1888). Průměrná historická teplota v Praze je 20,6 °C. Svátek slaví Miluše Toto ženské křestní jméno má slovanský původ. Vyvinulo se z přídavného jména „milý“ přidáním koncovky -uše. Význam jména koresponduje s jeho vznikem, vykládá se jako „milá“, „milovaná“ nebo „milující“. Jméno Miluše se užívá také jako domácí podoba jména Miloslava. Je […]

Výročí připadající na neděli 2. srpna 2020

Neděle 2. srpna je 215. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 151 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,6 °C (2013, 2018) a nejnižší 9,7 °C (1935). Průměrná historická teplota v Praze je 20,7 °C. Svátek slaví Gustav Toto mužské křestní jméno pochází ze Švédska. Vyvinulo se zřejmě ze slova „Godstawer“, které se překládá jako „opora Gótů“ nebo „sloup Gotlanďanů“. Gótové přitom byli východogermánským kmenem původem právě ze Švédska a ostrova Gotland. Přeneseně se dá jméno […]

Výročí připadající na sobotu 1. srpna 2020

Sobota 1. srpna je 214. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 152 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 36,0 °C (1994) a nejnižší 10,1 °C (1957). Průměrná historická teplota v Praze je 20,9 °C. Svátek slaví Oskar Toto mužské křestní jméno je pravděpodobně islandského původu. Existují ovšem nejméně tři různé teorie jeho výkladu. První z nich se opírá o staroislandské jméno Asgeirr, které překládáme jako „boží kopí“, kdy „as“ znamená „Bůh“ a znamená „geirr“ kopí. Druhá teorie vychází […]

Výročí připadající na pátek 31. července 2020

Pátek 31. července je 213. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 153 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 36 °C (1994) a nejnižší 9,3 °C (1841). Průměrná historická teplota v Praze je 21,0 °C. Svátek slaví Ignác Toto mužské křestní jméno je latinského původu. Vyvinulo se zřejmě z řeckého jména Ignatios. Pocházelo by tak ze slova „ignis“ s významem „oheň“ a překládalo by se jako „rozpálený“, „roznícený“, „ohnivý“. Další teorie se přiklánějí k odvození od latinského jména Egnatius, které […]

Výročí připadající na čtvrtek 30. července 2020

Čtvrtek 30. července je 212. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 154 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,6 °C (1994) a nejnižší 9,4 °C (1841). Průměrná historická teplota v Praze je 20,7 °C. Svátek slaví Bořivoj Jedná se o staroslovanské mužské jméno. Vyskytuje se i ve zkrácené podobě jako Bořek. Význam obou jmen je shodný, tedy „bojovník“, „ten, kdo vede vojsko do boje“. Vychází ze dvou staroslovanských slov. Prvním je „boroti“ s významem „bořit, bojovat“, druhým pak „voj“, které […]

Výročí připadající na středu 29. července 2020

Středa 29. července je 211. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 155 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 36,4 °C (2005) a nejnižší 9,3 °C (1881). Průměrná historická teplota v Praze je 20,6 °C. Svátek slaví Marta Toto ženské křestní jméno má prastarý původ, vyskytuje se již v Bibli. Odvozeno je z aramejského slova „márathá“, které se překládá jako „paní“, „hospodyně, „paní domu“ nebo „pečlivá“. Domácí podoby jsou Marťa, Martička nebo Martík. Historické události 1836 (před 184 […]

Výročí připadající na úterý 28. července 2020

Úterý 28. července je 210. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 156 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 37,6 °C (2013) a nejnižší 9,8 °C (1832). Průměrná historická teplota v Praze je 20,0 °C. Svátek slaví Viktor Mužské křestní jméno Viktor (nebo též Victor) pochází z latiny. Základem je latinské slovo „victor“ s významem „vítěz“. Jméno Viktor se tedy překládá jako „vítěz“ nebo „vítězný“. Domácí podoby jsou Víťa, Víťan nebo Vitouš. Historické události 1420 (před 600 lety) […]

Výročí připadající na pondělí 27. července 2020

Pondělí 27. července je 209. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 157 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 37,8 °C (1983) a nejnižší 9,5 °C (1890). Průměrná historická teplota v Praze je 19,8 °C. Svátek slaví Věroslav Toto mužské křestní jméno má slovanský původ. Významově vychází ze slov „víra“ a „sláva“. Překládáme jej tedy jako „věřící, který slaví víru“, případně jako „slavný svou vírou“. Domácí podoby jsou Věra, Věrča, Slávek, Věrka nebo Věroslávek. Historické události 1949 […]

Výročí připadající na neděli 26. července 2020

Neděle 26. července je 208. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 158 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,0 °C (1782) a nejnižší 7,9 °C (1958). Průměrná historická teplota v Praze je 19,5 °C. Svátek slaví Anna Toto ženské křestní jméno hebrejského původu má dlouhou historii, sahající až k biblickým příběhům. Vychází ze slov „chana“ nebo „channah“, tedy „milostivá“, „milá“, „milostiplná“. Podle Bible byla svatá Anna matkou Panny Marie. I dnes je stále patronkou mnoha lidí v nouzi, […]

Výročí připadající na sobotu 25. července 2020

Sobota 25. července je 207. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 159 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 36,3 °C (2019) a nejnižší 9,4 °C (1907). Průměrná historická teplota v Praze je 19,7 °C. Svátek slaví Jakub Jedná se o mužské křestní jméno hebrejského původu. Vychází z bliblického jména Jahagóbh (Jákob), což znamená „ten, kdo se drží za patu“, neboli „druhorozený.“ V příběhu o Jákobovi je popisováno, že se při svém narození držel svého bratra Ezaua právě za patu. Domácí […]

Výročí připadající na pátek 24. července 2020

Pátek 24. července je 206. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 160 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,6 °C (2019) a nejnižší 10,6 °C (1984). Průměrná historická teplota v Praze je 20,1 °C. Svátek slaví Kristýna Toto ženské křestní jméno e k nám dostalo z řečtiny. Vychází ze slova „christianos“, tedy „křesťan“, „křesťanka“. Domácí podoby jsou Tina, Kristy, Kristýnka, Týnka, Krista, Kika, Týnuše nebo Kristin. Historické události 1848 (před 172 lety) – Poslanec Hans Kudlich předložil v rakouském […]

Výročí připadající na čtvrtek 23. července 2020

Čtvrtek 23. července je 205. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 161 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,1 °C (2009) a nejnižší 9,3 °C (1978). Průměrná historická teplota v Praze je 20,4 °C. Svátek slaví Libor Mužské křestní jméno, jehož původ je být buď slovanský, nebo latinský. První teorie vychází ze staročeského slova „ljub“, což znamená „líbezný“, „milý“ či „libý“. Druhý výklad bere v potaz latinské slovo „liberius“, tedy „svobodný“, „volný“, či „libare“ – „obětující se“ nebo „obětavý“. […]

Výročí připadající na středu 22. července 2020

Středa 22. července je 204. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 162 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 36,8 °C (2015) a nejnižší 8,4 °C (1907). Průměrná historická teplota v Praze je 19,5 °C. Svátek slaví Magdaléna Toto ženské křestní jméno hebrejského původu vykládáme jako „žena z Magdaly“, „magdalská“. Vychází z názvu starověkého izraelského města, které leželo na břehu Genezeratského jezera. Magdala ovšem v hebrejštině znamená také „věž“. Domácí podoby jsou Magda, Majda, Magdalenka, Majdalenka, Mája, Madla, Madlenka nebo […]

Výročí připadající na úterý 21. července 2020

Úterý 21. července je 203. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 163 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 36,1 °C (1998) a nejnižší 9,1 °C (1996). Průměrná historická teplota v Praze je 19,1 °C. Svátek slaví Vítězslav Jedná se o mužské křestní jméno slovanského původu, které má poměrně mladou historii. Vykládáme jej jako „slavný svou mocí“, „slavící vítězství“, „slavný vítěz“. Sloveso „vítati“, z něhož toto jméno vzniklo, se ale ve staroslovanštině používalo spíše ve významu „sídlit“ či „bydlit“. Domácí podoby […]

Výročí připadající na pondělí 20. července 2020

Pondělí 20. července je 202. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 164 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,3 °C (2006) a nejnižší 8,7 °C (1996). Průměrná historická teplota v Praze je 19,4 °C. Svátek slaví Ilja Toto mužské jméno je hebrejského původu. Významově vychází ze jména Elí-jjáhu, které znamená „Bůh je můj pán“. Do českého kalendáře doputovalo z Ruska. Domácí podoby jsou Iljuška, Ilek nebo Iljík. Historické události 1874 (před 146 lety) – Začalo bourání pražských hradeb […]

Nejnovější články na webu

Ulice Karla Engliše prošla kompletní rekonstrukcí. Čekalo se na ni řadu let

O dva týdny dříve skončila rozsáhlá rekonstrukce části ulice Karla Engliše, kterou měla na starosti Technická správa komunikací hl.m Prahy (TSK). Byť se nejedná o dlouhý úsek ani o významnou pražskou dopravní tepnu, její stav trápil obyvatele Prahy 5 řadu let. Původní předpoklad ukončení prací byl 15. srpna 2020. Příběh této ulice se začal odvíjet před zhruba dvaceti lety, kdy soukromý investor realizoval výstavbu vozovky a chodníků jako součást okolní výstavby kancelářských novostaveb. Nová ulice […]

Zmije na člověka sama od sebe nezaútočí. Přesto je nutná obezřetnost

Již třetí generaci jediného jedovatého hada žijícího na našem území – zmije obecné – odchovává v těchto dnech Zoo Praha. Její chovatelé se v zázemí starají o dvoutýdenní, zhruba dvaceticentimetrová mláďata, která se narodila ve venkovní expozici na Zakázance. Jedná se o potomky tří dospělých samic. Letošní extrémně teplé jaro jejich graviditu velmi urychlilo a oproti běžnému cyklu přišla mláďata na svět výrazně dřív – mláďata se běžně rodí až v září. „Odchov zmije obecné v umělých podmínkách je velmi náročný. Vyžaduje přesnou kombinaci […]

Dopravním ředitelem DPP zůstává i nadále Karel Urbánek

Představenstvo Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na svém červencovém zasedání potvrdilo k 18. srpnu 2020 Ladislava Urbánka ve funkci místopředsedy představenstva a dopravního ředitele DPP. Tomuto kroku předcházela volba dozorčí rady DPP, která na svém jednání 15. července 2020 zvolila Ladislava Urbánka k 18. srpnu 2020 za člena představenstva DPP na další čtyřleté období a doporučila představenstvu, aby jej potvrdilo také v dosavadních funkcích. Představenstvo DPP dozorčí radě vyhovělo. „Ladislav Urbánek je zkušený dopravák a respektovaný odborník na MHD. Jeho zkušenosti budou potřebné […]

Smrtelně nebezpečná nabíječka baterií musí být stažena z trhu

Na českém trhu se objevilo elektrické zařízení, které pro spotřebitele představuje vážné bezpečnostní riziko. Varuje před tím Česká obchodní inspekce (ČOI). „Jedná se o nabíječku baterií EMOS SMART4/N8168S v papírovém obalu. U výrobku bylo zjištěno vážné riziko úrazu elektrickým proudem až smrti uživatele tím, že se uživatel dotkne hlavy upevňovacího šroubu těla výrobku, na kterém se objeví nebezpečné síťové napětí 230 V v důsledku průrazu nedostatečné izolace mezi primární a sekundární částí výrobku,“ informuje tiskový mluvčí ČOI […]

Noční uzavírka Brusnického a Dejvického tunelu kvůli pravidelné údržbě

Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologií tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu. Řidiči tunely neprojedou od čtvrtka 6. srpna 2020 od 23:00 hod. do pátku 7. srpna 2020 do 5:00 hod. Objížďka bude vedena ulicemi Patočkova a Milady Horákové.

Dopady krize překonáme, myslí si většina dotázaných

Negativní dopady opatření proti pandemii COVID-19 pocítilo ve 2. čtvrtletí tohoto roku 43 % zaměstnanců. Krize se dotkla i 60 % samostatně výdělečně činných. Velká většina postižených označovala dopady za dočasné. Takové jsou výsledky šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ). Dopady krize pocítilo 1 868 tis. zaměstnanců a 514 tis. osob samostatně výdělečně činných. Hlubší přitom byly mezi podnikajícími. „Mezi pracovníky převažuje pohled, že krize nemusí mít dlouhé trvání. Jen 18 % zaměstnanců a 28 % postižených podnikatelů soudilo, že dopady […]

Ulice Řásnovka bude mít unikátní kanalizační stoku z odolného čediče

Při právě probíhající rekonstrukci sedmdesát metrů dlouhé kanalizační stoky pod ulicí Řásnovka na Starém Městě jsou poprvé na území České republiky použity plně čedičové trouby vejčitého tvaru. „Vejčitá stoka nabízí mnohem lepší hydraulické a statické vlastnosti oproti kruhovým a tlamovým stokám a použitý materiál zajišťuje dlouhodobou životnost,“ říká Miroslav Volf, generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec, zhotovitele stavby. Oprava byla nutná Průzkum stoky v ulici Řásnovka v roce 2018 odhalil vážné poškození klenby, rozvolněnou cihlovou vyzdívku s chybějícím pojivem a výskyt […]

IKEA začala prodávat bezmasé kuličky. Chce snížit uhlíkovou stopu

Nábytkářský gigant IKEA nabízí od 1. srpna ve svých restauracích veganskou variantu ikonických kuliček. Nové bezmasé kuličky mají ve srovnání s tradičními masovými pouze 4% klimatickou stopu. „Díky novým bezmasým kuličkám můžeme nyní milovníkům masa nabídnout udržitelnější alternativu – aniž bychom ohrozili zážitek z masových kuliček IKEA, které jsou tolik oblíbené. Nové bezmasé kuličky jsou totiž chutí i strukturou masu podobné,“ říká Jakub Slavík z IKEA Food Česká republika, Maďarsko a Slovensko. IKEA prodá v České republice téměř 17 milionů […]

Praha pronajme své byty vybraným profesím a lidem v nouzi

Pražští radní odsouhlasili způsob využívání bytového fondu v roce 2020. Díky zvyšujícímu se tempu oprav bude letos možné dohromady obsadit až 470 bytů. Město chce pronájmem městských bytů za dostupnou cenu pomoci podporovaným profesím, rodinám a jednotlivcům v bytové nouzi a lidem s duševním onemocněním, kteří dokážou žít samostatně nebo s podporou ze strany odborníků. Radní stanovili, že 45 % bytů, které město bude mít tento rok k dispozici, bude pronajato zástupcům podporovaných profesí, jako jsou učitelé, strážníci […]

Korean Air obnoví lety mezi Prahou a Soulem v druhé polovině srpna

Letecká společnost Korean Air obnoví od pátku 21. srpna 2020 provoz na lince mezi Prahou a Soulem. Dopravce bude do jihokorejského velkoměsta létat jednou týdně, s příletem v pátek a odletem z Prahy v sobotu. Na všechny lety bude nasazovat letadla typu Boeing 787-9 Dreamliner, který má kapacitu pro celkem 269 cestujících (24 v business třídě a 245 v ekonomické třídě). Praha se tak zařadí mezi pět vybraných destinací v Evropě, do kterých budou Korean Air znovu létat. Aktuálně má pražské letiště potvrzený obnovený provoz […]

X Zavřít