kalendárium

Výročí připadající na pondělí 30. března 2020

Pondělí 30. března je 90. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 276 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (1872) a nejnižší -10,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 8,1 °C. Svátek slaví Arnošt Toto mužské křestní jméno německého původu vzniklo ze starogermánských slov „ernst“ nebo „ernust“, což znamená „čestný“, „vytrvalý“ nebo „rozhodný“. V Česku se vyskytuje spíše zřídka. Domácí podoby jsou Arno, Arnoštek, Arni, Arnek, Arne, Nošt nebo Noštek. Historické události 1866 […]

Výročí připadající na neděli 29. března 2020

Neděle 29. března je 89. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 277 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,5 °C (1968) a nejnižší -9,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Taťána Toto jméno pochází latiny. Jeho význam bývá spojován především s římským rodem Tatiů, z něhož vzniklo slovo „tattó“, znamenající „rozdělovat“ nebo „rozhodovat. Významově tedy vykládáme jako „ta, jež rozhoduje“. Nejčastější domácí podobyjsou Táňa, Tánička, Táňuška, Táninka nebo Taťánka. Historické události […]

Výročí připadající na sobotu 28. března 2020

Sobota 28. března je 88. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 278 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,6 °C (1986) a nejnižší -9,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Soňa Toto jméno má původ v řečtině, pochází ovšem z Ruska, kde vzniklo jako domácká odvozenina řeckého jména Sophia. Významově se vykládá jako „moudrá“ (z řečtiny), případně „zlatá“ (z hindštiny). Domácí podoby jsou Soňka, Sonina, Soněčka, Soninka nebo Sonička. Historické události 1592 (před […]

Výročí připadající na pátek 27. března 2020

Pátek 27. března je 87. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 279 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,8 °C (2006) a nejnižší -8,8 °C (1853). Průměrná historická teplota v Praze je 7,7 °C. Svátek slaví Dita Podle nomenologů jde o zkrácenou verzi jména Judita, které vykládáme jako „židovka“. Některé teorie však uvádějí, že pochází z německého Dietlin nebo Dietmunt, což by pak by znamenalo „milý člověk“, “milá žena“. Domácí podoby jsou Ditka, Dituška, Ditunka, Ditule nebo […]

Výročí připadající na čtvrtek 26. března 2020

Čtvrtek 26. března je 86. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 280 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (2010) a nejnižší -13,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Emanuel Toto jméno je hebrejského původu a znamená „Bůh s námi“. Setkáváme se s ním naprosto minimálně a jeho obliba v posledních letech klesá. Domácí podoby jsou Eman, Emča, Emánek nebo Emík. Historické události 1348 (před 672 lety) – Otec vlasti Karel IV. položil […]

Výročí připadající na středu 25. března 2020

Středa 25. března je 85. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 281 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,5 °C (2010) a nejnižší -11,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,4 °C. Svátek slaví Marián Jeden z výkladů uvádí toto jméno jako mužský prostějšek běžnějšího ženského jména Marie, které má hebrejský původ a znamená „milovaná/milovaný Bohem”, ale také „hořký”, „krásný”, „ničitel”, „kapka moře”. Jiný výklad odvozuje jméno z římského přídavného jména Marianus, vyjadřujícího příslušnost k rodu Mariů. Domácí […]

Výročí připadající na úterý 24. března 2020

Úterý 24. března je 84. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 282 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,9 °C (1836) a nejnižší -15,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 6,7 °C. Svátek slaví Gabriel Toto jméno je hebrejského původu a v překladu znamená „Bůj je mocný“, „Bůh je má síla“. Domácí podoby jsou Gabek, Gabeš nebo Gabrielek. Historické události 1775 (před 245 lety) – U Chlumce nad Cidlinou ve východních Čechách se schyluje ke střetu […]

Výročí připadající na pondělí 23. března 2020

Pondělí 23. března je 83. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 283 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,5 °C (1903) a nejnižší -11,6 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 5,9 °C. Svátek slaví Ivona Ženské křestní jméno Ivona je pravděpodobně německého původu. Pochází ze starogermánského slova „íwa“, které v překladu znamená „tisový luk“, případně „lučištník“. Toto vysvětlení dokládá například jeden z hrdinů Artušovy družiny, který se jmenoval Yvain a představoval bojovníka s tisovým lukem. Jméno Ivona […]

Výročí připadající na neděli 22. března 2020

Neděle 22. března je 82. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 284 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,0 °C (1990, 2014) a nejnižší -10,1 °C (1899). Průměrná historická teplota v Praze je 6,1 °C. Svátek slaví Leona Toto ženské křestní jméno má řecký původ. Vytvořilo se ze slova „león“ a znamená „lev“, respektive „lvice“. Domácí podoby jsou Leonka, Lea, Leuška, Leinka nebo Leika. Historické události 1933 (před 87 lety) – Americký prezident Franklin Delano Roosevelt […]

Výročí připadající na sobotu 21. března 2020

Sobota 21. března je 81. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 285 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,4 °C (2014) a nejnižší -11,9 °C (1865). Průměrná historická teplota v Praze je 6,3 °C. Svátek slaví Radek Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Vytvořilo se jako samostatná mutace ze jmen začínajících nebo končících na „rad“. Významově vychází ze slova „radovat se“ a znamená tedy „radující se“ nebo „radostný“. Domácí podoby jsou Ráďa, Radeček, Rada, Rades, […]

Výročí připadající na pátek 20. března 2020

Pátek 20. března je 80. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 286 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,9 °C (2014) a nejnižší -10,7 °C (1865). Průměrná historická teplota v Praze je 5,4 °C. Svátek slaví Světlana Toto ženské křestní jméno je slovanského původu. K nám se dostalo z ruského kalendáře. Vykládáme jako „světlá“ nebo „jasná“. Domácí podoby jsou Světla, Světa, Světka, Světlanka nebo Světluška. Historické události 1475 (před 545 lety) – Byl položen základní kámen Prašné […]

Výročí připadající na čtvrtek 19. března 2020

Čtvrtek 19. března je 79. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 287 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,6 °C (1884) a nejnižší -9,1 °C (1865). Průměrná historická teplota v Praze je 4,7 °C. Svátek slaví Josef Toto mužské křestní jméno je hebrejského původu. Vyvinulo se z biblického Jóséph a významově jej vykládáme jako „Bůh ti dá dítě“ nebo „Bůh ti přidá“. Domácí podoby jsou Jožka, Jožin, Jožan, Pepa, Pepík, Pepi, Pepíček, Pepino nebo Josífek. Historické události […]

Výročí připadající na středu 18. března 2020

Středa 18. března je 78. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 288 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,6 °C (2004) a nejnižší -8,5 °C (1850). Průměrná historická teplota v Praze je 5,2 °C. Svátek slaví Eduard Toto mužské křestní jméno má původ v Anglii. Významově vychází ze jména Éadweart, které je složeno ze slov „ead“ („štěstí“ nebo „bohatství“) a „weart“ („strážce“). Vykládáme jej tedy jako „strážce štěstí” nebo „strážce majetku“. Domácí podoby jsou Eda, Edík, Edíček, […]

Výročí připadající na úterý 17. března 2020

Úterý 17. března je 77. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 289 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (2012) a nejnižší -10,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 5,4 °C. Svátek slaví Vlastimil Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Jazykovědci ho spojují se staročeským slovem „vlast“, které v překladu znamená „moc“, „majetek“ nebo „vláda“. Významově tedy jméno vykládáme jako „muž milující moc nebo vládu“, nověji pak „muž milující svou vlast“. Domácí […]

Výročí připadající na pondělí 16. března 2020

Pondělí 16. března je 76. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 290 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,9 °C (2012) a nejnižší -10,6 °C (1845). Průměrná historická teplota v Praze je 5,5 °C. Svátek slaví Elena a Herbert Původ jména Elena není zcela objasněn. Bývá spojováno s ruskou nebo bulharskou variantou jména Helena, pak by znamenalo „pochodeň“ či „světlo“. Dále mohlo být přejato z anglického Eleonora do keltského jazyka a následně k nám, pak by mělo význam „soulad“ nebo „svornost“. Domácí […]

Výročí připadající na neděli 15. března 2020

Neděle 15. března je 75. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 291 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,1 °C (1882) a nejnižší -13,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 4,7 °C. Svátek slaví Ida Toto ženské křestní jméno je pravděpodobně severského původu. Nejspíš se odvozuje od skandinávského slova „íd“ („čin“). Jméno tedy vykládáme jako „činorodá“ nebo „žena činu“. Další možnost se zabývá spojením s Idunou, skandinávskou bohyní jara. Domácí podoby jsou Idka, Iduška, Iduna, […]

Výročí připadající na sobotu 14. března 2020

Sobota 14. března je 74. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 292 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,9 °C (1957) a nejnižší -18,5 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 4,4 °C. Svátek slaví Rút a Matylda Ženské křestní jméno Rút je hebrejského původu. Vytvořilo se pravděpodobně ze slova „r(e)úth“ („přátelství“). Významově jej tedy vykládáme jako přítelkyně. Domácí podoby jsou Rútka, Rutina, Rutinka, Rutička nebo Rutuška. Ženské křestní jméno Matylda je germánského původu. Vzniklo […]

Výročí připadající na pátek 13. března 2020

Pátek 13. března je 73. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 293 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,7 °C (2002) a nejnižší -11,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 4,1 °C. Svátek slaví Růžena Toto ženské křestní jméno je latinského původu. Bylo odvozeno ze jména Rosalie, potažmo ze slova „rose“, čili „růže“. Významově vykládáme jako „královna květin“ nebo „růže“. Domácí podoby jsou Růža, Růženka, Růžička nebo Růžinka. Historické události 1781 (před 239 […]

Výročí připadající na čtvrtek 12. března 2020

Čtvrtek 12. března je 72. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 294 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,6 °C (2001) a nejnižší -11,7 °C (1847). Průměrná historická teplota v Praze je 4,1 °C. Svátek slaví Řehoř Toto mužské křestní jméno pochází z řečtiny. Bylo odvozeno ze jména Grégorius, potažmo ze slova „grégoros“, které znamená „bdělý“ nebo „ostražitý“. Domácí podoby jsou Řehořek, Řehůřek, Hořek, Gregor, Gregorek nebo Greg. Historické události 1975 (před 45 lety) – Ve […]

Výročí připadající na středu 11. března 2020

Středa 11. března je 71. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 295 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,0 °C (1990, 2018) a nejnižší -11,9 °C (1886). Průměrná historická teplota v Praze je 4,4 °C. Svátek slaví Angelika Toto ženské křestní jméno vychází z latinského slova „angelus“, což v překladu znamená „andělská“. Počeštěna verze jména je Anděla. Domácí podoby jsou Angela, Angelka, Angelina, Angelička, Anguška, Gelina nebo Gela. Historické události 1500 (před 520 lety) – Český sněm […]

Nejnovější články na webu

Šmejdi nabízejí roušky za podpis smlouvy. Úřad radí, jak se bránit

Energetický regulační úřad (ERÚ) zaznamenal několik případů, kdy tzv. „energetičtí šmejdi“ zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu. Ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Další nabízejí po telefonu rekordně levné energie. Takové nabídky však končí spíše vysokou pokutou než kýženou úsporou. ERÚ důrazně varuje všechny spotřebitele, aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky podomních a telefonických prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie, ať už přímo nebo ve formě aukce. „Zprvu […]

Začala rekonstrukce kostry plejtváka myšoka, symbolu Národního muzea

Národní muzeum i v době, kdy je pro své návštěvníky uzavřeno, pokračuje v práci. Pro účely nových stálých přírodovědeckých expozic dochází právě v těchto dnech ke kompletnímu restaurování největšího předmětu ze sbírek Národního muzea, kostry samice plejtváka myšoka. Její oprava probíhá v sále, kde je umístěna již více než sto let. Restaurátorské a preparátorské práce na dalších sbírkových předmětech probíhají i v dílnách a laboratořích Národního muzea, tak aby byly připraveny k vystavení v nových expozicích a připravovaných výstavách. Kostra plejtváka myšoka […]

Internet používá drtivá většina obyvatel Česka

Internet v roce 2019 používalo již 81 % Čechů starších 16 let, chytrý telefon pak 70 % z nich. Téměř všichni patnáctiletí pak mají doma přístup k internetu a mohou používat mobilní telefon. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Počítač a internet se nachází už téměř ve všech domácnostech, které tuto technologii chtějí používat. V roce 2019 byla bez internetu již jen necelá pětina českých domácností. Tři čtvrtiny z nich tvořily domácnosti seniorů, kteří ve většině případů uvádějí, že […]

Nově narozené mládě slona indického.

Pražská zoo se raduje z narození sloního mláděte

V pátek nad ránem se v Zoo Praha narodilo mládě slona indického. Jedná se o samičku a váží 92 kilogramů. Ona i její matka Tamara jsou v pořádku. Otcem slůněte je samec Ankhor. Pražská zoo očekává narození ještě druhého mláděte, březí je i samice Janita. „Jsem nadšený, že máme konečně samičku. Osobně jsem si ji po dvou klucích Maxovi a Rudim velmi přál,“ raduje se ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a jedním dechem dodává: „Obrovské poděkování patří kolegům z Údolí […]

Tučňáci Humboldtovi ze Zoo Praha rostou jako z vody

Už kolem 2,5 kilogramu váží dvě letošní mláďata tučňáků Humboldtových. Vylíhla se v únoru v Zoo Praha, jejich rodiči jsou samice Sněhurka a samec Kulička. Zatím zůstávají v hnízdě a chovatelé je vyndávají jen kvůli pravidelné prohlídce a vážení. „Okolní svět začnou za doprovodu rodičů objevovat až za pár týdnů. I ostatní tučňáci mohou zatím slyšet pouze jejich žadonění o krmení od rodičů, které bývá občas tak hlasité, že je slyšet i za zdmi pavilonu,“ říká chovatel tučňáků Jakub Mezei. […]

Albert instaluje plexiskla na pokladny a radí zákazníkům, jak nakupovat bezpečně

Řetězec supermarketů Albert začal instalovat plexiskla k pokladnám. Během tří dnů by se měla objevit ve všech pobočkách po celém Česku. Pro zákazníky zároveň nalepí do prostoru před pokladnami navigační samolepky, které vyznačí bezpečný dvoumetrový sanitační odstup mezi zákazníky. Společnost to oznámila v tiskové zprávě. Pilotní montáže proběhly již v průběhu neděle v obchodech Albert v Praze a Olomouci. Plošná instalace ochranných plexiskel do ostatních prodejen v celém Česku probíhá od dnešního dne. Podobné opatření již před několika dny zavedla většina […]

Počet obyvatel Prahy nadále roste. Bydlení bude ještě větší problém, myslí si Evžen Korec

České hlavní město zůstává i nadále nejatraktivnější adresou pro bydlení. Jen loni se Praha podle aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) rozrostla o 15 645 lidí, z toho 12 890 tvoří přírůstek stěhováním z ciziny a jiných regionů. Vyšší přírůstek v tomto ohledu zaznamenal pouze Středočeský kraj (+15 809 lidí, z toho 14 444 stěhováním). Nejvíce cizinců se do hlavního města přistěhovalo z Ukrajiny (4403 lidí), následují Rusové (1702) a Slováci (1522). Otázkou zůstává, kde budou tito noví Pražané bydlet? Developeři loni totiž prodali jen […]

Budoucí podoba Malostranského náměstí.

Malostranské náměstí čeká revitalizace. Prohlédněte si, jak bude vypadat

Pražští radní dnes odsouhlasili výši finančních prostředků na rekonstrukci Malostranského náměstí. Stavební práce vyjdou město na 73,5 milionu. Projekt má odloňského roku stavební povolení. Nyní se bude hledat dodavatel stavby. Rekonstrukce by mohla odstartovat už letos. „Stavebnictví má tradičně v dobách krize velkou absorpční schopnost pracovní síly. Rozumnými a potřebnými investicemi do infrastruktury a kvalitního veřejného prostoru můžeme pomoci naší ekonomice. Rekonstrukce Malostranského náměstí může být prvním krokem,“ řekl první náměstek primátora Petr Hlaváček. […]

Využijte karanténu ve svůj vlastní prospěch

Pryč jsou doby, kdy nikdo neměl na nic čas. Koronavirus vnesl do našich životů strach a nejistotu, zároveň ale každému nabízí možnost provést generální úklid a důkladný průzkum vlastního nitra. Je to příležitost, jaká se dlouho nemusí opakovat. Hloupý je proto každý, kdo si tuto šanci nechá ujít. Po čem mnozí dlouho toužili se najednou stalo každodenní realitou. Život ve společnosti se utlumil a řada lidí má teď tolik volného času, že se jim o tom […]

Nakupujete přes internet? Obchodníka byste si měli důkladně prověřit

V posledních dnech se spotřebitelé stále častěji obracejí na Českou obchodní inspekci (ČOI) s tím, že zaplatili na internetu za roušky či respirátory, které nedorazily. Inspekce proto nabádá zákazníky, aby se při online nakupování drželi několika základních doporučení. „Důrazně apelujeme na spotřebitele, aby zvážili nákup na internetu u neznámých prodejců, kteří nemohou zajistit doručení vašeho zboží, nebo se dokonce vymlouvají na to, že zboží je teprve u dodavatele, což může být například v Číně. Zbožím nedisponují, […]

X Zavřít