kalendárium

Výročí připadající na pátek 19. června 2020

Pátek 19. června je 171. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 195 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,4 °C (2013) a nejnižší 7,3 °C (1985). Průměrná historická teplota v Praze je 17,9 °C. Svátek slaví Leoš Mužské křestní jméno Leoš pochází z řečtiny nebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova „leo“ – […]

Výročí připadající na čtvrtek 18. června 2020

Čtvrtek 18. června je 170. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 196 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,6 °C (2013) a nejnižší 6,2 °C (1882). Průměrná historická teplota v Praze je 18,4 °C. Svátek slaví Milan Toto mužské křestní jméno se k nám dostalo z jižní Evropy. Jde o poměrně mladé jméno, které vzniklo z přídavného jména „milý“ nebo „milovaný“. Význam jména je […]

Výročí připadající na středu 17. června 2020

Středa 17. června je 169. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 197 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,9 °C (1931) a nejnižší 7,0 °C (1916). Průměrná historická teplota v Praze je 18,0 °C. Svátek slaví Adolf Mužské křestní jméno Adolf má svůj původ ve starogermánštině. Kořeny jména souvisejí se jmény Athalwolf a Athaulf, vzniklo ze starogermánského „Adalwolf“. Výkladově se překládá jako „ušlechtilý vlk“ […]

Výročí připadající na úterý 16. června 2020

Úterý 16. června je 168. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 198 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,0 °C (2012) a nejnižší 6,5 °C (1923). Průměrná historická teplota v Praze je 17,3 °C. Svátek slaví Zbyněk Toto jméno má slovanský původ. Vzniklo jako odvozenina jména Zbyhněv. Stejně jako Zbyhněv se i jméno Zbyněk vykládá jako „ten, komu zbývá hněv“, „posilující hněv“, „hněvající se“. […]

Výročí připadající na pondělí 15. června 2020

Pondělí 15. června je 167. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 199 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,7 °C (2019) a nejnižší 6,8 °C (1941). Průměrná historická teplota v Praze je 17,8 °C. Svátek slaví Vít Mužské křestní jméno Vít (také zdrobnělina Vítek) má latinský původ. Význam jména je spojován s latinským slovem „vitus“, stejně jako toto slovo se i jméno Vít překládá […]

Výročí připadající na neděli 14. června 2020

Neděle 14. června je 166. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 200 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,2 °C (1930) a nejnižší 5,5 °C (1874). Průměrná historická teplota v Praze je 18,4 °C. Svátek slaví Roland Mužské křestní jméno Roland má německý původ. Vzniklo ze starogermánského jména Hruoland. Ze slov „hruod“ („sláva“) a „land“ („země“) se tak vykládá jako „slavný hrdina“ nebo „pýcha […]

Výročí připadající na sobotu 13. června 2020

Sobota 13. června je 165. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 201 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,2 °C (1964) a nejnižší 7,2 °C (1947). Průměrná historická teplota v Praze je 18,2 °C. Svátek slaví Antonín Antonín (nebo také krátce Antonin a jeho ženská varianta Antonie) je jménem známým již dob řecko-římských. Jde o českou odvozeninu původního jména Antonius, kterým byli nazýváni příslušníci […]

Výročí připadající na pátek 12. června 2020

Pátek 12. června je 164. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 202 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,2 °C (2019) a nejnižší 7,1 °C (1941, 1955). Průměrná historická teplota v Praze je 17,6 °C. Svátek slaví Antonie Toto jméno je ženskou variantou jména Antonín a má latisnký původ. Jde o počeštěnou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě, tehdy […]

Výročí připadající na čtvrtek 11. června 2020

Čtvrtek 11. června je 163. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 203 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,5 °C (2000) a nejnižší 7,2 °C (1838, 1881). Průměrná historická teplota v Praze je 17,3 °C. Svátek slaví Bruno Mužské křestní jméno Bruno má staroněmecký původ. Vzniklo jako latinská verze původního germánského jména Brun, příp. Brunold. V překladu pak znamená „hnědý, snědý“, také „opálený“ nebo […]

Výročí připadající na středu 10. června 2020

Středa 10. června je 162. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 204 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,0 °C (1937) a nejnižší 6,5 °C (1881). Průměrná historická teplota v Praze je 17,3 °C. Svátek slaví Gita Ženské křestní jméno pocházející z latiny. Vzniklo z latinského „margarita”, tedy „perla”. Do latiny se ovšem původně dostalo z Orientu, a sice ze staroindického „maňdžárí”, čili „pupen” […]

Výročí připadající na úterý 9. června 2020

Úterý 9. června je 161. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 205 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,0 °C (2014) a nejnižší 5,8 °C (1873). Průměrná historická teplota v Praze je 17,5 °C. Svátek slaví Stanislava Ženské křestní jméno Stanislava má slovanský původ, stejně tak i jeho mužská varianta Stanislav. Jméno se vykládá jako „tvrdý bojovník”, resp. „tvrdá bojovnice”, také „staň se slavným/slavnou”. […]

Výročí připadající na pondělí 8. června 2020

Pondělí 8. června je 160. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 206 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,4 °C (2014) a nejnižší 5,5 °C (1837). Průměrná historická teplota v Praze je 17,4 °C. Svátek slaví Medard Mužské křestní jméno Medard má germánský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Mahtahard, resp. německých slov „macht“ s významem „moc“, „síla“ a „hardus“ s významem „tvrdý“. Jméno […]

Výročí připadající na neděli 7. června 2020

Neděle 7. června je 159. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 207 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,2 °C (1998) a nejnižší 5,5 °C (1962). Průměrná historická teplota v Praze je 18,1 °C. Svátek slaví Iveta Ženské křestní jméno Iveta (také archaicky Yveta nebo Yvetta) má germánský původ. Vzniklo ze staroněmeckého slova „iv“ – v překladu „tis“, příp. keltského „íwé“ se stejným významem. […]

Výročí připadající na sobotu 6. června 2020

Sobota 6. června je 158. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 208 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,0 °C (1998) a nejnižší 3,6 °C (1962). Průměrná historická teplota v Praze je 17,7 °C. Svátek slaví Norbert Německé mužské křestní jméno, které pochází ze slov „nord” („sever”) a „beraht” („jasný“, „zářivý”). Vykládáme ho jako „slavný seveřan” nebo „polární záře”. Domácí podoby jsou Norek, Noryk, […]

Výročí připadající na pátek 5. června 2020

Pátek 5. června je 157. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 209 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 32,7 °C (1982) a nejnižší 3,7 °C (1918). Průměrná historická teplota v Praze je 17,6 °C. Svátek slaví Dobroslav Mužské křestní jméno slovanského původu můžeme vyložit zcela jednoznačně jako „muž, který oslavuje dobro”. Domácí podoby jsou Slávek, Sláva, Dobroš nebo Dobra. Historické události 1415 (před 605 […]

Výročí připadající na čtvrtek 4. června 2020

Čtvrtek 4. června je 156. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 210 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 32,6 °C (1947) a nejnižší 3,8 °C (1810). Průměrná historická teplota v Praze je 17,5 °C. Svátek slaví Dalibor Toto slovanské křestní jméno se skládá ze dvou částí. „Dali“ znamená „oddaluj“ a „bor“ označuje „boj“. Vykládáme ho tedy jako „ten, kdo se snaží oddálit boj“. Domácí […]

Výročí připadající na středu 3. června 2020

Středa 3. června je 155. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 211 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 32,1 °C (2019) a nejnižší 4,4 °C (1810). Průměrná historická teplota v Praze je 17,2 °C. Svátek slaví Tamara Křestní jméno hebrejského původu pocházející ze slova „tamar”, což v překladu znamená datlová palma. Vykládá se jako „živitelka” anebo „ta, která přináší život”. Z jiných jazyků se […]

Výročí připadající na úterý 2. června 2020

Úterý 2. června je 154. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 212 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,6 °C (1901) a nejnižší 4,6 °C (1928). Průměrná historická teplota v Praze je 16,5 °C. Svátek slaví Jarmil Toto slovanské křestní jméno můžeme vykládat několika způsoby. Základní význam „milující sílu, prudkost“ vychází ze slov „jaryj“ („silný, prudký“) a „mil“ („milovat“). Přeneseně ho lze vyložit i […]

Výročí připadající na pondělí 1. června 2020

Pondělí 1. června je 153. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 213 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 31,9 °C (1927) a nejnižší 4,2 °C (1977). Průměrná historická teplota v Praze je 16,9 °C. Svátek slaví Laura Toto jméno je domáckou variantou jména Laurentia, ženského protějšku k Laurentiovi. Česká podoba tohoto jména je Vavřinec. Nejspíš tedy pochází od slova „vavřín“. Jméno také mohlo původně […]

Výročí připadající na neděli 31. května 2020

Neděle 31. května je 152. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 214 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 32,5 °C (2008) a nejnižší 3,8 °C (1864). Průměrná historická teplota v Praze je 16,0 °C. Svátek slaví Kamila Toto jméno je latinského původu a vzniklo ze slova „camilla”, jenž označuje osobu se vznešeným původem, která je předurčena k duchovní službě. Domácí podoby jsou Kamilka, Kamča, […]

Nejnovější články na webu

Komentář Evžena Korce: Stavebnictví se v květnu dál propadalo. Co je příčinou?

Propad českého stavebnictví zrychluje, stavební produkce v květnu podle aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně klesla o 7,6 procenta. V dubnu přitom stavebnictví kleslo meziročně o 4,6 procenta. Výrazně se na tom podepsalo pozemní stavitelství, které letos v květnu ve srovnání se stejným měsícem loňského roku propadlo o 11 procent. Podle ČSÚ propad nejvíce zasáhl menší firmy a živnostníky, kteří byli letos výrazně pod úrovní loňského května. Naopak velké stavební firmy si […]

V cestovním ruchu je zaměstnáno téměř 8 procent Pražanů

Cestovní ruch v roce 2018 reprezentoval 2,9 % hrubého domácího produktu a zaměstnával 240,6 tisíce osob. Třetinou se na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha. Klíčovým oborem zůstává turismus také pro Karlovarský kraj. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad. V roce 2018 činil celkový objem výdajů za cestovní ruch na našem území 294,7 miliard korun a hrubá přidaná hodnota sektoru dosáhla 132 miliard korun. Z pozitivního vývoje profitovaly […]

Kam vyhodit obal od zubní pasty? Nová kampaň testuje známé tváře

Svozová společnost Pražské služby se během letních prázdnin zaměří na téma správného třídění odpadu a předcházení jeho vzniku. V rámci online kampaně pětice známých osobností podstoupí tzv „Třídicí kvíz“. Jako první si ho vyzkoušel herec, scenárista a bojovník v MMA Jakub Štáfek. Se záludnými otázkami týkajícími se správné likvidace plata od vajíček, krabice od pizzy či tuby od zubní pasty popasoval se protagonista fotbalisty Lavického ze seriálu Vyšehrad popasoval dobře. […]

Praha poskytne dotaci městským částem na rekonstrukci bytů

Pražští zastupitelé schválili poskytnutí dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení ve výši téměř 11 milionů pro dvě městské části. Praha 3 obdrží bezmála 5,6 milionu korun na opravu tří bytů a Praha 10 více než 5,2 milionu korun na opravu sedmi bytů. Praha z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy přispívá městským částem buď ve formě bezúročné půjčky, nebo právě prostřednictvím dotace. V případě poskytnutí dotace má […]

Národní muzeum vystavuje vzácné poklady z numismatických sbírek

Národní muzeum otevřelo novou výstavu s názvem Poklady numismatických sbírek. Návštěvníkům představuje ty nejvzácnější mince, medaile a řády, kterými se může Historické muzeum Národního muzea pochlubit. Na výstavě je k vidění zhruba 1500 unikátních exponátů z Numismatické sbírky Národní muzea, která celkově obsahuje okolo milionu sbírkových předmětů. Jedním z nejvzácnějších je zlatý čtyřicetidukát Ferdinanda III. z roku 1629, který je naprosto výjimečnou ražbou v celé české historii. Vystaven je i […]

Schváleno. Nová pražská lanovka do pěti let propojí Podbabu s Bohnicemi

Pražští zastupitelé schválili stavbu nové lanové dráhy, která propojí městské části Praha 6, Troju a Prahu 8. Celkem 2,5 kilometru dlouhá jízda z Podbaby do Bohnic se stometrovým převýšením a překonáním řeky potrvá asi sedm minut. Celkové náklady se odhadují na 1,5 miliardy korun. Městská lanová dráha se dvěma koncovými a jednou mezilehlou stanicí spojí stávající zastávku tramvají, autobusů a železnice v Podbabě se sídlištěm Bohnice přes lokalitu Podhoří v […]

Národní muzeum představuje osobnost Milana Rastislava Štefánika

V Nové budově Národního muzea byla v úterý otevřena výstava s názvem „Milan Rastislav Štefánik: Generál-osvoboditel“. Návštěvníci se seznámí s touto výraznou osobností našich dějin a odhalí i méně známá fakta o Štefánikově životě. Výstava zachycuje Milana Rastislava Štefánika nejenom jako politika a vojáka, který měl zásadní podíl na vzniku Československa v roce 1918, ale také jako astronoma, cestovatele, sběratele a dokonce i kouzelníka. K vidění jsou originální předměty, které dokumentují jeho […]

Devítidenní výluka na lince metra C. Dopravní podnik vymění staré pražce

Část linky pražského metra C bude celkem devět dní mimo provoz. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chce během této výluky vyměnit celkem 588 dřevěných pražců za betonové. Začátek letních prázdnin a prodloužený víkend díky dvěma státním svátkům DPP obvykle využívá k výměně dřevěných pražců za betonové na nejstarším úseku pražského metra. Letos výměna proběhne v samotném centru Prahy mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum, což je s celkem 588 pražci zatím nejdelší úsek opravy. Práce […]

Roušky v metru jsou i nadále povinné. V povrchové dopravě už ne

Lidé cestující pražskými tramvajemi a autobusy už si od dneška nemusí zakrývat ústa a nos. V přepravním prostoru metra jsou ale ochranné prostředky i nadále povinné. Nošení roušek v prostředcích povrchové dopravy (autobusy, tramvaje, trolejbusy a lanové dráhy) je od dnešní půlnoci minulostí. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nicméně doporučuje, aby je lidé nosili, a to s ohledem na bezpečnost cestujících i řidičů. Během středy si někteří lidé v pražských […]

Pražská zoo vybrala miliony korun na pomoc australským zvířatům

Přesně 22 761 332 korun se podařilo shromáždit na sbírkovém kontu Zoo Praha. Vybrané peníze poputují na záchranu australských zvířat decimovaných na konci loňského a začátku letošního roku neobvykle rozsáhlými požáry. Jak přesně budou prostředky využity ukazuje panelová výstava před Vzdělávacím centrem v Zoo Praha. Pro zájemce je přichystána také brožura „Pomoc pro Austrálii“. Zdarma ji každý může stáhnout na webu www.zoopraha.cz/australie. Čtyřicetistránková publikace s fotografiemi popisuje jak bezprostřední pomoc […]

X Zavřít