listopad

Výročí připadající na sobotu 30. listopadu 2019

Sobota 30. listopadu je 334. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 31 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 15,9 °C (1885) a nejnižší -10,5 °C (1827). Průměrná historická teplota v Praze je 2,2 °C. Svátek slaví Ondřej Toto mužské křestní jméno pochází z Řecka. Jedná se o variantu mužského jména Andrej. Jména Ondřej i Andrej se vyvinula z řeckého jména Andreas, resp. slova „andréios“ […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na pátek 29. listopadu 2019

Pátek 29. listopadu je 333. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 32 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,0 °C (1836) a nejnižší -11,6 °C (1915). Průměrná historická teplota v Praze je 3,2 °C. Svátek slaví Zina Toto ženské křestní jméno má řecký původ. Vyvinulo se z řeckého jména Zénais s významem „božská“. Zeus byl nejvyšším řeckým bohem, „zénais“ je přídavným jménem od slova […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na čtvrtek 28. listopadu 2019

Čtvrtek 28. listopadu je 332. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 33 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,0 °C (1872) a nejnižší -14,2 °C (1856). Průměrná historická teplota v Praze je 3,3 °C. Svátek slaví René Toto křestní jméno má latinský původ. Zpravidla se užívá jako mužské, může však být i jménem ženským. Vychází z latinského slova „renatus“ s významem „znovuzrozený“. V křesťanství […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na středu 27. listopadu 2019

Středa 27. listopadu je 331. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 34 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 15,2 °C (1872) a nejnižší -15,1 °C (1856). Průměrná historická teplota v Praze je 3,7 °C. Svátek slaví Xénie Toto ženské křestní jméno má řecký původ. Bylo odvozeno od řeckého výrazu „xenios“, „xeniá“, který se překládá jako „milující hosty“. Významem jména Xenie je tedy „pohostinná“, potažmo […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na úterý 26. listopadu 2019

Úterý 26. listopadu je 330. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 35 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,9 °C (1960) a nejnižší -15,5 °C (1849). Průměrná historická teplota v Praze je 3,5 °C. Svátek slaví Artur Toto mužské křestní jméno má pravděpodobně keltský původ. Vzniklo z keltského slova „arth“, které se překládá do češtiny jako „medvěd“. Přeneseně se pak jméno Artur může vykládat […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na pondělí 25. listopadu 2019

Pondělí 25. listopadu je 329. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 36 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,7 °C (2009) a nejnižší -14,7 °C (1858). Průměrná historická teplota v Praze je 3,8 °C. Svátek slaví Kateřina Původ tohoto ženského křestního jména není zcela jednoznačný. Existuje několik teorií výkladu, nejpravděpodobnější přisuzuje jménu Kateřina řecký původ. Jméno by pocházelo ze starořeckého jména Aikaterine. Římané jméno […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na neděli 24. listopadu 2019

Neděle 24. listopadu je 328. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 37 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,6 °C (1984) a nejnižší -16,3 °C (1858). Průměrná historická teplota v Praze je 4,0 °C. Svátek slaví Emílie Toto ženské křestní jméno Emílie vzniklo z latiny. Stejně jako mužský protějšek jména Emil se vyvinulo z latinského slova „aemilianus“ s významem „pracovitý“, „horlivý“ nebo také „soutěživý“. […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na sobotu 23. listopadu 2019

Sobota 23. listopadu je 327. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 38 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,1 °C (1947) a nejnižší -16,9 °C (1858). Průměrná historická teplota v Praze je 4,3 °C. Svátek slaví Klement Toto mužské křestní jméno má latinský původ, stejně jako jeho varianta Kliment. Vzniklo z latinského slova „clemens“, které se překládá jako „milý, „shovívavý“ nebo „milostivý“. Jméno nosil […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na pátek 22. listopadu 2019

Pátek 22. listopadu je 326. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 39 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 15,7 °C (1930) a nejnižší -16,7 °C (1858). Průměrná historická teplota v Praze je 4,1 °C. Svátek slaví Cecílie Toto ženské křestní jméno má svůj původ v latině. Vzniklo z latinského slova „caecus“, které znamená „slepý“, „špatně vidící“ nebo „krátkozraký“. Jméno je odvozeno ze slova „caecilia“, […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na čtvrtek 21. listopadu 2019

Čtvrtek 21. listopadu je 325. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 40 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,0 °C (1926) a nejnižší -11,0 °C (1858). Průměrná historická teplota v Praze je 3,8 °C. Svátek slaví Albert Toto mužské křestní jméno je německého původu. Stejně jako alternativa jména Albrecht pochází z německého „Adalberaht“. „Adal“ se dá přeložit jako „vznešený“, „honosný“, „ušlechtilý“, „beraht“ pak jako […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na středu 20. listopadu 2019

Středa 20. listopadu je 324. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 41 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,5 °C (1926) a nejnižší -7,7 °C (1859). Průměrná historická teplota v Praze je 4,5 °C. Svátek slaví Nikola Toto jméno může nosit muž i žena. Jeho původ souvisí s řeckým jménem Nikóláos, které se překládá jako „vítězný lid“, „vítězství lidu“, „vítěz/ka nad lidem“, „vítěz/ka mezi […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na úterý 19. listopadu 2019

Úterý 19. listopadu je 323. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 42 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,7 °C (1926) a nejnižší -9,9 °C (1902). Průměrná historická teplota v Praze je 4,8 °C. Svátek slaví Alžběta Toto ženské křestní jméno je hebrejského původu. Jedná se o českou podobou hebrejského jména Elíšéwah (Eliševa), které se významově překládá jako „Bůh je má přísaha“, „přísahám na […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na pondělí 18. listopadu 2019

Pondělí 18. listopadu je 322. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 43 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 15,9 °C (2009) a nejnižší -9,5 °C (1902). Průměrná historická teplota v Praze je 4,8 °C. Svátek slaví Romana Toto ženské křestní jméno má latinský původ, stejně jako mužský protějšek Roman. Vzniklo z latinského slova „romanus“, které se překládá jako „římský“ nebo „Říman“. Významem jména Romana […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na neděli 17. listopadu 2019

Neděle 17. listopadu je 321. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 44 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,3 °C (2009) a nejnižší -7,6 °C (1908). Průměrná historická teplota v Praze je 4,6 °C. Svátek slaví Mahulena Původ tohoto novodobého ženského křestního jména není přesně znám. Údajně vzniklo uměle. Může se jednat také o variaci jména Magdaléna, význam jména by pak byl „pocházející z […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na sobotu 16. listopadu 2019

Sobota 16. listopadu je 320. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 45 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,5 °C (1926) a nejnižší -6,8 °C (1858). Průměrná historická teplota v Praze je 4,9 °C. Svátek slaví Otmar Toto mužské křestní jméno je německého původu. Jeho význam vychází ze slov „ót“, resp. „odo“ („majetek“, „blaho“, také „štěstí“) a „mar“ („slavný“). Jméno se tak překládá jako […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na pátek 15. listopadu 2019

Pátek 15. listopadu je 319. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 46 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,4 °C (2006) a nejnižší -8,0 °C (1983). Průměrná historická teplota v Praze je 4,4 °C. Svátek slaví Leopold Toto mužské křestní jméno pochází z němčiny. Vyvinulo ze staroněmeckých jmen Liutpold a Liutbald, která se překládají jako „smělý“, „statečný“, „nebojácný“ („leute“ – „lidé“, „bald“ – „rychlý, […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na čtvrtek 14. listopadu 2019

Čtvrtek 14. listopadu je 318. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 47 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,4 °C (2010) a nejnižší -6,7 °C (1983). Průměrná historická teplota v Praze je 4,3 °C. Svátek slaví Sáva Toto mužské křestní jméno má původ v hebrejštině. Význam tohoto jména je „stařec“ nebo „děd“ z hebrejského slova „sába“, „sabbas“. Jméno se vykládá i jako „původem ze […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na středu 13. listopadu 2019

Středa 13. listopadu je 317. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 48 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,0 °C (2010) a nejnižší -12,2 °C (1786). Průměrná historická teplota v Praze je 5,3 °C. Svátek slaví Tibor Toto mužské křestní jméno pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského Tibertius, což je označení obyvatele města Tibur (dnešní italské Tivoli). Jméno Tibor se tedy překládá jako […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na úterý 12. listopadu 2019

Úterý 12. listopadu je 316. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 49 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,2 °C (1977) a nejnižší -11,5 °C (1876). Průměrná historická teplota v Praze je 5,6 °C. Svátek slaví Benedikt Jedná se o prastaré křesťanské jméno, které má svůj původ v latině. Vyvinulo se ze slova „benedictus“, které se dá přeložit jako „blahoslavený“ nebo „požehnaný“. Kořeny jména […]

vydáno před 2 měsíci

Výročí připadající na pondělí 11. listopadu 2019

Pondělí 11. listopadu je 315. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 50 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,3 °C (1977) a nejnižší -9,6 °C (1908). Průměrná historická teplota v Praze je 5,6 °C. Svátek slaví Martin Toto mužské křestní jméno u nás patří k těm nejoblíbenějším. Má latinský původ a je spojeno s římským bohem války. Římané tohoto boha nazývali Mars, přídavným jménem […]

vydáno před 2 měsíci
X Zavřít