prosinec

Výročí připadající na úterý 31. prosince 2019

Úterý 31. prosince je 365. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 0 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,9 °C (1925) a nejnižší -21,5 °C (1783). Průměrná historická teplota v Praze je 0,9 °C. Svátek slaví Silvestr Toto mužské křestní jméno pochází z latiny. Vytvořilo se, podobně jako jeho ženský protějšek Silvie, ze slova „silva“, což znamená „les“. Někdy však bývá spojováno spíš s přídavným jménem „silvestris“ („lesní“). Jméno Silvestr tedy bykládáme jako „lesní muž“ nebo „muž […]

Výročí připadající na pondělí 30. prosince 2019

Pondělí 30. prosince je 364. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 1 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,3 °C (1925) a nejnižší -22,5 °C (1799). Průměrná historická teplota v Praze je 1,2 °C. Svátek slaví David Původ tohoto jména není jednoznačný, existuje několik teorií, které vysvětlují jeho vznik. Jedna z nich popisuje jméno David jako odvozeninu hebrejského slova „dód“ s významem „miláček“ nebo také „strýček“. Jméno může pocházet také z asyrského slova „dádu“, které se také překládá […]

Výročí připadající na neděli 29. prosince 2019

Neděle 29. prosince je 363. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 2 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,2 °C (1974) a nejnižší -24,7 °C (1799). Průměrná historická teplota v Praze je 1,2 °C. Svátek slaví Judita Toto ženské křestní jméno je hebrejského původu. Vyvinulo se ze jména Jehúdhá(h), které znamená „oslavená“ nebo „velebná“. Vykládáme jej jako „žena z Judeje“ nebo „Židovka“. Domácí podoby jsou Juditka, Juda, Judka, Juta, Jutka, Dita nebo Ditka. Historické události 1989 […]

Výročí připadající na sobotu 28. prosince 2019

Sobota 28. prosince je 362. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 3 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 13,6 °C (1839) a nejnižší -22,3 °C (1799). Průměrná historická teplota v Praze je 1,4 °C. Svátek slaví Bohumila Toto ženské křestní jméno pochází z řeckého jména Theofila s významem „milá Bohu“, „Bohem milovaná“ nebo také „ta, která miluje Boha“. Bohumila je tak slovanskou podobou jména Theofila. Domácí podoby jsou Bohunka, Bohuna, Bobby, Bohumilka, Bobina, Bohuška nebo Míla. Historické […]

Výročí připadající na pátek 27. prosince 2019

Pátek 27. prosince je 361. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 4 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 13,5 °C (2015) a nejnižší -22,1 °C (1798). Průměrná historická teplota v Praze je 1,5 °C. Svátek slaví Žaneta Kořeny tohoto ženského křestního jména sahají do hebrejštiny. Pochází z ze Jakub Mitaséna Jochánán (česky Jan, Jana), které se překládá jako „Bůh je milostivý“. Základem jména jsou hebrejská slova „Jahve“ − „Bůh“ a „chanán“ − „smilovat se“, „odpustit“. Jméno Žaneta se […]

Výročí připadající na čtvrtek 26. prosince 2019

Čtvrtek 26. prosince je 360. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 5 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,6 °C (2015) a nejnižší -24,8 °C (1853). Průměrná historická teplota v Praze je 1,1 °C. Svátek slaví Štěpán Toto mužské křestní jméno má řecký původ. Vzniklo ze jména Stephanos s významem „věnec“. Přeneseně se tedy vykládá jako „ověnčený“, „oslavený“, „vítěz“ nebo „korunovaný“. Ve starém Řecku se totiž vítězové a významní lidé korunovali vavřínovými věnci. Historické události 1742 (před 277 […]

Výročí připadající na středu 25. prosince 2019

Středa 25. prosince je 359. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 6 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,6 °C (1983) a nejnižší -23,4 °C (1870). Průměrná historická teplota v Praze je 0,9 °C. Historické události 1261 (před 758 lety) – V kostele svatého Víta na Pražském hradě byl Přemysl Otakar II. spolu se svou manželkou Kunhutou Uherskou korunován českým králem. 1991 (před 28 lety) – Michail Sergejevič Gorbačov rezignoval na post prezidenta Sovětského svazu.

Výročí připadající na úterý 24. prosince 2019

Úterý 24. prosince je 358. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 7 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 12,9 °C (1977) a nejnižší -20,3 °C (1870). Průměrná historická teplota v Praze je 1,1 °C. Historické události 1953 (před 66 lety) – Při střetu rychlíku s osobním vlakem u obce Šakvice zahynulo 103 lidí a 83 bylo zraněno.

Výročí připadající na pondělí 23. prosince 2019

Pondělí 23. prosince je 357. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 8 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 12,9 °C (2015) a nejnižší -21,2 °C (1899). Průměrná historická teplota v Praze je 1,2 °C. Svátek slaví Vlasta Toto ženské křestní jméno má slovanský původ. Základem je slovo „vlast“, jenž mělo ve staročeštině význam „majetek“, „moc“ nebo „vláda“. Jméno Vlasta se tak překládá jako „majetná“, „mocná“ nebo přímo „panovnice“. V novodobém výkladu se jméno vysvětluje jako „patřící ke […]

Výročí připadající na neděli 22. prosince 2019

Neděle 22. prosince je 356. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 9 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 13,2 °C (1989) a nejnižší -20,0 °C (1969). Průměrná historická teplota v Praze je 1,4 °C. Svátek slaví Šimon Mužské křestní jméno Šimon (také Simon a Simeon) má hebrejský původ. Vyvinulo se z hebrejského jména Šimhón, resp. babylónského Šamahúna. Je odvozeno z hebrejských slov „šama(h)“ − „slyšel“, „uslyšel“ a „honí“ („bída“, „má bída“). Překládá se tedy jako „ten, kdo slyší moji […]

Výročí připadající na sobotu 21. prosince 2019

Sobota 21. prosince je 355. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 10 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,3 °C (1989) a nejnižší -20,4 °C (1927). Průměrná historická teplota v Praze je 1,4 °C. Svátek slaví Natálie Toto ženské křestní jméno má latinský původ. Vyvinulo se z  výrazu „dies natalis“, který se překládá jako „rodný den“, „narozeniny“ a užívá se především pro označení Vánoc, tedy rodného dne Krista. Jméno Natálie (také Natalia) původně dostávaly dívky narozené […]

Výročí připadající na pátek 20. prosince 2019

Pátek 20. prosince je 354. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 11 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 13,3 °C (1993) a nejnižší -17,2 °C (1855). Průměrná historická teplota v Praze je 1,3 °C. Svátek slaví Dagmar Ženské křestní jméno Dagmar (nebo také Dagmara) je pravděpodobně skandinávského původu. Vychází z norského jména Dagmaer. Údajně se vyvinulo ze slova „dagr“ s významem „den“ a „maer“ s významem panna. Dle některých vědců pochází druhá část jména ze slova „mari“ („sláva“). Významový […]

Výročí připadající na čtvrtek 19. prosince 2019

Čtvrtek 19. prosince je 353. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 12 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 13,4 °C (2014) a nejnižší -22,8 °C (1788). Průměrná historická teplota v Praze je 1,1 °C. Svátek slaví Ester Toto ženské hebrejské jméno bylo přejato z perštiny. Překládá jako „hvězda“ nebo „jitřenka“. Ze stejného základu pochází i slovo astronomie. Jméno Ester se významově vykládá jako „zářící“ nebo „jasná“. Domácí podoby jsou Esty, Esta, Esterka, Teri, Terka nebo Terinka. Historické […]

Výročí připadající na středu 18. prosince 2019

Středa 18. prosince je 352. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 13 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 12,9 °C (1989) a nejnižší -20,4 °C (1788). Průměrná historická teplota v Praze je 1,6 °C. Svátek slaví Miloslav Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Vykládá se jako „slavící milost“, „slavný milostí”, také „slavný svojí dobrotou“, „laskavý“ apod. Jedná se o slovanskou podobu latinského jména Mansvet. Domácí podoby jsou Miloš, Milouš, Miloušek, Míla, Milek, Mili nebo Slávek. […]

Výročí připadající na úterý 17. prosince 2019

Úterý 17. prosince je 351. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 14 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 12,0 °C (2015) a nejnižší -23,8 °C (1788). Průměrná historická teplota v Praze je 0,9 °C. Svátek slaví Daniel Toto mužské křestní jméno i jeho zkrácená verze Dan pocházejí z hebrejštiny. Vychází z hebrejského „Dáníél“, které se dá přeložit jako „Bůh je můj soudce“. Jméno bylo odvozeno ze slov „dán“ („soudit“, „soudce“) a „él“ ve významu „Bůh“. Jméno Daniel zmiňuje i Starý zákon, […]

Výročí připadající na pondělí 16. prosince 2019

Pondělí 16. prosince je 350. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 15 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 15,2 °C (1989) a nejnižší -19,1 °C (1808). Průměrná historická teplota v Praze je 1,8 °C. Svátek slaví Albína Jedná se o ženské křestní jméno s latinským původem. Základ má v latinském slově „albus“, které se překládá jako „bílý“ či „bělavý“. Albína se tedy významově překládá jako bělavá, bělostná nebo zářivě bílá. Domácí podoby jsou Albínka, Alba, Ali, Alinka nebo Albička. […]

Výročí připadající na neděli 15. prosince 2019

Neděle 15. prosince je 349. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 16 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 13,0 °C (1941) a nejnižší -21,5 °C (1840). Průměrná historická teplota v Praze je 1,8 °C. Svátek slaví Radana Toto ženské křestní jméno má slovanský původ. Vzniklo zkrácením slovanského jména Radovana, které je latinským překladem jména Hilarius, Hilaria. Z latinského slova „hilaris” („veselý”) se i jméno Radana překládá jako „radostná”, „radující se” či „radost přinášející”. Domácí podoby jsou Raděnka, Radanka, […]

Výročí připadající na sobotu 14. prosince 2019

Sobota 14. prosince je 348. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 17 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 13,0 °C (1989) a nejnižší -20,1 °C (1840). Průměrná historická teplota v Praze je 1,4 °C. Svátek slaví Lýdie Toto ženské křestní jméno pochází z řečtiny a je spojeno s částí západního pobřeží Malé Asie, která se označuje právě jako Lýdie. Překládáme ho jako „žena pocházející z Lýdie“, „žena původem z Lýdie“. Domácí podoby jsou Lydka, Lyduna, Lydunka, Lída, Liduška, Dia, Duška […]

Výročí připadající na pátek 13. prosince 2019

Pátek 13. prosince je 347. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 18 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,3 °C (2000) a nejnižší -18,3 °C (1808). Průměrná historická teplota v Praze je 1,3 °C. Svátek slaví Lucie Toto ženské křestní jméno patří u nás k nejoblíbenějším. Stejně jako varianty Lucia nebo Luciana má původ v latinském slově „lux“ s významem „světlo“. Jméno Lucie se tak překládá jako „světlá“ nebo „zářící“. Domácí podoby jsou Lucka, Lucinka, Lucina, Luca, Lucy nebo […]

Výročí připadající na čtvrtek 12. prosince 2019

Čtvrtek 12. prosince je 346. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 19 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 13,8 °C (1994) a nejnižší -16,5 °C (1871). Průměrná historická teplota v Praze je 1,5 °C. Svátek slaví Simona Toto ženské křestní jméno pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se ze jména Šimhón, resp. babylónského Šamahúna. Jeho význam je spojován se slovem „šama(h)“ − „slyšet“. Jméno Simona se tak vykládá jako „slyšící“, „naslouchající“. Domácí podoby jsou Simča, Simka, Simonka, Simi, […]

Nejnovější články na webu

Idiopatická plicní fibróza se zpočátku hlásí nenápadně. Důležitá je včasná diagnóza

Pražané si mohou nechat zkontrolovat plíce. Pneumologové jim otevřou dveře svých ordinací ve středu 30. září. Zájemce vyšetří i bez předchozího objednání a doporučení praktického lékaře. Preventivní akcí chtějí lékaři včas odhalit smrtelnou nemoc – idiopatickou plicní fibrózu (IPF). Letos se do dne otevřených dveří v kraji zapojí jedenáct ambulancí. Zájemci o vyšetření by si ale vzhledem ke koronavirové pandemii měli telefonicky ověřit, jestli se provoz ordinace nezměnil. V loňském roce lékaři potvrdili IPF dvěma pacientům. U jedenácti dalších objevili jiné […]

Praha v číslech. Město spustilo nový webový portál Pragozor

Na novém webu www.pragozor.cz mohou nyní Pražané objevovat zajímavá čísla o hlavním městě. Portál nabízí ověřené a ozdrojované informace o metropoli. Ilustrovaný golem Pragozor návštěvníky webu provede různými oblastmi městského života – od dopravy, životního prostředí, bydlení, turismu nebo bezpečnosti až po zdraví, včetně údajů o současné situaci s koronavirem. „Chytré město je řízené na základě dat. Mám radost, že teď můžeme tato užitečná data nabídnout na jednom místě také všem Pražanům. Žijeme v době častého šíření dezinformací a fake news, […]

Rekonstrukce Libeňského mostu by mohla začít do dvou let

Pražští radní minulý týden projednali výsledky diagnostických zkoušek a schválili vypsání veřejné zakázky rekonstrukce Libeňského mostu. Výsledky podrobných statických a dynamických zatěžovacích zkoušek ukázaly, že je most rekonstruovatelný. Veřejnou zakázku vypíše Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) v říjnu tohoto roku, a to formou Design & Build. K takovému postupu se přistupuje u složitých a komplexních zakázek. K soutěži se už pro firmy uskutečnily tržní konzultace, aby se předešlo průtahům. Přesná cena zakázky bude známa po vysoutěžení […]

Nová cyklostezka propojuje Dolní Břežany a Cholupice

V polovině září byla dokončena stavba části cyklostezky mezi Cholupicemi a Dolními Břežany. Stavební práce začaly letos v květnu v úseku od Dolních Břežan (u altánu) a dále k napojení slepé ulice K Břečkám. Cyklostezka od délce 1 200 metrů byla vybudována na žádost městské části jako místní priorita bezmotorové dopravy. Realizaci měla na starosti Technická správa komuniakcí hl. m. Prahy (TSK). V současné době jsou dokončeny dvě části cyklostezky, zbylá třetí (prostřední) část čeká na vyřešení majetkoprávního sporu. Celá stezka je […]

Část metra C čeká třídenní výluka. Budou se vyměňovat pražce

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) využije nadcházející prodloužený víkend k vyměně dalších 554 dřevěných pražců za betonové, tentokrát mezi stanicemi Pankrác a Pražského povstání. Provoz metra bude z tohoto důvodu obousměrně přerušen od soboty 26. září 2020 do pondělí 28. září 2020 v úseku Pražského povstání – Kačerov. V denním provozu DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC s pravidelným intervalem 2 minuty. Práce budou probíhat ve třech úsecích – přímo ve stanici Pankrác na 2. koleji (172 pražců) a v tunelu mezi stanicemi Pankrác a Pražského povstání […]

Novou podobu terminálu Černý Most navrhne studio re:architekti

Koncepční studii autobusového terminálu Černý Most zpracuje česká architektonická kancelář re:architekti. Studio má za sebou například realizaci autobusového nádraží v Mnichově Hradišti. Výběrové řízení probíhalo pod taktovkou Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Studie by měla být dokončena příští rok v květnu. Autobusový terminál Černý Most a jeho okolí vyžaduje již řadu let celkovou revitalizaci. Mezi hlavní problémy frekventovaného přestupního místa patří správa a údržba terminálu a nekvalitní veřejná prostranství v jeho okolí. Nejen na to […]

Smíchovskou náplavku zdobí pět plechových záchranných člunů

Sochařský festival Sculpture Line se v samém závěru letošního ročníku rozrostl o dílo Lifeboats (Záchranné čluny) německého umělce Johannese Pfeiffera, které vytvořil přímo pro Prahu. Ve středu zakotvilo na Smíchovské náplavce mezi kobkami 16 a 17. Lifeboats je soubor 5 lodí, vytvořených z perforovaného plechu. Symbolizovat má obtížné období, které zastihlo celé lidstvo nepřipravené, v němž se jakýkoli záchranný člun nejeví jako dostatečně pevný pro záchranu všech. Díky své fluorescenční barvě budou lodě vidět i z velké dálky a promění […]

Nedostatek důležitého vitamínu zvyšuje riziko ADHD u dětí

Zhruba každé desáté dítě v současnosti trpí hyperaktivitou a poruchou pozornosti. Tato neurovývojová porucha je známá pod anglickou zkratkou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Vědci nyní zjistili, že příčinou jejího vzniku může být nedostatek důležitého vitamínu v těle matky během těhotenství. ADHD se častěji vyskytuje u chlapců. Mezi příznaky patří neudržení pozornosti při nejrůznějších činnostech. Děti s ADHD nemají příliš rády úkoly zaměřené na trpělivost a soustředění. Často ztrácejí věci, jsou neustále v pohybu, stále hovoří a mají celkově problém […]

Trojská lávka je téměř dokončena. Brzy se otevře pro veřejnost

Dělníci dokončili stavbu nové Trojské lávky. Před uvedením do provozu je ale ještě potřeba provést zatěžkávací zkoušky. Statická část proběhla již v úterý. V následujících třech dnech bude mostní konstrukce podrobena dynamické části testu. Pro veřejnost by se lávka měla otevřít v říjnu tohoto roku. Při statické zkoušce je nejprve uskutečněno takzvané nulové měření konstrukce. Po jeho vyhodnocení najedou vozidla se stanovenou hmotností a parametry do předem určených pozic. Následně se měří a vyhodnocuje zatížení konstrukce lávky. Vše […]

Novoroční ohňostroj v Praze opět bude. I přes rozhodnutí magistrátu

Přestože vedení Prahy v srpnu oznámilo, že v příštím roce nebude organizovat žádný oficiální novoroční videomapping ani ohňostroj, milovníci pestrobarevných světélek si opět přijdou na své. Již druhý „neoficiální“ novoroční ohňostroj plánuje opět uspořádat spolek Ohňostroj pro Prahu. Financování pražských ohňostrojů a jejich organizaci zaštiťoval Magistrát hl. m. Prahy řadu let. Nové vedení města se ale loni rozhodlo, že rok 2020 přivítá namísto klasického ohňostroje videomapping na fasádu Národního muzea. V reakci na to vznikl spolek Ohňostroj […]

X Zavřít