srpen

Výročí připadající na sobotu 31. srpna 2019

Sobota 31. srpna je 243. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 122 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,8 °C (2015) a nejnižší 7,0 °C (1856). Průměrná historická teplota v Praze je 17,3 °C. Svátek slaví Pavlína Toto ženské křestní jméno se častěji užívá ve zkrácené formě Pavla. Význam jmen Pavlína, Pavla i mužského jména Pavel je totožný. Pochází z latinského slova „paulus” (česky „malý”, „drobný, „skromný”). Domácí podoby jsou Pavlínka, Pavlička, Pajka, Pavluška, Pája, Pájuška nebo Pájinka. Historické události […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na pátek 30. srpna 2019

Pátek 30. srpna je 242. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 123 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 32,5 °C (1807) a nejnižší 8,2 °C (1947, 1948). Průměrná historická teplota v Praze je 17,5 °C. Svátek slaví Vladěna Toto ženské křestní jméno má slovanský původ. Jméno vzniklo zřejmě ze jmen Vladimíra či Vladislava. Stejně jako tato jména je i významem jména Vladěna (také Vladana) „vládkyně”, „vladařka”, „ta, která vládne”. Domácí podoby jsou Vlaďka, Vladěnka, Vladuše nebo Vladuška. Historické události 1873 […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na čtvrtek 29. srpna 2019

Čtvrtek 29. srpna je 241. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 124 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,4 °C (1992) a nejnižší 6,8 °C (1906). Průměrná historická teplota v Praze je 17,9 °C. Svátek slaví Evelína Jedná se o ženské křestní jméno s několika možnými výklady. Dle nejpravděpodobnější teorie jméno Evelína sahá až do keltských dob. Jeho význam pak bývá odvozen od keltského slova „eiblin“, které znamená „světlo“ nebo také „radost“. Další výklad jméno spojuje s francouzským jménem Aveline. Jméno by […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na středu 28. srpna 2019

Středa 28. srpna je 240. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 125 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,3 °C (1992) a nejnižší 7,7 °C (1874). Průměrná historická teplota v Praze je 17,3 °C. Svátek slaví Augustýn Toto mužské křestní Jméno se vyvinulo z latinského slova „Augustinus“. Šlo o rodové jméno vznešeného římského rodu. „Augustinus“ se překládá jako „patřící Augustinovi“, „patřící rodu Augustinů“. Jméno pochází z latinského slova „augustus“, které znamená „majestátný“, „vznešený“, pojí se také se slovesem „augeo“ překládaným […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na úterý 27. srpna 2019

Úterý 27. srpna je 239. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 126 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 32,2 °C (1834) a nejnižší 7,5 °C (1899). Průměrná historická teplota v Praze je 17,7 °C. Svátek slaví Otakar Toto mužské křestní jméno je variantou německého jména Ottokar (původně Odowakar). Ze slov „odo” s významem „majetek”, „blaho”, „štěstí” a „wakar” s významem „hlídat”, „střežit” se jméno překládá jako „strážce majetku”, „majetek střežící”. Domácí podoby jsou Otakárek, Ota, Otík, Otouš nebo Otíček. Historické události […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na pondělí 26. srpna 2019

Pondělí 26. srpna je 238. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 127 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 32,9 °C (2011) a nejnižší 6,4 °C (1980). Průměrná historická teplota v Praze je 17,5 °C. Svátek slaví Luděk Mužské křestní jméno Luděk může mít slovanský nebo německý původ. Slovanská verze výkladu nás zavádí ke jménům Ludomír či Ludoslav. Šlo by o odvozeninu těchto jmen a překládalo by se jako tato jména, tedy „mírumilovný“, „mír oslavující“. Další verze výkladu jménu přisuzuje německý […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na neděli 25. srpna 2019

Neděle 25. srpna je 237. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 128 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,4 °C (1807) a nejnižší 7,0 °C (1839). Průměrná historická teplota v Praze je 17,4 °C. Svátek slaví Radim Toto mužské křestní jméno má slovanský původ. Jedná se zřejmě o zkrácenou podobu jmen Radimír či Radamir. Jméno se překládá ze staroslovanského slova „raděti” s významem „starat se”. Druhá část jména „mir” (ze jmen Radimír a Radamir) se překládá jako „uspořádání” či „shromáždění”. Jméno se […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na sobotu 24. srpna 2019

Sobota 24. srpna je 236. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 129 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,2 °C (1807) a nejnižší 7,9 °C (1940). Průměrná historická teplota v Praze je 17,6 °C. Svátek slaví Bartoloměj Toto jméno má aramejský původ. Vzniklo ze slovního spojení „bar Talmai“ překládaného jako „syn Talmajův“. „Talmai“ přitom pochází se slova „telem“, které se překládá jako „brázda“, potažmo „oráč“. Jméno Bartoloměj pochází z Bible. V Bibli byl Bartoloměj, resp. Nathanael Bartoloměj jedním z apoštolů. […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na pátek 23. srpna 2019

Pátek 23. srpna je 235. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 130 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,3 °C (1853) a nejnižší 7,5 °C (1957). Průměrná historická teplota v Praze je 17,4 °C. Svátek slaví Sandra Toto ženské křestní jméno je zkráceninou italského jména Alessandra. Původ má přitom v řeckém jménu Alexandra a znamená „ochránkyně mužů” (z řeckého „aléxó” − „bránit” a „anér” − „muž”). Domácí podoby jsou Sandy, Sanda, Sandruška, Sandřinka nebo Sandřička. Historické události 1939 (před 80 lety) – […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na čtvrtek 22. srpna 2019

Čtvrtek 22. srpna je 234. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 131 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,0 °C (1943) a nejnižší 9,1 °C (1878). Průměrná historická teplota v Praze je 18,0 °C. Svátek slaví Bohuslav Toto mužské křestní jméno Bohuslav má na první pohled patrný význam – je jím „Bohu sláva“ nebo také „budiž Bohu sláva“. Představuje slovanskou variantu řeckého jména Thimotheus, Timotej, stejně jako jeho ženská podoba Bohuslava. Domácí podoby jsou Bohuš, Božek, Bohouš, Bohun, […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na středu 21. srpna 2019

Středa 21. srpna je 233. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 132 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,0 °C (1943) a nejnižší 6,9 °C (1949). Průměrná historická teplota v Praze je 18,3 °C. Svátek slaví Johana Toto ženské křestní jméno pochází z hebrejštiny. Stejně jako jména Jana, Anna nebo Hana se vyvinulo z hebrejského „Jochanán“. Ze slov „Jahve“ („Bůh“) a „channá“ („milost“, „smilovat se“) se jméno překládá jako „Bůh je milostivý“ nebo „dar boží“. Jméno Johana bylo převzato z němčiny, jde […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na úterý 20. srpna 2019

Úterý 20. srpna je 232. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 133 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 36,1 °C (2012) a nejnižší 8,3 °C (1968). Průměrná historická teplota v Praze je 18,6 °C. Svátek slaví Bernard Toto mužské křestní jméno je starogermánského původu. Vzniklo spojením původních německých slov „bär“ (v překladu „medvěd“) a „hart“ (v překladu „tvrdý“). V doslovném překladu se tak jméno dá přeložit jako „tvrdý, drsný medvěd“, potažmo pak jako „statný jako medvěd“, „silný jako medvěd“. Domácí podoby jsou […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na pondělí 19. srpna 2019

Pondělí 19. srpna je 231. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 134 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,6 °C (1892) a nejnižší 8,2 °C (1845). Průměrná historická teplota v Praze je 18,6 °C. Svátek slaví Ludvík Toto mužské křestní jméno má německý původ. Vyvinulo se z germánského jména Hlutwíg, které se překládá jako „slavný bojem“ („hlát“ – „slavný“, „wíg“ – „boj“). Stejně se vykládá i jméno Ludvík. Jako česká varianta jména se označuje jméno Alois, které bylo odvozeno […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na neděli 18. srpna 2019

Neděle 18. srpna je 230. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 135 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,2 °C (1892) a nejnižší 9,9 °C (1883). Průměrná historická teplota v Praze je 18,4 °C. Svátek slaví Helena Toto ženské křestní jméno Helena má řecký původ. Pochází z řeckého „heléné“, které se překládá jako „světlo“ nebo „pochodeň“. Přeneseně tak jméno Helena znamená „světlá“, „žhnoucí“ nebo „zářivá“. Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi, v nich byla Helena nejkrásnější ženou na světě. […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na sobotu 17. srpna 2019

Sobota 17. srpna je 229. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 136 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,9 °C (1892) a nejnižší 8,3 °C (1885). Průměrná historická teplota v Praze je 19,2 °C. Svátek slaví Petra Toto ženské křestní jméno má řecký původ, stejně jako mužský protějšek Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova „pétrá” („skála”), potažmo aramejského „képhá” se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako „skálopevná”, „tvrdá”, „neoblomná”. Domácí podoby jsou Petruška, Péťa, […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na pátek 16. srpna 2019

Pátek 16. srpna je 228. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 137 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 34,5 °C (1868) a nejnižší 8,8 °C (1908). Průměrná historická teplota v Praze je 20,2 °C. Svátek slaví Jáchym Toto mužské křestní jméno je hebrejského původu. Jeho význam je spojován s hebrejským jménem Jojáqím, které se překládá jako „Bůh ho povýší“, „Bůh ho postaví (na nohy)“. Dle Bible byl Jáchym, resp. Jojáqím manželem svaté Anny a otcem panny Marie. Domácí podoby jsou Jáchymek, […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na čtvrtek 15. srpna 2019

Čtvrtek 15. srpna je 227. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 138 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 33,4 °C (1952) a nejnižší 9,6 °C (1910). Průměrná historická teplota v Praze je 20,1 °C. Svátek slaví Hana Toto ženské křestní jméno pravděpodobně vzniklo z hebrejského jména Jochánán s významem „Bůh je milostivý“. Pochází z hebrejských slov „jahve“ (v překladu „Bůh“) a „channá(h)“ ve významu „milost“, „smilovat se“. Slovo „hana“ nalezneme také v arabštině, kde znamená „šťastná“ nebo „blažená“. Domácí podoby jsou Hanka, Hanička, Háňa, […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na středu 14. srpna 2019

Středa 14. srpna je 226. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 139 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,6 °C (2015) a nejnižší 9,3 °C (1908). Průměrná historická teplota v Praze je 20,3 °C. Svátek slaví Alan Toto mužské jméno má zřejmě keltský původ, ovšem jeho výklad je nejasný. Nejčastěji bývá spojován s významem „svornost“ či „soulad“. Domácí podoby jsou Alda, Alánek, Aleš, Ála, Aloušek nebo Alíček. Historické události 1370 (před 649 lety) – Císař Karel IV. udělil městská práva […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na úterý 13. srpna 2019

Úterý 13. srpna je 225. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 140 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 36,8 °C (2003) a nejnižší 8,7 °C (1908). Průměrná historická teplota v Praze je 19,5 °C. Svátek slaví Alena Toto ženské křestní jméno má nejasný původ. Někteří tvrdí, že se jedná o ženskou variantu jména Alan s významem „soulad“ či „svornost“. Jiní vědci se opírají o teorii, že se jedná o část jména Magdaléna, což znamená „původem z Magdaly” nebo „věž“. Může se však jednat […]

vydáno před 5 měsíci

Výročí připadající na pondělí 12. srpna 2019

Pondělí 12. srpna je 224. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 141 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 35,1 °C (1998) a nejnižší 8,9 °C (1987). Průměrná historická teplota v Praze je 19,7 °C. Svátek slaví Klára Ženské křestní jméno Klára pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského slova „clara“ ve významu „světlá“, „jasná“ nebo také „slavná“. Domácí podoby jsou Klárinka, Klárka, Kláruška, Lara, Kája nebo Klárina. Historické události 1833 (před 186 lety) – Bylo založeno americké město Chicago. […]

vydáno před 5 měsíci
X Zavřít