únor

Výročí připadající na sobotu 29. února 2020

Sobota 29. února je 60. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 306 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,0 °C (1960) a nejnižší -13,0 °C (1808). Průměrná historická teplota v Praze je 3,0 °C. Svátek slaví Horymír Toto mužské křestní jméno má slovanský nebo keltský původ. Jeho význam není zcela jasný, nejčastěji bývá vysvětlován jako „ten, který se snaží o mír s horníky“. Další teorie se opírá slovní spojení „Hor(s)a“ (bohyně koní) a „maro“ („velká“ nebo „slavná“). Domácí […]

Výročí připadající na pátek 28. února 2020

Pátek 28. února je 59. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 307 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,1 °C (2019) a nejnižší -25,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 1,8 °C. Svátek slaví Lumír Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Zřejmě se jedná o zkrácenou verzi jména Lubomír. Významově ho vykládáme úplně stejně, tedy „mírumilovný“. Domácí podoby jsou Lumča, Lumík, Lumin, Lumek, Lumírek, Míra nebo Mirek. Historické události 1883 (před 137 lety) […]

Výročí připadající na čtvrtek 27. února 2020

Čtvrtek 27. února je 58. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 308 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 15,5 °C (2019) a nejnižší -17,5 °C (1947). Průměrná historická teplota v Praze je 1,2 °C. Svátek slaví Alexandr Toto mužské křestní jméno pochází z řečtiny. Podobně jako jeho ženská verze se vyvinulo z výrazu „Alexandros“, které vykládáme jako „obránce mužů“. Domácí podoby jsou Alex, Xandr, Saša, Sašík, Lexa, Alek nebo Alexis. Historické události 1790 (před 230 lety) – Vznikla […]

Výročí připadající na středu 26. února 2020

Středa 26. února je 57. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 309 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,2 °C (2008) a nejnižší -19,9 °C (1827). Průměrná historická teplota v Praze je 1,6 °C. Svátek slaví Dorota Toto ženské křestní jméno pochází z Řecka. Jeho význam se pojí se jménem Doróthea nebo Theodéra, což znamená „boží dar“. V minulosti však bylo jméno často používáno jako označení pro lehké ženy. Domácí podoby jsou’Dora, Dorka, Dorča, Dorina, Dorinka nebo […]

Výročí připadající na úterý 25. února 2020

Úterý 25. února je 56. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 310 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 18,5 °C (1990) a nejnižší -15,4 °C (1956). Průměrná historická teplota v Praze je 1,9 °C. Svátek slaví Liliana Toto ženské křestní jméno je latinského původu. Významově vychází ze slova „lilium“, což je latinský název pro lilii. Jméno tedy vykládáme jako „krásná“ nebo „čistá“. Domácí podoby jsou Lili, Lila, Lilinka, Lilianka, Lianka nebo Liana. Historické události 1919 […]

Výročí připadající na pondělí 24. února 2020

Pondělí 24. února je 55. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 311 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,9 °C (2008) a nejnižší -18,3 °C (1875). Průměrná historická teplota v Praze je 1,6 °C. Svátek slaví Matěj Toto mužské křestní jméno je hebrejského původu. Vzniklo ze slovního spojení „Mattyth Jáh(u)“, což znamená „dar od Boha“ nebo „Hospodinův dar“. Domácí podoby jsou Máťa, Maťo, Maco, Macík, Matýsek, Mates nebo Matějek. Historické události 1904 (před 629 lety) […]

Výročí připadající na neděli 23. února 2020

Neděle 23. února je 54. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 312 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,9 °C (1903) a nejnižší -18,0 °C (1814). Průměrná historická teplota v Praze je 1,3 °C. Svátek slaví Svatopluk Toto mužské křestní jméno má prastarý slovanský původ. Vytvořilo se spojením slov „svet“ („silný“, nověji „svatý“) a „pluk“ („branný lid“ nebo „pluk“). Vykládáme jej jako „velký vojevůdce“ nebo „velký bojovník“. Domácí podoby jsou Sváťa, Svatík, Svatouš, Svatek, Svatoušek nebo […]

Výročí připadající na sobotu 22. února 2020

Sobota 22. února je 53. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 313 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,0 °C (2016) a nejnižší -19,4 °C (1929). Průměrná historická teplota v Praze je 1,7 °C. Svátek slaví Petr Toto mužské křestní jméno je počeštěnou podobou řeckého Petros. „Petra“ znamená „skála“ či „kámen“, jméno tedy vykládáme jako „tvrdý“, „skálopevný” nebo „pevný jako skála“. Domácí podoby jsou Peťa, Petřík, Péťa, Petříček, Peťulka, Peťánek, Peťula nebo Peťan. Historické události 1903 […]

Výročí připadající na pátek 21. února 2020

Pátek 21. února je 52. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 314 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,9 °C (1995) a nejnižší -19,9 °C (1929). Průměrná historická teplota v Praze je 1,4 °C. Svátek slaví Lenka Toto ženské křestní jméno nemá jednoznačný původ. Může se jednat o zkrácenou verzi řeckého jména Helena s významem „světlo“ nebo „pochodeň“, popř. o zkráceninu hebrejského jména Magda, čili „pocházející z Magdaly“. Domácí podoby jsou Leni, Lenča, Léňa, Lenička, Lena, Lenin, Leňula nebo Lenuška. […]

Výročí připadající na čtvrtek 20. února 2020

Čtvrtek 20. února je 51. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 315 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 16,9 °C (1990) a nejnižší -22,7 °C (1855). Průměrná historická teplota v Praze je 1,7 °C. Svátek slaví Oldřich Toto mužské křestní jméno pochází ze starogermánštiny. Původně se užívalo jako jméno Uodalrých, ze kterého se posléze vyvinula jména Ulrich a Oldřich. Jména se překládají jako „bohatý vládce“, „bohatý panovník“, příp. „bohatý dědičnými statky“ − ze slov „uodalo“ („dědičný […]

Výročí připadající na středu 19. února 2020

Středa 19. února je 50. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 316 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,4 °C (1998) a nejnižší -21,5 °C (1827). Průměrná historická teplota v Praze je 1,7 °C. Svátek slaví Patrik Toto mužské křestní jméno má latinský původ. Vzniklo z latinského jména Patricius, jeho základem je slovo „pater“ („otec“), příp. „patria“ („vlast“). Jméno se vykládá jako „mající otce“ (ve významu dědickém). Ve starém Římě se tak označoval svobodný občan, původem z některého z římských […]

Výročí připadající na úterý 18. února 2020

Úterý 18. února je 49. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 317 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 12,0 °C (1813, 1950) a nejnižší -22,1 °C (1827). Průměrná historická teplota v Praze je 1,1 °C. Svátek slaví Gizela Toto ženské křestní jméno má starogermánský původ. Jazykovědci uvádějí několik možností jeho výkladu. Může se jednat o spojení s výrazem „gisil“, což je „střela“, „šipka“ nebo „šíp“. Další významy se opírají o slovo „gisal“ („ušlechtilé dítě“) nebo „gisello“ („člověk, který […]

Výročí připadající na pondělí 17. února 2020

Pondělí 17. února je 48. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 318 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,5 °C (1885) a nejnižší -20,6 °C (1827). Průměrná historická teplota v Praze je 0,7 °C. Svátek slaví Miloslava Toto ženské křestní jméno je slovanského původu. Má stejný význam jako jeho mužský protějšek Miloslav – znamená „milá“ nebo „slavící milost“. Domácí podoby jsou Míla, Milka, Miluška, Milunka, Slávka, Slávina nebo Slávinka. Historické události 1754 (před 266 lety) – Marie […]

Výročí připadající na neděli 16. února 2020

Neděle 16. února je 47. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 319 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 15,2 °C (1998) a nejnižší -18,8 °C (1782). Průměrná historická teplota v Praze je 0,3 °C. Svátek slaví Ljuba Toto ženské křestní jméno má slovanský původ. Pochází z ruštiny a jeho základem je slovo „ljubov“, které znamená „láska“. Ruština jej pak zřejmě převzala z řeckého „charitas“, což je výraz užívaný pro dobročinnost. Domácí podoby jsou Ljubka, Luba, Ljubička, Ljubina, Ljubinka […]

Výročí připadající na sobotu 15. února 2020

Sobota 15. února je 46. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 320 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 15,4 °C (1998) a nejnižší -18,0 °C (1929). Průměrná historická teplota v Praze je 0,3 °C. Svátek slaví Jiřina Toto ženské křestní jméno je pravděpodobně řeckého původu. Jedná se o ženský protějšek jména Jiří. Podle nejčastěji zmiňované teorie pochází ze slova „géorgos“, které znamená „zemědělec“ nebo „rolník“. Jiný výklad ovšem uvádí, že jméno Jiřina souvisí především s ruským výrazem […]

Výročí připadající na pátek 14. února 2020

Pátek 14. února je 45. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 321 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 17,2 °C (1958) a nejnižší -21,9 °C (1799). Průměrná historická teplota v Praze je 0,8 °C. Svátek slaví Valentýn Toto mužské křestní jméno je latinského původu. Pochází ze slova „valens“, což znamená „silný“ nebo „zdravý“. Zejména v anglosaských zemích se v tento den slaví svátek svatého Valentýna, patrona všech zamilovaných. Domácí podoby jsou Valek, Vala, Valík, Valíček, Valouš nebo […]

Výročí připadající na čtvrtek 13. února 2020

Čtvrtek 13. února je 44. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 322 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,1 °C (1992) a nejnižší -25,7 °C (1929). Průměrná historická teplota v Praze je 1,2 °C. Svátek slaví Věnceslav Toto mužské křestní jméno má slovanský původ. Jde o novodobou podobu jména Václav, resp. jeho latinské verze Venceslaus. Překládá se stejně jako jméno Václav, tedy „více slavný“, „slavnější“ (staroslovansky se „vence“ užívá ve významu „více“). Nesprávně se jméno vykládá z novodobého […]

Výročí připadající na středu 12. února 2020

Středa 12. února je 43. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 323 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 13,7 °C (1958) a nejnižší -26,2 °C (1929). Průměrná historická teplota v Praze je 1,3 °C. Svátek slaví Slavěna Toto ženské křestní jméno má slovanský původ. Vykládá se jako „Slovanka“, tedy „žena slovanského národa“. Může se však jednat také o počeštěnou verzi latinského jména Glorie. Pak by se jméno vykládalo jako „slavná“ nebo „oslavovaná“. Domácí podoby jsou Slávka, […]

Výročí připadající na úterý 11. února 2020

Úterý 11. února je 42. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 324 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 15,4 °C (1775) a nejnižší -27,1 °C (1929). Průměrná historická teplota v Praze je 1,7 °C. Svátek slaví Božena Toto ženské křestní jméno je slovanského původu. Má význam „blahoslavená“, „bohem obdařená“ či „bohem milovaná“, potažmo pak také „požehnaná“, „blažená“. Význam jména je patrný již na první pohled. Koncovka –ena v češtině vyjadřuje vlastnost základního jména, tedy v případě jména Božena vlastnost […]

Výročí připadající na pondělí 10. února 2020

Pondělí 10. února je 41. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 325 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 14,5 °C (1775) a nejnižší -24,3 °C (1956). Průměrná historická teplota v Praze je 1,4 °C. Svátek slaví Mojmír Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Vyvinulo se z blahopřejného „buď můj mír“. Význam jména je doslova „můj mír“. Domácí podoby jsou Mojek, Mojík, Moja, Mojmírek, Míra nebo Mirek. Historické události 1996 (před 24 lety) – Superpočítač Deep Blue […]

X Zavřít