Unikátní socha nosorožce mění vzhled a poskytuje výhled do okolí

31. července 2021 ∙ 10:45
Kristián Vích
Socha nosorožce v Praze–Lysolajích
Foto: MČ Praha–Lysolaje

Rozsáhlý prostor bývalé Denkrovy pískovny v Praze–Lysolajích prošel celkovou proměnou. Na doposud zanedbaném území vyrostl nový veřejný sportovní areál, který má stát centrem volnočasových aktivit. Jeho patronem se stala socha pravěkého nosorožce srstnatého, který v těchto místech v dávné minulosti žil.

Území dnešních Lysolají se nalézá na severním okraji tzv. Barrandienu, unikátního území s podložím tvořeným prvohorními horninami s nálezy prvních známek života z doby před půl miliardou let. V blízkém okolí měli dočasná sídliště už nejméně před 30 tisíci lety „lovci mamutů“, jimiž se nechal inspirovat Karel Zeman či Eduard Štorch.

Ve čtvrtohorách pak vznikaly na území dnešní Prahy štěrkové a pískové nánosy, mezi nimi i tzv. Vltavské terasy, z nichž nejstarší je právě terasa lysolajská. V místě vytěžených pískoven proběhl rozsáhlý archeologický průzkum. A právě kostry mamuta či srstnatého nosorožce zde skutečně byly nalezeny.

Socha nosorožce a její autoři
Starosta Petr Hlubuček s autory Romanem Švejdou a Lukášem Gavlovským. Foto: MČ Praha–Lysolaje

„Když jsme přemýšleli nad celkovou obnovou tohoto archeologicky cenného území, napadlo nás, že by bylo dobré na dávnou minulost této oblasti upozornit a návštěvníkům ji připomenout. Samotná socha nosorožce srstnatého tak má v maximální míře odkazovat na dobu, kdy se tito tvorové spolu s mamuty proháněli Lysolajemi,” říká Petr Hlubuček, starosta MČ Praha–Lysolaje.

Největší socha nosorožce na světě

Podle autorů Romana Švejdy a Lukáše Gavlovského jde o největší sochu nosorožce na světě. Konstrukci tvoří odkorněné kmeny různých dřevin. Hřbet je opláštěn a opatřen zatravněnou vrstvou, která vzdáleně připomíná hustou srst zvířete – povrch je osazen odpovídající čtvrtohorní vegetací. V různých ročních obdobích se má hřbet skulptury barevně měnit. Hlava a krk zvířete slouží jako schodiště, kterým lze vystoupat na hřbet – vyhlídkové molo. Nejbližší okolí skulptury zdobí traviny a keře, které se v době ledové na tomto území mohly vyskytovat.

Nově otevřený víceúčelový sportovní a volnočasový areál nabízí hřiště s umělým povrchem na kopanou, dva kurty na volejbal či badminton a další míčové sporty, softbalové hřiště, sportoviště pro lehkou atletiku a speciální dráha pro požární sport a soutěže v hasičských disciplínách.

Zdroj: Tisková zpráva MČ Praha–Lysolaje

X Zavřít