Svět na křižovatce dějin. Cestu dál nastíní přední odborníci na mezinárodním symposiu

Kam vyrazit v PrazePražskýDEN.cz14. září 20213 minuty čtení

Foto: Institute H21

Žijeme v jedinečné době, kdy jsou strasti jako chudoba či války na historickém minimu. Na druhou stranu čelíme společenskému úpadku a destabilizaci demokracie, společnosti se polarizují a klesá úroveň konstruktivní veřejné diskuze.

Svět se nachází na křižovatce dějin, řada odborníků proto očekává globální společenskou změnu – tzv. Sociální singularitu. Ta je předmětem 3. ročníku mezinárodního symposia Sociální singularita v 21. století: Svět na křižovatce dějin, které se koná 18. září v pražském Anežském klášteře. Nad akcí převzali záštitu místopředseda Senátu Jan Horník spolu s matematikem a zakladatelem Institutu H21 Karlem Janečkem.

Foto: Institute H21

Svou účast na akci již potvrdili představitelé a zástupci mezinárodních organizací, diplomatických misí, veřejného sektoru, českých i zahraničních think-tanků a akademické obce. Cílem symposia je otevřít konstruktivní diskuzi o závažných otázkách a problémech, které dnešní doba přináší.

Jeho záměrem je otevřít multidisciplinární debatu a přizvat tak odborníky na právo, politologii, genetiku, sociologii, psychologii a další obory. Mezi řečníky vystoupí zástupci dvou názorových linií. Část z nich očekává v 21. století globální změny, které mohou vést k rozvoji civilizace. Další patří naopak mezi kritiky konceptu singularity.

V rámci programu vystoupí:

Laurie Ann Paul

Profesorka filozofie a kognitivních věd na univerzitě Yale. Paul získala Sandersovu knižní cenu Americké filozofické asociace a cenu Dr. Martina R. Lebowitze a Evy Lewellis Lebowitzové za filozofické úspěchy a přínos od Americké filozofické asociace. Její práci zmiňují média jako The New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker nebo The Guardian.

Kate Raworth

Anglická ekonomka zaměřující se na ekonomické myšlení pro 21. století. Její kniha Ekonomie koblihy je bestsellerem přeloženým do 20 jazyků a nominovaným na cenu Financial Times & McKinsey Business Book of the Year 2017. Vyučuje na Institutu environmentálních změn Oxfordské univerzity a je profesorkou na Amsterdamské univerzitě aplikovaných věd.

Jiří Přibáň

Český právník a sociolog. Od roku 2001 působí jako profesor na School of Law and Politics – Cardiff University. Kromě toho přednášel na Stanfordově univerzitě, Newyorské univerzitě, Kalifornské univerzitě v Berkeley, Katolické univerzitě v Lovani a na mnoha dalších zahraničních univerzitách.

Jan Vijg

Profesor a vedoucí katedry genetiky na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. Jakožto výzkumník se zaměřuje na studium mechanismů, které jsou základem procesu lidského stárnutí. Vijg publikoval více než 300 vědeckých článků. Kromě genetiky se zaměřuje na technologie v kontextu historie.

Theodore Modis

Získal doktorát z fyziky na Kolumbijské univerzitě. Věnoval se výzkumu v oblasti částicových fyzikálních experimentů v Brookhavenské národní laboratoři a v CERN. Založil vlastní poradenskou společnost Growth Dynamics. Je známý svými odbornými znalostmi v oblasti S-křivek a vehementní kritikou konceptu Singularity.

Karel Janeček

Zakladatel Institutu H21 a autor inovativního volebního systému D21. Doktorát ve finanční matematice získal na Univerzitě Carnegieho–Mellonových. Je zakladatelem společnosti RSJ, která je největším tvůrcem trhu na derivátových burzách. Věnuje se podpoře demokracie a protikorupčním aktivitám. Vystoupí na téma „Svět na křižovatce dějin: Jak najít společnou řeč v krizi civilizace?“.

Annick Laruelle

Profesorka katedry Základů ekonomické analýzy na Baskické univerzitě (UPV/EHU). Jejím výzkumným zaměřením jsou teorie sociální volby a teorie her. Studuje pravidla kolektivního rozhodování a hlasování – tedy procesy, kterými rozhodují výbory, parlamenty, rady a správní rady.

Irina G. Shestakova

Profesorka filozofie a sociálních věd na Petrohradské báňské univerzitě. V letech 2017-2018 působila také jako hostující profesorka na Norwich University v USA. Zkoumá člověka a společnost v době digitálního světa.

Program symposia se koná v anglickém jazyce, bude zajištěno simultánní tlumočení do českého jazyka. Vstup pouze s pozvánkou po RSVP a po registraci. Více informací naleznete na https://symposium.ih21.org/.

Zdroj: Tisková zpráva Institute H21

Nepřehlédněte