Policisté vydírali řidiče a říkali si o úplatky. Dopadení trvalo roky

31. ledna 2018 ∙ 08:12
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) trestně stíhá dva příslušníky Policie ČR, kteří v Praze dlouhou dobu páchali společensky nebezpečnou trestnou činnost. Svým nepřijatelným jednáním během služeb hrubě narušovali důvěru policie u občanů.

Po téměř dvouletém operativním rozpracování případu, pod krycím názvem ADAR, se podařilo nashromáždit dostatek důkazů pro sdělení obvinění. Vyšetřovatel GIBS proto zahájil trestní stíhání dvou příslušníků Policie České republiky, služebně zařazených na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a vydírání.

Trestné činnosti se měli příslušníci Pohotovostní motorizované jednotky dopouštět společně, a to v době své služby, i mimo svůj přidělený služební obvod. Jako úřední osoby v úmyslu opatřit sobě neoprávněný prospěch vykonávali svou policejní pravomoc způsobem odporujícím platným předpisům.

Vyžadovali peníze

Obvinění policisté při nočních kontrolách osob a vozidel v Praze vyjížděli i mimo svůj služební obvod, kde bez zjevných zákonných důvodů, na základě smyšlených a vykonstruovaných situací, požadovali po kontrolovaných osobách finanční hotovost. Tu si následně ponechávali pro svoji potřebu. Během kontrol pak uváděli obvykle řidiče motorových vozidel do stavů, kdy pod stupňujícím se nátlakem byli kontrolovaní v tíživé situaci, přiznávali policistům i smyšlené přestupky a následně za ně policistům platili finanční hotovost.

[related-post id=“5087″]

Nejčastější omluvou takto kontrolovaných řidičů, kteří se nijak nedokázali bránit proti policejní zlovůli obviněných, bylo přesvědčení o marnosti obrany. Sami pak později příslušníkům GIBS přiznávali, že raději policistům zaplatili, než by měli čelit policejní moci.

Byli obezřetní

Dostatek důkazního materiálu se operativě GIBS podařilo zadokumentovat i přesto, že policisté byli velmi opatrní a byli si vědomi jak svých nezákonných postupů, tak i možnostmi jejich odhalení. Vyšetřování obviněných nadále probíhá na svobodě.

[related-post id=“4823″]

Problematické a nezákonné jednání policistů je obsahem desítek podání a informací, které se každoročně na Generální inspekci bezpečnostních sborů dostávají. Od vzniku GIBS v roce 2012 je zaměření na boj s korupcí v řadách bezpečnostních sborů jednou z hlavních priorit inspekce. Odhalování této specifické a společensky nebezpečné korupční trestné činnosti věnuje GIBS značné personální i materiální úsilí.

X Zavřít