Rodina věznila dívku v prasečím chlévě. Strávila tam patnáct let

19. července 2021 ∙ 16:24
Kristián Vích
Foto: Pixabay

Celý svět byl před lety v šoku z příběhu Rakušanky Nataschy Kampusch, kterou 8 let věznil ve sklepě její únosce Wolfgang Priklopil. I v minulosti přitom v Evropě docházelo k podobným ohavným případům. O jednom takovém napsaly v Praze vydávané Národní listy v září roku 1901.

Patnáct let ve chlévě pro vepře

Policii v Palermu bylo těchto dnů oznámeno, že v domě Serafiny Calderonovy na via Macqueda jest po delší dobu vězněna ženština as 40letá, Giovanna Alessiova.

Vyšetřující komise odebrala se do onoho domu, kdež shledala, že udání bylo pravdivé. Nebohá ženština zamčena byla v malém chlívku pro vepře, jenž se nalezá pod úrovní dvora.

Byla plna špíny a hmyzu, měla na sobě jedva oděv a celé tělo pokryté vředy. Nešťastnice, vnučka své trýznitelky, byla dopravena do nemocnice San Saverio.

Vyšetřováním zjištěno, že byla vězněna již 15 let, poněvadž se na ní jevily známky choromyslnosti. Nelidská babička, jakož i sourozenci nešťastnice byli zatčeni.

Nebohá oběť surovosti svých příbuzných vzpírala se v nejmocnici ze všech sil, když ji chtěli vykoupat a ošetřit. Vyráží ze sebe toliko nesouvislé hlásky a lékaři mají jen málo naděje, že nabude opět řeči a rozumu.

– Národní listy, 11. 9. 1901. Autor neuveden.

X Zavřít