Petřínská věž přejde pod správu Prague City Tourism

10. ledna 2021 ∙ 08:46
PražskýDEN.cz
Foto: Unsplash

Městská společnost Prague City Tourism získá na základě pachtovní smlouvy do správy sedm známých pražských památek, které budou současně vyňaty z hospodaření Muzea hlavního města Prahy. Město si od tohoto kroku slibuje zatraktivnění turistické nabídky v hlavním městě.

Nově bude městská společnost  Prague City Tourism spravovat Petřínskou rozhlednu, Bludiště, Staroměstskou mosteckou věž, Prašnou bránu, Malostranskou mosteckou věž, Svatomikulášskou městskou zvonici a Novomlýnskou vodárenskou věž.

Předání do pachtu společnosti Prague City Tourism podle zástupců vedení města zajistí zatraktivnění turistické nabídky v Praze s cílem nastartování příjezdového turismu do Prahy, který byl těžce postižen mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením onemocnění covid-19.

„Jedná se o dlouhodobý princip a přístup k využití majetku, který má turistický potenciál. Byť je nyní nešťastná doba, tak město založilo již před nástupem koronakrize městskou společnost Prague City Tourism, což je společnost zabývající se usměrňováním turismu v Praze a hlavně využitím potenciálu z turismu k rozvoji městských památek. To je právě i tento příklad, kdy dáváme do pachtu právě Prague City Tourism jedny z nejkrásnějších a zároveň nejnavštěvovanějších městských památek. Cílem tohoto projektu je vracet výnosy z turismu do efektivnější správy těchto nemovitostí a kultivovanější formy turismu,“ uvedl radní pro oblast majetku Jan Chabr.

„Bludiště, Petřínskou rozhlednu a další pražské věže chceme více otevřít veřejnosti. Nově budou tyto památky součástí různých programů a vycházkových okruhů pod Prague City Tourism a současně tak zjednodušíme jejich návštěvu Pražanům i turistům,“ připojila radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Hana Třeštíková.

X Zavřít