Pozor na zprostředkovatele energií. Mohou používat nekalé praktiky, varuje ČOI

23. října 2021 ∙ 14:57
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Ukončení činnosti některých dodavatelů energií a s tím související nejistota spotřebitelů otevřely prostor pro aktivity zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Česká obchodní inspekce (ČOI) varuje spotřebitele, že se nejedná se o skutečné dodavatele energií, ale pouze o zprostředkovatele, kteří mohou telefonicky či osobně kontaktovat domácnosti s tím, že kvůli krachu dodavatelů či zvýšení cen energií pomohou spotřebitelům najít nového dodavatele, respektive přejít výhodněji k jinému, jimi vybranému dodavateli. Jejich taktiky přitom mohou být často na hraně zákona.

„Při změně dodavatele energií buďte opatrní. Vždy věnujte pozornost tomu, s kým se chystáte vstoupit do smluvního vztahu a zda jste si jisti, že se jedná o důvěryhodného partnera. Rozlišujte mezi dodavatelem energie a zprostředkovatelem uzavření smlouvy o dodávce energií,“ upozornil tiskový mluvčí ČOI Jiří Fröhlich v tiskové zprávě.

Budou to nejspíš zkoušet

Lidé, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu s dodavatelem, který ukončil svou činnost, mají nyní půl roku na to, aby si našli nového dodavatele. Elektřinu i plyn jim nyní šest měsíců bude poskytovat tzv. dodavatel poslední instance.

Očekává se, že zmínění zprostředkovatelé se nyní zaměří své aktivity právě na skupinu spotřebitelů, která je postižena ukončením činnosti původních dodavatelů energií.

„Na základě předchozích zkušeností lze předpokládat, že spotřebitelé budou zprostředkovateli oslovováni jak v rámci podomního prodeje, kdy je spotřebitel přímo konfrontován se zprostředkovatelem a jeho přesvědčovacími metodami, tak i na dálku (telefonicky, e-mailem, atp.) a může být vystaven přesvědčovacím technikám například v podobě kladení otázek a odpovědí na ně. Ve většině případů se jedná o předem nacvičené marketingové strategie a metody, přizpůsobené konkrétní skupině spotřebitelů, které mají za cíl přimět spotřebitele k okamžitému podpisu smlouvy, a které se pohybují na hraně zákona,“ varuje dále mluvčí Fröhlich.

Jak se bránit?

Pokud neuvažujete o využití služeb zprostředkovatele, jakoukoliv nabídku jasně odmítněte a komunikaci ukončete. Nenechte se zatahovat např. do kolotoče otázek a odpovědí, předkládání faktur, vyúčtování atp. Pokud o využití služeb zprostředkovatele uvažujete, zvažte, co od něho požadujete a očekáváte a zda vaše očekávání může splnit. Ověřte si jeho důvěryhodnost a reference o jeho činnosti, prostudujte návrh smlouvy. Pozor na zplnomocnění dodavatele k jednání za vás, závaznost přijmout vybraného dodavatele energií, smluvní pokuty, atp. Teprve pak se rozhodujte o tom, zda takovou smlouvu uzavřete.

Jste-li ze strany zprostředkovatele vystaveni některé z přesvědčovacích technik a cítíte se zaskočeni, v časové tísni, nebo jakkoliv nepohodlně, vytvořte si časový prostor pro rozhodování, nejlépe v řádu dní. Požádejte o smlouvu k prostudování, popřípadě jednání ukončete. Jste-li chráněni dodavatelem poslední instance, nenechte se vmanipulovat do pozice někoho, komu bezprostředně hrozí odpojení dodávek energií. Nepodléhejte pocitu zavázanosti v případech, kdy zprostředkovatel bude muset „udělat něco navíc“ – např. znovu přijít jednat, podepsat smlouvu atp.

Rozdíl mezi dodavatelem a zprostředkovatelem

Dodavatel energií má licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Je přímo zodpovědný za dodávky energií. Jeho dozorovým orgánem je Energetický regulační úřad. Oproti tomu zprostředkovatel sám energie nedodává, pouze nabízí službu „zprostředkování uzavření smlouvy o dodávkách energií“. Dozorovým orgánem je do konce roku 2021 Česká obchodní inspekce. Poté i zprostředkovatelé přejdou pod dohled ERÚ.

Zdroj: Tisková zpráva ČOI

X Zavřít