Pražané jsou občas „prasátka“. Město proto spouští osvětovou kampaň

5. ledna 2018 ∙ 18:02
PražskýDEN.cz
Nepořádek kolem odpadkových košů je častým nešvarem.
Nepořádek kolem odpadkových košů je častým nešvarem.Foto: Archiv

Od přelomu roku je možné v ulicích Prahy spatřit na reklamních plochách plakát s vyobrazením popelnice na směsný odpad s nápisem „Popelnice nejsou černá díra“.

Jedná se o aktivitu odboru ochrany prostředí MHMP spojenou s osvětou v nakládání s odpady. Primárním cílem kampaně je informovat občany metropole o správném nakládání s komunálními odpady – aby i oni dbali na čistotu na veřejných prostranstvích ve svém městě.

Kampaní hlavní město reaguje zejména na fakt, že i přes vysoké nasazení svozových společností se ve městě často objevuje nepořádek kolem popelnic, kontejnerů i odpadkových košů. Častým nešvarem, zejména na sídlištích, zůstává odkládání objemného odpadu či elektrozařízení k popelnicím. Tento odpad ale do směsného komunálního odpadu, ani k popelnicím, nepatří.

K odložení těchto odpadů slouží zejména sběrné dvory, nebo v případě objemného odpadu, velkoobjemové kontejnery, které jsou v pravidelných intervalech rozmisťovány přímo v ulicích města. Veškeré tyto služby jsou hrazeny z rozpočtu města a poskytovány občanům hlavního města zcela zdarma.

Boj za čisté město

„Cílem kampaně je upozornit na nešvary spojené s tříděním a čistotou u stanovišť, kde jsou popelnice umístěny. Chceme se pokusit ještě zlepšit ekologické chování občanů při nakládání s odpadem, a tím zvýšit čistotu našeho města. Většina lidí přece chce žít v čistém a upraveném prostředí,“ řekla Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.

Kampaň spojená s osvětou v nakládání s odpady a zajišťováním čistoty kolem sběrných nádob bude s různými obměnami pokračovat v průběhu celého roku 2018.

X Zavřít