Sčítací komisaři začali obcházet domácnosti. Mluvčí popisuje, jak návštěva probíhá

19. dubna 2021 ∙ 18:25
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Sčítání lidu se posunulo do další fáze. Sčítací komisaři začali v sobotu roznášet listinné formuláře občanům, kteří se dosud nesečetli online. O termínu své návštěvy komisaři předem informovali v uplynulých dnech, kdy roznášeli oznámení o termínu distribuce.

Oznámení s konkrétním termínem, kdy sčítací komisař přinese listinný formulář, dostali respondenti do poštovních schránek nebo ho našli vyvěšené na vstupních dveřích objektu.

Jak návštěva komisaře vypadá

„V předem oznámeném termínu, během pochůzek od 17. do 29. dubna, sčítací komisař zazvoní a vyčká na příchod respondenta venku před domem. Předá mu formulář spolu s odpovědní obálkou, přičemž se bude řídit aktuálně platnými hygienickými opatřeními. Bude vybaven respirátorem a dezinfekcí a bude po absolvování testu na koronavirus s výsledkem negativní,“ popisuje mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Pokud komisař nikoho nezastihne, dostaví se podruhé v náhradním termínu, který bude opět oznámen prostřednictvím dalšího informačního letáku. Český statistický úřad (ČSÚ) upozorňuje, že stanovené termíny nelze nijak měnit.

„Pokud se respondent nebude moci se sčítacím komisařem setkat ani v rámci náhradního termínu, může si listinný sčítací formulář a odpovědní obálku vyzvednout sám na kterémkoliv kontaktním místě sčítání,“ pokračuje mluvčí Voldánová.

[related-post id=“40688″]

Kontaktními místy jsou vybrané pobočky České pošty nebo pracoviště krajských správ Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář pak respondent odešle do 11. května zdarma poštou v odpovědní obálce, kterou od sčítacího komisaře obdrží, nebo ho do stejného data odevzdá na kterémkoliv kontaktním místě sčítání.

„Tiskopisy jsou odeslány na zabezpečená pracoviště. Nejprve na sběrné místo a dále na pracoviště digitalizace a k následnému statistickému zpracování dat. Při sběru i zpracování dat je rovněž minimalizován počet osob, které přicházejí s údaji do styku. Zúčastnění zaměstnanci jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí, která trvá i po skončení sčítání. Všechny formuláře budou po oskenování a ověření kvality dle přísných bezpečnostních pravidel zlikvidovány,“ dodává Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Jak komisaře poznat

Všichni sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a na požádání se prokážou i občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Jména sčítacích komisařů lze zjistit prostřednictvím aplikace na webu nebo na úředních deskách obecních úřadů. Všichni sčítací komisaři jsou také vybaveni brašnou s logem České pošty.

X Zavřít