Změny parkovacích zón na Praze 2. Radní chtějí více míst pro rezidenty

17. prosince 2019 ∙ 12:43
PražskýDEN.cz
Foto: PražskýDEN.cz

Rada městské části Praha 2 na svém pondělním jednání odsouhlasila návrh změn v zónách placeného stání. Rozhodnutí zohlednilo četné žádosti a připomínky občanů Prahy 2.

„Změny, týkající se více než dvou desítek úseků, vycházejí zejména z analýz statistik Technické správy komunikací,“ informuje mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

Na základě těchto analýz MČ Praha 2 navrhla Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy provedení konkrétních dílčích změn v zónách placeného stání ve prospěch rezidentů.

Ve valné většině se jedná o přeměnu návštěvnických zón na rezidentní a případně úpravu změny režimu.

X Zavřít