Stanice metra Jiřího z Poděbrad se na deset měsíců úplně uzavře

11. června 2020 ∙ 11:37
Kristián Vích
Foto: Aktron, Wikipedia.org

Schyluje se ke kompletní modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad. Zahrnovat bude bezbariérové zpřístupnění, revitalizaci vestibulu i nástupiště a výměnu původních eskalátorů za nové. Stavební práce začnou už letos v listopadu a probíhat budou až do poloviny března 2023. Část této doby bude stanice zcela uzavřená.

Po dokončení modernizace budou ve stanici dvě dvojice výtahů. První z nich vyveze cestující z nástupiště do cca 60 metrů dlouhé přestupní chodby, na jejímž konci bude druhá dvojice výtahů, která je dopraví do uliční úrovně. Kolem obou dvojic výtahů vzniknou úniková schodiště.

Naprostá většina prací na budování bezbariérového zpřístupnění bude probíhat za plného provozu stanice, jen s lokálním záborem na nástupišti, ve vestibulu či uliční úrovni. Pouze při prorážce stropu stanice bude provoz metra omezen na nezbytně dlouhou dobu.

Samotnou stanici Jiřího z Poděbrad následně čeká rozsáhlá revitalizace. Vymění se veškeré silové rozvody, osvětlení i vzduchotechnika. Opraveny budou průsaky v celém rozsahu stanice a poškozené části obkladů a dlažby. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) současně využije revitalizace k nasazení jednotného systému dálkového řízení osvětlení a nového informačního systému.

„Svítidla na nástupišti již nebudou na samostatných závěsech, ale nově integrována do obkladu stanice. Kompletní revitalizací stanice metra Jiřího z Poděbrad položíme základy k přestavbě a modernizaci celého náměstí,“ popisuje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Ve třetí fázi dojde na výměnu stávajících eskalátorů za nové. Vzhledem k tomu, že Jiřího z Poděbrad je stanice s jedním vstupním vestibulem, v době od odstranění současných pohyblivých schodů až do zprovoznění nových eskalátorů nebude možný vstup z vestibulu na nástupiště a naopak. Po tuto nezbytně dlouhou dobu, která by neměla překročit 10 měsíců, budou soupravy metra stanicí pouze projíždět. Kdy přesně k uzavírce dojde ale DPP zatím neupřesnil.

„Připravovaná modernizace stanice metra Jiřího z Poděbrad je co do rozsahu a délky prací i velikosti investic jednou z největších, do kterých jsme se za posledních několik let pustili. Uvažovali jsme rozdělení modernizace na samostatné etapy, což by ale notně prodloužilo stavební práce na několik let a dlouhodobě znepříjemňovalo obyvatelům Prahy 3 život,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP s tím, že celý projekt vyjde na 1,3 miliardy korun.

X Zavřít