3. 11. 1868: Dva choromyslní a povedené cirkusové vystoupení

3. listopadu 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Choromyslní

V šilenost upadl včera zdejší mechanik Matyáš B. Že nemoc jeho jevila se spůsobem povážlivým a nebezpečným, musel býti odevzdán zemské chorobnici. Podobnou chorobou postižena včera jistá poslúchačka porodnictví v Praze. Trápena jest ubohá přeludem, že prý učební knížka o porodnictví od dra Strenga není nižádnou knížkou učební, alebrž holým – „breviářem.“ Též ona dodána do zemského ústavu choromyslných. – Naše listy, 3. 11. 1868

Dušičky

Pražské hřbitovy byly o včerejší slavnosti dušiček, která velmi příznivou povětrností podporována byla, od pražského obecenstva početně navštěvovány. Při slavnostním průvodu, jenž byl včera dopoledne po hřbitovech volšanských konán, súčastnilo se množství zbožného lidu. Neméně četné návštěvy těšily se chrámy pražské, jež byly po celý včerejší den otevřeny a v nichž dojímavé církevní obřady za zemřelé se konaly. Jmenovitě k zádušním službám Božím v kostele u sv. Havla, jež světicí biskup pan P. Krejčí s četnou asistencí vykonával, dostavilo se přečetné obecenstvo všech tříd. I včera opět byly hroby vynikajících osobností na hřbitovech volšanském a košířském hojnými věnci ozdobeny. – Pražský denník, 3. 11. 1868

[related-post id=“14022″]

Cirkus Ciniselliho

Neobyčejně četná návštěva, jíž se každodenně jízdecké společnosti p. Ciniselliho v novoměstském divadle dostává, svědčí oblíbenosti této společnosti. Představení její však jsou také vší chvály hodná a k zvýšení zábavy přispívá značně hudba c. k. vojenské kapely, jež zdařilé kousky provozuje. Z bohatého nedělního programu vyjímáme zvláště překvapující produkce bratří Charlesů od cirkusu Napoleonova v Paříži, kteří teprvé v sobotu poprvé v novoměstském divadle vystoupili. V oboru vyšší gymnastiky jsou tito proslavení bratři takřka nedostižitelnými, zejmena jich představení tak zvaného „žirafového krku“ působí velmi překvapujícím spůsobem na diváky, jež bouřlivým potleskem výtečnou hru obou bratří odměňují. Ostatní čísla z oboru krásojezdectví a gymnastiky buď jednotlivě aneb v skupeních od členů společnosti provozované jsou takového druhu, že nejvýš zábavný večer obecenstvu spůsobují. – Pražský denník, 3. 11. 1868

X Zavřít