dobové noviny

1. 7. 1890: Varování před tulákem, rozruch na náměstí a pokousaní lidé

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Výstraha před tulákem Jan Tichý, 31tiletý nádenník ze Žlebů, dává se na útraty domovské své obce v nemocnicích ošetřovati a láká peněžní podpory ku škodě své domovské obce. Aby byla tomu trvale učiněna přítrž, upozorňují politické úřady správy nemocnic, aby bez předběžného lékařského ohledání Tichého do nemocnice nepřijímaly a jemu peněžité podpory neudílely, po případě aby odevzdaly jej úřadu bezpečnostnímu k dalšímu řízení. Jan […]

30. 6. 1890: Stařena ve strouze, opozděný rychlovlak a hon na pytláky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Stařena ve strouze Včera odpoledne nalezl hajný ve strouze u Motola asi 60letou neznámou stařenu. Po delším namáhání vytáhl ji z vody. Žena patrně hluchá a blbá nechtěla na dané otázky odpovídati. Zdali v sebevražedném úmyslu ve strouze se octla, nebo náhodou tam spadla, dosud se nezjistilo. Stařena byla dopravena do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 30. 6. 1890 Opozděný rychlovlak Rychlovlak dráhy císaře Františka Josefa, […]

29. 6. 1890: Šťastně zachránění dělníci a řádění profesionálních zlodějů

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Šťastně zachráněni Při páteční bouři, která se strhla nad Prahou a okolím, udeřil blesk do skladiště továrny na vyrábění chametek a bliněného zboží p. L. N. Dietze ve Vokovicich, ale nezapálil. Ve skladišti ukrylo se před lijákem 10 dělníků, kteří pouze náhodou ušli možnému zranění, ba snad i smrti. Ve skladisti byl velký průvan. Jeden dělník vyzval své soudruhy, aby odešli, že tam […]

25. 6. 1890: Záhadné úmrtí v hotelu, stávka zedníků a drahé houby

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Záhadné úmrtí Předevčírem večer najal si v jednom hostinci na Kr. Vinohradech vojín Frt. Mrázek pokoj k přenocování. Když včera ani dopoledne nevstal a klepání bylo marné, byly dvéře vypáčeny a nešťastník nalezen mrtev na lůžku v tratolišti krve, která se mu řinula z úst i nosu. Na těle nebyly známky násilné smrti. K zjištění příčiny byla mrtvola k pytvání dopravena do pathologického ústavu. – Národní listy, 25. 6. 1890 […]

24. 6. 1890: Kočky nejsou na Žofínském ostrově v žádném případě vítané

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Na Žofinském ostrově chyceno a utraceno bylo letos 12 koček Z usnešení městské rady obdrží obecní zřízenec za každou chycenou kočku 14 kr. Posléze chycen byl na Žofíně velký černý kocour a odnešen v pytli na staroměstskou radnici. Zřízenci byla odměna vyplacena a kocour zabit. Že kočky v sadech městských dosud řádí, poznává se na příklad i z toho, že v sadech na Karlově náměstí, kde jindy […]

23. 6. 1890: Chasník prý střílel na krysy. Zasáhl ale malou holčičku

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Postřelena Minulou sobotu k 6. hod. odp. hrála si na dvoře domu č. 37 v Král. Vinohradech Marie Prášilova, 9letá dceruška pokrývačova. Z nenadání zarachotila střelná rána, dítko bolestně vykřiklo, držíc si rukou krk, z něhož krev se řinula. Přivolaný lékař poskytl dítku pomoci a prohlásil poranění jeho za méně povážlivé. Zjistilo se, že řeznický chasník Jan Fuchs, zaměstnaný u uzenáře pana Václ. Špičky, střílel s okna na […]

22. 6. 1890: Deštivé počasí snad už konečně vystřídá pravé léto

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Slunovrat Včerejší den letního slunovratu zdál se slibovati konečně jakési přerušení v dosavadním deštivém programu letním. Obratu takového přejí si toužebně zajisté nejen všichni, kdož dlí na venkově, neb jimž nezvratnou sudbou souzeno nastoupiti nyní svoji dovolenou, ale v prvé řadě všichni hostinští v místech výletních a pronajímatelé letních bytů. Letos totiž s neobyčejnou houževnatostí vyplňovala se až do včerejška stará pranostika, dle níž, […]

21. 6. 1890: Zvláštní žert s balónky a uchovávání kremačního popela v domácnosti

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Žert Zvláštní žert s obecenstvem udělal si včera k večeru neznámý člověk ve Ferdinandově třídě. Koupil od pouličního prodavače 10 dětských balonků, jež jeden po druhém pustil. Neočekávaná tato hračka účinkovala na okolojdoucí obecenstvo, jež zůstávalo státi a sledovalo let balonků. Občan měl ze zvědavého obecenstva velikou radost. Smál se hlasitě a tleskal rukama, načež spokojen, že se mu žert povedl, rychle se vzdálil. […]

20. 6. 1890: Výtržnost na Zeleném trhu a stavba přístaviště v Holešovicích

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Výtržnost na Zeleném trhu Velká výtržnost udála se včera na Zeleném trhu. Dva rozpustilci rvali se a házeli po sobě kameny, nedbajíce na četné prodavačky i okolojdoucí. Kámen zasáhl jednoho obchodníka pod pravým okem, on rozběhl se za chlapci, jednoho — na neštěstí nepravého — chytil a důkladně mu vykrákal, kdežto pachatel Neumann spasil se rychlým útěkem. Jakmile prodavačky a okolojdoucí seznali, že byl […]

19. 6. 1890: Z nešťastné lásky se chtěla zastřelit. Revolver ale selhal

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Skočila do Vltavy Předvčírem v poledne udál se na řetězovém mostě a sice na témže místě, s něhož před několika dny skočili a ve Vltavě utonuli dva muži, opětně rozčilující výjev. Sličná, mladistvá dívka, vyčkavši okamžiku, kdy jen několik osob po mostě se ubíralo, vytáhla z kapsy malý revolver, aby se střelila do hlavy. Rána selhala, dívka zahodila revolver a vrhla se střemhlav do Vltavy. Kolemjdoucí […]

18. 6. 1890: Pouliční automaty prodávají životní pojištění i frťany kořalky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Pouliční automaty Obecenstvu jsou z důstatek známy automatické přístroje, které od nějaké doby jsou rozestaveny na všech živějších místech a shromáždištích obecenstva, a kteréž za peněžitý obnos do nich vložený »odslouží se« buď tím, že udají váhu člověka v kilogramech, neb dovolují »zkusiti sílu« na zvláštním, k tomu cíli konstruovaném přístroji. Jinde dospěly automaty již dále: prodávají pokroutky, voňavky, na francouzských drahách dokonce pojistky […]

17. 6. 1890: Vyhlubování koryta Vltavy jde rychlým tempem. I díky technice

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Vyhlubování řeky Vltavy u Troje a Holešovic Od Libně ku Holešovicům rozšiřuje se Vltava, čímž hloubka její pro plavbu parolodí a lodí nákladních zvláště při nízkém stavu vody je nedostatečnou. Písčité a křemelovité dno následkem nánosu velkých vod vystupuje výše a výše. Když před lety při regulaci Vltavy na dolejším toku upraveny byly zároveň břehy u Holešovic a Libně, zřízeno do konce celé nové rameno, bylo odpomoženo nízkému […]

16. 6. 1890: Nová pražská dělnická pekárna nabídne cenově dostupné pečivo

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Dělnická pekárna v Praze Včera dopoledne konala se na Střeleckém ostrově všeobecná schůze dělnická, na níž jednalo se o zřízení dělnické pekárny. Řečníci všech dělnických odborů kladli velikou váhu na založení takového podniku, poukazujíce především k tomu, že stávkou pekařských pomocníků mnoho těchto dělníků přišlo o své zaměstnání a proto tito pekařští pomocníci se odhodlali apelovati na pomoc ostatního dělnictva. Usneseno, aby dělnická pekárna […]

15. 6. 1890: Zpronevěra, výstava v Rudolfinu a večírek novinářských sazečů

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zpronevěření Josef Baborský, 33letý agent z Hostomic, vybral od obchodníků značnější peněžité obnosy, jež si podržel a z Prahy zmizel. Nyní stihán je zatykačem. Baborský je postavy vysoké a štíhlé, má plný obličej, plavé vlasy a krátce zastřižený plavý pinovous a rychle chodí. – Národní listy, 15. 6. 1890 Umělecká výstava v Rudolfině Jak již bylo oznámeno, skončena bude dnes o 6. hodině večerní výstava umělecká. Letošní výstava obsahovala celkem […]

14. 6. 1890: Kočky hubí zpěvné ptáky v parku. Za jejich chycení se nabízí odměna

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Odměna za chytání koček v sadech V sadech bývá za noční doby množství koček z celého okolí, jež zpěvné ptactvo úplně vyhubily. Usneseno líčiti na ně pastě, oka a j. Dělníkům vyplatí se za každou v sadech chycenou kočku odměna 20 kr. – Národní listy, 14. 6. 1890 Lanové dráhy v Praze Ve včerejší městské radě bylo oznámeno, že v příčině zřízení lanové dráhy od mostu Františka […]

13. 6. 1890: Nepřátelé vlaštovek, řádění blesku a nešťastný pád mladého dělníka

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nepřátelé vlašťovek Letos přiletlo do Čech málo vlašťovek, poněvadž v jižní Italii bylo jich veliké množství schytáno a zahubeno. Také v Praze mají vlašťovky své nepřátele. V ulici U milosrdných bratří nedopřeje vlašťovkám jistý majitel domu pohostinství. Každé hnízdo, jež si vlašťovky s velikým namáháním zbudují, necitelný domácí pán zničí. Bezohlednost jeho vůči vlašťovkám vzbudila mezi nájemníky nemalé rozhořčení. Pan domácí se vymlouvá, že vlašťovky […]

12. 6. 1890: Záhadné úmrtí, ztracený zlatý náramek a přejeté dítě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Záhadné úmrtí Včera ráno nalezen byl ve svém bytě v domě čís. 170—V. 67letý jirchářský pomocník z Budyně n. Lab. Petr Funkalus mrtev. Zjistilo se, že byl oddán náruživému pití lihovin. Mrtvola dopravena byla do pathologického ústavu. – Národní listy, 12. 6. 1890 Ztráta V neděli ztracen byl při pohřbu pana J. Z. Veselého, cestou z Myslíkové ulice na Vyšehrad a odtud přes Nusle na Král. Vinohrady […]

11. 6. 1890: Ženy a telefon, sochy u Národního muzea a splašený kůň

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Allegorické sochy na schodišti nového musea Poněvadž stavba schodiště před hlavními schody z náměstí Václavského chýlí se již ku svému dokončení, počato bylo s umísťováním allegorických soch na příhodných místech. Vynikati bude hlavně allegorická socha Čechie, která právě tyto dny na podstavec ve středu hlavní osy průčelí umístěna bude a jejíž imposantní postava stříci bude vchod ku sbírkám historickým a uměleckým. – Národní […]

10. 6. 1890: Hořící vagon, nepoctivý nálezce a neoprávněný rybolov

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Hořící vagon Když včera ke 4. hod. odp. jel osobní vlak dráhy Františka Josefa z Prahy k Hostivařům, pozorovali cestující, že se u jednoho vagonu třetí třídy vzňaly dvéře. Učiněn ihned poplach, vlak stanul a hořící dvéře byly uhaseny. Oheň povstal neopatrným odhozením hořícího doutníku. – Národní listy, 10. 6. 1890 Nepoctivý nálezce Podomní obchodník p. Em. Šomek ztratil včera v jistém hostinci v Jindřišské ulici tobolku s 21 zl. […]

9. 6. 1890: Muž v hostinci neoprávněně rozdával časopisy. Zatkla ho policie

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zatčen V sobotu večer přišel zedník pan Frant. Hájek do hostince č. 1206–II. v Klimentské ulici a rozdával svým soudruhům zednický časopis a zábavní přílohu. Záhy dostavila se do hostince policie, která p. Hájka pro neoprávněné rozšiřování tiskopisů zatkla, dopravila na policejní komisařství a odejmula mu ještě 139 výtisků, načež byl dodán okresnímu soudu. – Národní listy, 9. 6. 1890 Uschované věci K jistému železníku pražskému přišel […]

Nejnovější články na webu

Národní muzeum představuje osobnost Milana Rastislava Štefánika

V Nové budově Národního muzea byla v úterý otevřena výstava s názvem „Milan Rastislav Štefánik: Generál-osvoboditel“. Návštěvníci se seznámí s touto výraznou osobností našich dějin a odhalí i méně známá fakta o Štefánikově životě. Výstava zachycuje Milana Rastislava Štefánika nejenom jako politika a vojáka, který měl zásadní podíl na vzniku Československa v roce 1918, ale také jako astronoma, cestovatele, sběratele a dokonce i kouzelníka. K vidění jsou originální předměty, které dokumentují jeho jedinečnou osobnost i různorodé záliby. Například velký zrcadlový dalekohled […]

Devítidenní výluka na lince metra C. Dopravní podnik vymění staré pražce

Část linky pražského metra C bude celkem devět dní mimo provoz. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chce během této výluky vyměnit celkem 588 dřevěných pražců za betonové. Začátek letních prázdnin a prodloužený víkend díky dvěma státním svátkům DPP obvykle využívá k výměně dřevěných pražců za betonové na nejstarším úseku pražského metra. Letos výměna proběhne v samotném centru Prahy mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum, což je s celkem 588 pražci zatím nejdelší úsek opravy. Práce proto letos […]

Roušky v metru jsou i nadále povinné. V povrchové dopravě už ne

Lidé cestující pražskými tramvajemi a autobusy už si od dneška nemusí zakrývat ústa a nos. V přepravním prostoru metra jsou ale ochranné prostředky i nadále povinné. Nošení roušek v prostředcích povrchové dopravy (autobusy, tramvaje, trolejbusy a lanové dráhy) je od dnešní půlnoci minulostí. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nicméně doporučuje, aby je lidé nosili, a to s ohledem na bezpečnost cestujících i řidičů. Během středy si někteří lidé v pražských autobusech a tramvajích roušky na obličej stále nasazovali. Větší část […]

Pražská zoo vybrala miliony korun na pomoc australským zvířatům

Přesně 22 761 332 korun se podařilo shromáždit na sbírkovém kontu Zoo Praha. Vybrané peníze poputují na záchranu australských zvířat decimovaných na konci loňského a začátku letošního roku neobvykle rozsáhlými požáry. Jak přesně budou prostředky využity ukazuje panelová výstava před Vzdělávacím centrem v Zoo Praha. Pro zájemce je přichystána také brožura „Pomoc pro Austrálii“. Zdarma ji každý může stáhnout na webu www.zoopraha.cz/australie. Čtyřicetistránková publikace s fotografiemi popisuje jak bezprostřední pomoc zvířatům postiženým požáry, tak dlouhodobé […]

Poslední dopis Milady Horákové je vystaven v Národním muzeu

V Pantheonu Historické budovy Národního muzea je až do 10. července k vidění první a poslední strana dopisu, který napsala Milada Horáková těsně před svou popravou 27. června 1950. „Jdu s hlavou vztyčenou – musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj,“ stojí na posledních řádcích dopisu, který doktorka Horáková napsala před 70 lety. K zatčení Milady Horákové došlo 27. září 1949. […]

Zvláštně zbarvené alpské kozy se nastěhovaly do zookoutku v Kamýku

Nový zookoutek v lesoparku v Kamýku přivítal první návštěvníky. Celý areál prošel v posledních měsících rekonstrukcí. Vznikly zde nové výběhy, seník, hájovna a zázemí pro techniku. Obnova nefunkčních starých objektů vyšla hlavní město na 5,2 milionu korun. V Kamýku našly útočiště kozy kamerunské, jenž byly i v původních výbězích, ale nově také kozy walliserské, které mají svou domovinu ve švýcarských Alpách a na první pohled zaujmou netradičním vzhledem. Zatímco jedna polovina jejich těla je zbarvená tmavě, druhá […]

V Sapě objevili padělané hračky a kožené zboží za milion korun

Pražští celníci ve středu zajistili tisíce kusů falzifikátů hraček a kožené galanterie při kontrolní akci na tržnici Sapa v Praze 4 – Libuši. Celníci si ke kontrole vytipovali čtyři prodejní místa a ve třech případech byli úspěšní. Na dvou místech trhovci ve svých stáncích nabízeli plyšové a plastové hračky, hrací kartičky, nejrůznější figurky a stavebnice označené názvy, jež porušují některá práva majitelů ochranných známek, např. Lego, My Little Pony, Paw Patrol, Fortnite, Frozen a další. Ve velké průchozí […]

Mlžítka zpříjemní Pražanům horké letní dny. Letos na třiceti místech

Až na třiceti různých místech v metropoli se letos v létě objeví mlžící zařízení. Ta dokáží v nejbližším okolí pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Na projektu od loňského roku spolupracují Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a Pražská vodohospodářská společnost. První zařízení se v letošní sezóně objevila na Palackého náměstí, Tylově náměstí, Ostrčilově náměstí a Rašínově nábřeží. „Mlžící zařízení se neobjeví pouze v centru města, jako tomu bylo loni, ale i v dalších městských částech mimo širší centrum. […]

Hledá se nový ředitel Galerie hlavního města. Praha vypíše výběrové řízení

Pražští radní schválilu vyhlášení výběrové řízení na pozici ředitele nebo řediteky Galerie hl. m. Prahy. Přihlášku je možné podat až do 18. září 2020, její součástí musí být kromě životopisu a motivačního dopisu také koncepce pro rozvoj organizace na období let 2021 až 2026. Zaslané nabídky budou následně posouzeny komisí. Vítěze bude vybrán nejpozději do konce tohoto roku. Městská galerie byla založena v roce 1963 jako místo pro správu českého umění od 19. století […]

Státní symboly, jak je možná neznáte. Startuje nová výstava v Národním muzeu

Státní symboly reprezentují naši republiku, vycházejí z jejích tradic, historie a kultury. Národní muzeum připravilo jako první výstavu po ukončení nouzového stavu výstavu Symboly. Ta se věnuje všem státním symbolům České republiky, ukazuje jejich původ, zajímavosti jejich vzniku a zejména pak jejich proměnu od roku 1918 po současnost. Tradice českých státních symbolů sahá hluboko do středověku. Dnes používané státní symboly pak vycházejí z tradic Československé republiky, založené v roce 1918. Stávající symboly přesně vyjmenovává Ústava České republiky […]

X Zavřít