Nová cyklostezka propojuje Dolní Břežany a Cholupice

25. září 2020 ∙ 10:59
PražskýDEN.cz
Foto: TSK

V polovině září byla dokončena stavba části cyklostezky mezi Cholupicemi a Dolními Břežany. Stavební práce začaly letos v květnu v úseku od Dolních Břežan (u altánu) a dále k napojení slepé ulice K Břečkám.

Cyklostezka od délce 1 200 metrů byla vybudována na žádost městské části jako místní priorita bezmotorové dopravy. Realizaci měla na starosti Technická správa komuniakcí hl. m. Prahy (TSK). V současné době jsou dokončeny dvě části cyklostezky, zbylá třetí (prostřední) část čeká na vyřešení majetkoprávního sporu.

Celá stezka je koncipována i jako výletní procházkové místo pro občany obou obcí. Asfaltový povrch usnadní pohyb handicapovaným a kočárkům. Výstavba proběhla v trase původní úvozové cesty.

„Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních. Cyklistická infrastruktura je zapotřebí v každém moderním a zdravém městě. Důležité je do příprav zapojit také městské části, které vědí, co právě jejich obyvatelé potřebují,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

X Zavřít