Silničáři v Praze hlásí, že na zimu jsou připraveni

2. listopadu 2020 ∙ 10:26
PražskýDEN.cz
Foto: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Přestože venku stále panuje podzimní počasí, silničáři se již chystají na zimu. Technická správa komunikací (TSK) vypracovala plán zimní údržby komunikací v Praze, který přesně definuje rozsah a postupy prací v období od listopadu 2020 do konce března 2021 tak, jak ukládá zákon.

Pražské komunikace zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do tří základních pořadí podle svého významu. Údržbu na komunikacích I. pořadí bude zajišťovat 73 sypačů a dalších 51 mechanizmů je připraveno na komunikace II. a III. pořadí. Stále je také k dispozici jeden sypač k operativním zásahům pro Integrovaný záchranný systém.

V případě příznivých klimatických podmínek bude probíhat čištění motoristických i nemotoristických komunikací a další náhradní práce, které budou nařizovány dle aktuální potřeby s přihlédnutím k preferencím jednotlivých městských částí.

TSK bude rovněž zajišťovat úklid nemotoristických komunikací, chodníků a dalších míst důležitých pro chod metropole. Připraveno bude 1070 pracovníků v režimu zajištění odstraňování sněhu a náledí nebo náhradních prací. Dalších 150 pracovníků bude primárně určených na odborné práce, kterými jsou příkladně opravy kanalizace, údržba dopravního značení, úprava zeleně, opravy komunikací a celá řada dalších odborných činností. Tito pracovníci budou v rámci zimní údržby využíváni operativně.

Připraveny jsou také plné sklady posypového materiálu, kde je momentálně 24 tisíc tun soli a potřebné množství solanky, která se používá společně se solí na skrápění, čímž stoupá její účinnost. Dále je k dispozici i unikátní automatický protinámrazový systém. Toto zařízení je na šesti místech v Praze. V případě nízkých teplot upozorní na možnost vzniku náledí a následně automaticky spustí postřik rizikových míst.

X Zavřít