Odhalení černých odběrů vody vyneslo čtyři miliony korun

7. února 2021 ∙ 16:48
PražskýDEN.cz
Foto: Unsplash

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) nafakturovaly v loňském roce zákazníkům za nelegální odběry pitné vody a černou produkci odpadních vod čtyři miliony korun. V celkové sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce.

„Celkový počet prošetřených případů meziročně mírně klesl, ale finanční objem prohřešků vzrostl ve srovnání s rokem 2019 o 1,7 miliónů korun,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Z celkových 214 případů nelegální produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 89 procent. „V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty,“ dodal Mrázek.

U černých odběrů vody firma prošetřila 147 případů a podařilo se jich prokázat 105. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (78 %), neměřená odbočka před vodoměrem (11 %) a neevidovaná vodovodní přípojka (7%).

Nepoctivci musí platit

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu.

PVK kontroluje i objekty, které v databázi nemá (především vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu.

Výše způsobené škody je stanovena na základě přešetření. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských společností, PVK v souladu s občanským zákoníkem fakturuje náhradu škody za dobu tří let před datem zjištění neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění.

PVK provozují vodovodní síť v délce přes tři a půl tisíce kilometrů. Pitnou vodou zásubují cca 1,3 mil. obyvatel hlavního města a dalších 208 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Délka vodovodních přípojek činí téměř tisíc kilometrů. Kanalizační síť včetně kanalizačních přípojek dosahuje necelých čtyř tisíc kilometrů.

X Zavřít