Likvidace tuku po smažení má svá pravidla. Někteří je stále nedodržují

14. prosince 2021 ∙ 11:55
Kristián Vích
Foto: Pixabay

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří smažený kapr. Najdeme ho na štědrovečerní tabuli drtivé většiny českých rodin. Ne všichni už ale správně zlikvidují použitý tuk.

Na častý nešvar každoročně upozorňují Pražské vodovody a kanalizace. Tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek varuje, že tuk rozhodně nelze jen tak vylít do odpadu. „V kanalizaci ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání,“ říká.

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod, tj. vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích. Odnést ho můžete také do sběrných dvorů.

„Naše varování samozřejmě platí celoročně, nejen pro období vánočních svátků,“ dodává mluvčí Mrázek.

Na pražskou stokovou síť je napojeno 1,3 milionu obyvatel. Její délka včetně přípojek činí 4 737 kilometrů. V centrální části města je vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody společně s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod.

Zdroj: Tisková zpráva PVK

X Zavřít