Ulice Řásnovka bude mít unikátní kanalizační stoku z odolného čediče

5. srpna 2020 ∙ 06:30
Kristián Vích
Foto: Pražské vodovody a kanalizace

Při právě probíhající rekonstrukci sedmdesát metrů dlouhé kanalizační stoky pod ulicí Řásnovka na Starém Městě jsou poprvé na území České republiky použity plně čedičové trouby vejčitého tvaru.

„Vejčitá stoka nabízí mnohem lepší hydraulické a statické vlastnosti oproti kruhovým a tlamovým stokám a použitý materiál zajišťuje dlouhodobou životnost,“ říká Miroslav Volf, generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec, zhotovitele stavby.

Oprava byla nutná

Průzkum stoky v ulici Řásnovka v roce 2018 odhalil vážné poškození klenby. Cihlová vyzdívka byla rozvolněná a chybělo jí pojivo. Ke všemu se přidal výskyt podzemní vody s kolísáním hladiny až do výšky 1 metru.

Na základě těchto zjištění je proto nyní realizována celková oprava stoky 600/1000 výměnou za novou shodného rozměru z čediče. Stoka nevede v ose ulice, takže muselo být využito tryskové injektáže pro zajištění stability okolních budov během stavebních prací.

Investorem stavební akce, která má skončit v listopadu, jsou Pražské vodovody a kanalizace.

X Zavřít