Systém chytrého zavlažování parku se osvědčil. Projekt bude pokračovat

12. ledna 2021 ∙ 11:40
PražskýDEN.cz
Foto: tiskové materiály MČ Praha 2

Radnice Prahy 2 chce i letos pokračovat v testování systému chytrého zavlažování v parcích. Naváže tak na pilotní projekt z loňského roku v Sadech Bratří Čapků, který ukázal, že chytré zavlažování dokáže snížit spotřebu vody až o jednu čtvrtinu a šetří energie.

MČ Praha 2 loni navázala spolupráci s českými technologickými firmami CleverFarm a PlantControl. Ty dodaly chytrou technologii – senzory a další sofistikovaná zařízení, která jsou schopna kromě úhrnu srážek monitorovat i vlhkost, teplotu půdy a vzduchu. Podle aktuálních potřeb vycházejících z těchto měření pak systémy nastaví na jednotlivých místech různou míru zavlažování, což v konečném důsledku přináší úsporu vody i energie.

„Uvědomujeme si, že čelíme extrémním projevům počasí a dochází ke zvyšování průměrné roční teploty vzduchu a čím dál častějším výkyvům teplot. Je potřeba na tuto situaci včas reagovat a minimalizovat tak negativní dopady na životní prostředí,“ říká starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Udržitelná dvojka

MČ Praha 2 se zlepšování úrovně životního prostředí a kvality života ve veřejném prostoru věnuje dlouhodobě a ze svého rozpočtu vyčleňuje prostředky na péči o zeleň. Sází se stromy, rekonstruují se parky, obnovují se vodní prvky, umisťují mlhoviště. 

„Městská zeleň je často vystavena extrémním podmínkám, jako je nízká propustnost půdy nebo vysoké teploty způsobené okolními budovami. Kromě toho musíme počítat i s narůstajícím suchem. Jako moderní městská část chceme využívat technologicky pokročilé řešení. To nám zaručí, že monitorování stavu zeleně bude probíhat kontrolovaně, a to s nezanedbatelnými úsporami na vodě a energiích,“ dodává zastupitel městské části Prahy 2 Jan Recman, který je zodpovědný za chytrá řešení v rámci projektu Udržitelná dvojka

Už od roku 2019 Praha 2 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou na konkrétních opatřeních v oblasti adaptace na klimatické změny měst. Před časem veřejnosti představila první reálné projekty v podobě vybudování retenční a akumulační nádrže na dešťovou vodu v Riegrových sadech nebo systém chytrých opatření v parku Havlíčkovy sady.

X Zavřít