výročí

Výročí připadající na čtvrtek 9. dubna 2020

Čtvrtek 9. dubna je 100. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 266 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 24,6 °C (1986) a nejnižší -5,0 °C (1842). Průměrná historická teplota v Praze je 8,4 °C. Svátek slaví Dušan Toto srbské jméno má základ ve slově „duch“ nebo „duše“. Jeho nositel je tedy „ten, který má ducha“, či „oduševnělý“. Někteří vědci soudí, že jméno je odvozené […]

Výročí připadající na středu 8. dubna 2020

Středa 8. dubna je 99. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 267 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 23,6 °C (1986) a nejnižší -5,8 °C (1888). Průměrná historická teplota v Praze je 9,3 °C. Svátek slaví Ema Toto germánské jméno vzniklo pravděpodobně jako zkrácenina jmen Ermnentrud, Ermenhild či Irmagard. Význam se obvykle vykládá jako „pečující“, „veselá“ či „starostlivá“. Domácí podoby jména jsou Emička, Eminka, […]

Výročí připadající na úterý 7. dubna 2020

Úterý 7. dubna je 98. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 268 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 24,9 °C (1961) a nejnižší -3,4 °C (1864). Průměrná historická teplota v Praze je 9,4 °C. Svátek slaví Heřman a Hermína Tato jména mají germánský původ a znamenají „bojovník“. Domácí mužské podoby jsou Heřmánek, Herma či Mánek, ženské Hermička, Herma, Herminka, Hermuše, Hermínka či Mína. Historické […]

Výročí připadající na pondělí 6. dubna 2020

Pondělí 6. dubna je 97. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 269 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 23,8 °C (1961) a nejnižší -5,7 °C (1839). Průměrná historická teplota v Praze je 9,1 °C. Svátek slaví Vendula Jméno je osamostatněnou domácí podobou ženských variant jmen Václav či Vendelín, které znamenají „více slavný“ nebo „Polabský Slovan“. Domácí podoby jména jsou Vendulka, Venduška, Venduše, Vendulička, Vendulinka […]

Výročí připadající na neděli 5. dubna 2020

Neděle 5. dubna je 96. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 270 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 24,4 °C (2016) a nejnižší -5,5 °C (1929). Průměrná historická teplota v Praze je 8,7 °C. Svátek slaví Miroslava Slovanské jméno Miroslava je protějškem mužského jména Miroslav. Nese význam „mírumilovná“, „mír oslavující“, či „slavná mírem“. Stejný význam mají i jména Bedřiška, Slavomíra, Frederika a Irena. Domácí […]

Výročí připadající na sobotu 4. dubna 2020

Sobota 4. dubna je 95. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 271 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 23,0 °C (1949, 1953) a nejnižší -5,7 °C (1900). Průměrná historická teplota v Praze je 8,1 °C. Svátek slaví Ivana Ivana je ženskou přechýleninou jména Ivan, které je ruskou variantou jména Jan. Znamená „Bůh je milostivý“. Jméno se u nás stalo oblíbeným v polovině dvacátého století. […]

Výročí připadající na pátek 3. dubna 2020

Pátek 3. dubna je 94. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 272 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 23,1 °C (2011) a nejnižší -8,0 °C (1900). Průměrná historická teplota v Praze je 8,6 °C. Svátek slaví Richard Ačkoliv je toto jméno germánské, jeho první část „rík“ je keltského původu a znamená „vládce, král“. Druhou polovinu už tvoří německé slovo „hart“ s významem „tvrdý, pevný, […]

Výročí připadající na čtvrtek 2. dubna 2020

Čtvrtek 2. dubna je 93. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 273 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,4 °C (1976) a nejnižší -7,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 8,7 °C. Svátek slaví Erika Jméno je skandinávského původu, vzniklo složením starogermánských slov „ehre“ a „ríhhi“ (v překladu „čest“ a „vládce“). Význam jména lze volně přeložit jako „všemocná vládkyně“. Domácí podoby jsou […]

Výročí připadající na středu 1. dubna 2020

Středa 1. dubna je 92. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 274 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,9 °C (2017) a nejnižší -6,0 °C (1805, 1850). Průměrná historická teplota v Praze je 8,4 °C. Svátek slaví Hugo Toto křestní jméno je germánského původu. Vzniklo zkrácením staroněmeckých jmen začínajících na „hug“ (např. Hugubald, Hugubert, Huguwin) a lze jej volně přeložit jako „duše“ nebo „mysl“. […]

Výročí připadající na úterý 31. března 2020

Úterý 31. března je 91. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 275 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,6 °C (2017) a nejnižší -8,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 8,5 °C. Svátek slaví Kvido Toto mužské křestní jméno má pravděpodobně germánský původ. Nejčastější teorie jej odvozuje ze jména Wido, což znamená „lesní muž” nebo „muž z lesa“. Může ovšem pocházet i […]

Výročí připadající na pondělí 30. března 2020

Pondělí 30. března je 90. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 276 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (1872) a nejnižší -10,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 8,1 °C. Svátek slaví Arnošt Toto mužské křestní jméno německého původu vzniklo ze starogermánských slov „ernst“ nebo „ernust“, což znamená „čestný“, „vytrvalý“ nebo „rozhodný“. V Česku se vyskytuje spíše zřídka. Domácí podoby […]

Výročí připadající na neděli 29. března 2020

Neděle 29. března je 89. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 277 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,5 °C (1968) a nejnižší -9,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Taťána Toto jméno pochází latiny. Jeho význam bývá spojován především s římským rodem Tatiů, z něhož vzniklo slovo „tattó“, znamenající „rozdělovat“ nebo „rozhodovat. Významově tedy vykládáme jako „ta, […]

Výročí připadající na sobotu 28. března 2020

Sobota 28. března je 88. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 278 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,6 °C (1986) a nejnižší -9,8 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Soňa Toto jméno má původ v řečtině, pochází ovšem z Ruska, kde vzniklo jako domácká odvozenina řeckého jména Sophia. Významově se vykládá jako „moudrá“ (z řečtiny), případně „zlatá“ […]

Výročí připadající na pátek 27. března 2020

Pátek 27. března je 87. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 279 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,8 °C (2006) a nejnižší -8,8 °C (1853). Průměrná historická teplota v Praze je 7,7 °C. Svátek slaví Dita Podle nomenologů jde o zkrácenou verzi jména Judita, které vykládáme jako „židovka“. Některé teorie však uvádějí, že pochází z německého Dietlin nebo Dietmunt, což by pak by […]

Výročí připadající na čtvrtek 26. března 2020

Čtvrtek 26. března je 86. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 280 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,7 °C (2010) a nejnižší -13,0 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,8 °C. Svátek slaví Emanuel Toto jméno je hebrejského původu a znamená „Bůh s námi“. Setkáváme se s ním naprosto minimálně a jeho obliba v posledních letech klesá. Domácí podoby jsou Eman, […]

Výročí připadající na středu 25. března 2020

Středa 25. března je 85. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 281 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,5 °C (2010) a nejnižší -11,2 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 7,4 °C. Svátek slaví Marián Jeden z výkladů uvádí toto jméno jako mužský prostějšek běžnějšího ženského jména Marie, které má hebrejský původ a znamená „milovaná/milovaný Bohem”, ale také „hořký”, „krásný”, „ničitel”, „kapka […]

Výročí připadající na úterý 24. března 2020

Úterý 24. března je 84. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 282 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 20,9 °C (1836) a nejnižší -15,4 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 6,7 °C. Svátek slaví Gabriel Toto jméno je hebrejského původu a v překladu znamená „Bůj je mocný“, „Bůh je má síla“. Domácí podoby jsou Gabek, Gabeš nebo Gabrielek. Historické události 1775 (před […]

Výročí připadající na pondělí 23. března 2020

Pondělí 23. března je 83. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 283 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 19,8 °C (2019) a nejnižší -11,6 °C (1785). Průměrná historická teplota v Praze je 5,9 °C. Svátek slaví Ivona Ženské křestní jméno Ivona je pravděpodobně německého původu. Pochází ze starogermánského slova „íwa“, které v překladu znamená „tisový luk“, případně „lučištník“. Toto vysvětlení dokládá například jeden z […]

Výročí připadající na neděli 22. března 2020

Neděle 22. března je 82. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 284 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 21,0 °C (1990, 2014) a nejnižší -10,1 °C (1899). Průměrná historická teplota v Praze je 6,1 °C. Svátek slaví Leona Toto ženské křestní jméno má řecký původ. Vytvořilo se ze slova „león“ a znamená „lev“, respektive „lvice“. Domácí podoby jsou Leonka, Lea, Leuška, Leinka nebo Leika. […]

Výročí připadající na sobotu 21. března 2020

Sobota 21. března je 81. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 285 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 22,4 °C (2014) a nejnižší -11,9 °C (1865). Průměrná historická teplota v Praze je 6,3 °C. Svátek slaví Radek Toto mužské křestní jméno je slovanského původu. Vytvořilo se jako samostatná mutace ze jmen začínajících nebo končících na „rad“. Významově vychází ze slova „radovat se“ a znamená […]

Nejnovější články na webu

Tchaj-wan daroval Česku 25 ventilátorů. Sloužit budou v pražských nemocnicích

Česko obdrželo od Tchaj-wanu darem celkem pětadvacet plicních ventilátorů. Devět z nich je určeno výhradně pražským nemocnicím. Další tři poputují do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a dále vždy po třech kusech do FN Motol a Nemocnice Na Bulovce. Ventilátory Pneupac VR1 dnes předal primátor Zdeněk Hřib ředitěli FNKV Petru Arenbergerovi. Zde budou využity na oddělení pro Covidem nakažené pacienty s potřebou plicní ventilace v pavilonu R. V nadcházejícím týdnu […]

Holešovická tržnice částečně obnoví prodej farmářského ovoce a zeleniny

Pražané budou moci opět nakupovat na oblíbeném zeleninovém trhu v Hale 22 na Pražské tržnici. Úřady povolily bezpečnou formu prodeje farmářského zboží z okének. Zelináři a pěstitelé, kteří se obávají o svou letošní úrodu, tuto možnost vítají. Výdej objednávek z okének začne fungovat po Velikonocích. Zeleninu a další zboží mohou zájemci od prodejců objednávat již nyní. „Otevření okénka v Hale 22 je dobrá zpráva, pokud lidé přijdou. Jsem rád, že […]

Mladíka na Žižkově zasáhl elektrický proud. Život mu zachránili policisté

Tachovské náměstí na pražském Žižkově se v pondělí krátce po 14. hodině stalo dějištěm dramatického příběhu s dobrým koncem. Hlídka cizinecké policie zachránila život dělníkovi, kterého zasáhl výboj elektrického proudu. Tříčlenná hlídka dorazila na místo dvě minuty po oznámení. Bylo štěstí, že se policisté shodou okolností nacházeli poblíž a měli s sebou defibrilátor. Vše ale mohlo dopadnout tragédií. „Vchodové dveře do domu byly uzamčené a na zvonění nikdo nereagoval. Vzhledem […]

Alergie, nebo koronavirus? Příznaky mohou být podobné

Začal duben a to je první kritický měsíc pro alergiky. Ve vzduchu se postupně zvyšuje koncetrace pylů nejrůznějších trav a stromů. V době koronavirové pandemie mohou být lidé trpící alergií z této situace znepokojeni. Projevy obou nemocí jsou totiž velice podobné. Typickým příznakem alergie je tzv. „alergická rýma“. Jedná se vlastně o zánět nosní sliznice, který vyvolává alergen. Nejčastějími projevy jsou svědění v nose a krku, řezavé pálení očí, kýchání […]

Novorozená sloní samička vyšla poprvé na procházku

Během slunečného a teplého nedělního odpoledne se sloní samička narozená v Zoo Praha 27. března 2020 poprvé podívala ven. Pod bedlivým dohledem matky Tamary a tety Janity se seznamovala s venkovním výběhem Údolí slonů. Poprvé se setkala i se svým otcem Ankhorem. S doposud nepoznaným prostorem – venkovním výběhem Údolí slonů – sbíralo slůně zkušenosti necelé dvě hodiny. „Téměř po celou dobu se drželo u své matky Tamary nebo slonice […]

Zatajil nález peněženky. Teď mu hrozí vysoký trest

Policisté z místního oddělení Horní Počernice pátrají od začátku letošního února po muži, který je podezřelý z přečinu zatajení věci. V případě dopadení mu hrozí trest odnětí svobody. „Třiačtyřicetiletý poškozený měl ztratit v Náchodské ulici v Praze 9 peněženku, mimo jiné i s platební kartou. Dosud neznámý muž peněženku našel a místo toho, aby ji odevzdal na policejní služebnu, ponechal si ji. Navíc z ní vytáhnul platební kartu a provedl […]

Zázračná jarní cibulka. Chrání před chorobami a v kuchyni má široké využití

Jarní cibulka je považována za královnu kuchyně. Je to vlastně mladá cibule, která je sbírána ještě předtím, než zcela dozraje. Neplatí u ní, že pokud ji sklidíme dříve, bude nevhodná ke konzumaci. Je tomu totiž přesně naopak. V tomto malém zázraku se nachází řada prospěšných látek – například vitamíny A a C, které podporují správnou činnost kardiovaskulárního systému a snižují riziko srdečních chorob. Dalšími prospěšnými látkami v jarní cibulce jsou […]

Vyrobte si domácí jogurt. Stačí jen dvě suroviny

Přemýšlíte, jak se v těchto dnech zabavit v kuchyni? Už jste si vyrobili domácí droždí a upekli vlastní pečivo? Možná je nyní čas na výrobu domácího jogurtu. Jeho příprava není vůbec náročná a potřebovat nebudete ani jogurtovač. Stačí jen litr plnotučného mléka a jeden kelímek kvalitního kupovaného jogurtu. Do důkladně umytého hrnce nejprve nalijte mléko a ohřejte ho na přibližně 80 stupňů Celsia. Jakmile se začně tvořit pěna, hrnec odstavte […]

Délku a kvalitu života může ovlivnit váš pejsek

Patříte mezi majitele čtyřnohého miláčka? Podle vědců si můžete gratulovat. Pejsek v domácnosti totiž pozitivně ovlivňuje délku a kvalitu vašeho života. Tento fakt má přitom jednoduché vysvětlení. Ve Švédsku, kde byl výzkum realizován, se každá návštěva nemocnice zaznamenává do jednotné národní databáze. Registrace vlastnictví psů je povinná od roku 2001. Pro autory studie proto nebyl problém získat a porovnat dostupná data. Zkoumáno bylo přes 3,4 milionů Švédů ve věku od […]

Městský mobiliář by měl být v budoucnu jednotný. Chystá se katalog

Pražští radní zadali Institutu plánování a rozvoje (IPR) vypracovat katalog doporučených prvků veřejných prostranství. Cílem je sjednotit již existující dokumenty, které se věnují každému typu prvku zvlášť, nebo pro něj dokonce žádná pravidla neexistují. „Testovali jsme 45 různých lokalit napříč Prahou, na kterých se ukázalo, že jen v nich se nachází desítky různých typů prvků. Souvisí to zejména s rozdrobeností systému správy a údržby ulic v Praze. Jednotný katalog situaci […]

X Zavřít