Likvidace roušek má svá pravidla. Do kanalizace nepatří, varuje PVK

17. dubna 2020 ∙ 11:18
PražskýDEN.cz
Foto: Unsplash.com

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) vyzývají občany Prahy, aby nevhazovali do kanalizace jakékoliv ochranné prostředky (jednorázové i šité roušky) proti šíření nemoci Covid-19.

„Může dojít k ucpání kanalizační přípojky, snížení průtočnosti na stokové síti. Roušky také mohou způsobit problémy přímo na čistírnách odpadních vod,“ upozorňuje tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Použité roušky je správné zabalit do igelitového pytlíku, ten řádně uzavřít a pak ho vhodit do popelnice na směsný odpad.

Do kanalizace také rozhodně nepatří vlhčené ubrousky, jejichž prodej se v tomto krizovém období zvýšil čtyřnásobně.

Celková délka pražské stokové sítě činí 3 718 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 002 kilometrů. V loňském roce bylo na stokovou síť napojeno 1,297 miliónu obyvatel. Praha má k dispozici Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči a dvacet pobočných čistíren v okrajových částech metropole.

Jen pro zajímavost, do stokové sítě nesmí vniknout například radioaktivní a ropné látky, jedy, žíraviny, organická rozpouštědla, zemina, průmyslová hnojiva, hygienické potřeby nebo pevné odpady včetně kuchyňských.

X Zavřít