18. 10. 1889: Tajemný dům na Maltézském náměstí a zranění Pražané

18. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Tajemný dům

Menší město pražské má svoje zvláštnosti, mezi něž náleží též dům čp. 476-III., na Maltézském náměstí, zvaný »u sedmi čertů«. Je to budova dvoupatrová s 10 okny v průčelí, zcela neobydlená. Majitelka domu, starší slečna, má zvláštní líbůstky, jimž žádný nájemník nechce se podvoliti a proto není dům ten obydlen. Mezi jiným klade paní domácí nájemníkům podmínku, že nesmí do zdi hřebík zatlouci a veškeren nábytek že musí státi na čtvrt lokte ode zdi. Jistý vyšší důstojník, jemuž poloha domu se líbila, přistoupil na podmínky majitelkou domu stanovené a podepsal v témž smyslu předloženou mu smlouvu. Když se ale přestěhoval, domníval se, že je pánem svého bytu, ozdobil si ho obrazy a postavil si nábytek, jak mu bylo vhod. To když paní domácí zvěděla, donutila nájemce na základě podepsané smlouvy, že se musel ihned vystěhovati, při čemž mu byla nápomocna vyhledáním jiného bytu a zaplacenou činži mu vrátila. Majitelka domu sama bydlí v menší zadní budově ve dvoře a jedinými jejími společníky jsou členové rodiny domovníkovy. Za zmíněný dům bylo jí nabízeno 75.000 zl., ona však žádá 105.000 zl. Luxus prázdného domu může si málo který domácí pán dovoliti. – Národní listy, 18. 10. 1889

Nešťastný pád

Paní Marie Durstová, 49letá manželka bednáře z Holešovic, sklouzla včera po 5. hodině odpolední »na Můstku« a upadla tak nešťastně, že zlomila levou nohu. Byla odnesena do průjezdu nejbližšího domu. Poněvadž nebylo možno nalézti lékaře, obvázala raněné nohu paní Marie Fiwebrová, člen spolku červeného kříže a dala ji odvézti do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 18. 10. 1889

[related-post id=“24164″]

Těžce raněni

Včera o 5. hod. odpolední skočil 6letý chlapec nádenníka Jos. Hlaváčka v Chocholouškově ulici na Král. Vinohradech na jedoucí prázdný vůz, spadl s něho, dostal se pod kola, která ho v kyčli těžce zranila. – Ve strojírně p. Müllera č. 286–VII. v Holešovicích nakládal včera kovář Jos. Houdek železný poklop na vůz. Nešťastnou náhodou vysmekl se mu poklop z ruky, spadl mu na nohu a roztříštil ji. Těžce zranění byli do Všeobecné nemocnice odveženi. – Národní listy, 18. 10. 1889

X Zavřít