19. 5. 1889: Praha chce přemístit ostatky Františka Palackého na Vyšehrad

19. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Převežení tělesních pozůstatků historiografa Fr. Palackého na Vyšehrad

V páteční schůzi městské rady usneseno bylo, aby 26. května položila tříčlenná deputace městské rady, jmenem král. města Prahy věnec na hrob Palackého na hřbitově v Lobkovicích. Pan Vojta Náprstek učinil návrh, aby tělesné pozůstatky Fr. Palackého byly ze hřbitova v Lobkovicích převezeny na hřbitov vyšehradský, jelikož velkostatek Lobkovice není již majetkem pozůstalé rodiny zesnulého. Návrh tento byl přijat s dodatkem faráře P. Nyklesa, aby dříve zavedlo se s příslušnými úředními orgány vyjednávání. – Národní listy, 19. 5. 1889

Mezinárodní výstavní trh v sadech bubenečských

Překrásná pohoda prvního dne výstavy potrvala i po oba dny následující, totiž v pátek a v sobotu, následkem čehož dostavil se i v těchto dnech dosti slušný počet návštěvníků, kteří sledovali s živým účastenstvím a za soumraku zvláštní pozornost věnovali osvětlování páně Křižíkovým elektrickým reflektorem pro účely vojenské. K dřívějším zprávám dlužno dodati, že o letošním trhu výstavním zvláště menší domácí firmy svými zlepšenými a výtečně pracovanými výrobky měrou vynikající do popředí vystupují. Snaha těchto menších vyrábitelů strojů hospodářských setkává se též s plným uznáním konsumentů, kteří hojně kupují. Zvláště nářadí k obdělávání cukrovky má hojného odbytu, tak že mnozí z vystavovatelů sotva všem objednávkám vyhověti budou moci. Velikou výhodou pro vystavovatele i návštěvníky jest telefon, jejž zařídil a ochotně k všeobecnému použití propůjčil pan inž. V. A. Stone. – Národní listy, 19. 5. 1889

Krajané nepřijedou

Výprava našich amerických krajanů do Čech nebude letos uspořádána. Jak se nám oznamuje pojedou sice někteří američtí Čechové do Paříže za příčinou světové výstavy a navštíví také Čechy, ale jen po tichu. Do Paříže odjedou z Ameriky společně, avšak do Čech po různu neočekávajíce žádného zvláštního uvítání. Třetí nádherná výprava z Ameriky do Prahy uspořádána bude snad za dva nebo tři roky. – Národní listy, 19. 5. 1889

X Zavřít