22. 7. 1890: Panují neshody kvůli stavbě nové budovy městské spořitelny

22. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Spor o stavbu

Stavba paláce pro městskou spořitelnu na místě krámků a budov v Kotcích poněkud se zdržuje, poněvadž panují dva rozdílné náhledy. Kdežto někteří členové komise přimlouvají se, aby budova městské spořitelny byla monumentální a aby se v přízemku nezřizovaly krámy, jsou jiní členové opačného náhledu. Poukazují k tomu, že i v přízemí vídeňské dvorní opery zřízeny jsou krámy, jež monumentální stavbě nejsou na úkor, a že zřízení krámů v nové budově městské spořitelny stavbě, byť byla i monumentální, nebudou na škodu, spíše ku prospěchu, uváží-li se, že spořitelna jest ústavem peněžním, který svými přebytky má býti později obci pražské nápomocen. Poněvadž dosavadní i budoucí trh bude i na dále soustředěn na Starém městě, budou krámy v budově městské spořitelny nejen hledány, nýbrž i dobře placeny, i dlužno je upraviti tak, aby vkusem svým nevadily pěkně projektované stavbě, což dá se snadno provésti. Přízemek musí býti ovšem tak zařízen, aby krámy mohly se zrušiti, kdyby jich spořitelna k vlastním účelům potřebovala. Usneseno, dožádati architekta p. Wiehla, aby vypracoval nákresy na postavení krámů v přízemí budoucího paláce městské spořitelny, o nichž v příští schůzi komise se rozhodne. – Národní listy, 22. 7. 1890

Vlašťovky

Následující zaručený případ jest zajímavým příspěvkem k ocenění zvláštních vlastností vlašťovky, tohote oblíbeného hosta pod našimi krovy, jemuž lid náš ode dávna přeje. V Horním Rosenthale u Liberce shořel v pondělí dopoledne dům, pod jehož štítem nalezala se dvě hnízda vlašťovčí. Pracná a dovedná stavba těchto hnízd, hájených jakýmsi výběžkem zdiva, odolala nebyčejnou náhodou plamenům, dýmu i žáru. A pod ochrannými křídly starých vlašťovek uchráněna také mláďata před smrtí uhořením a udusením, neboť vzdor vysoko planoucímu ohni, lomozu a vřavě, spojené s hasením neopustily vlašťovky svá mláďata a snáší jim nyní, kdy nebezpečí jest překonané, opět každodenně vesele pokrm. – Národní listy, 22. 7. 1890

[related-post id=“31625″]

Vyhnáni

Tlupa pověstných cikánů Serynkových utábořila se včera nedaleko usedlosti Generálky, odkudž byla násilně policejními strážníky za hranice policejního obvodu zahnána. – Národní listy, 22. 7. 1890

X Zavřít