3. 1. 1890: Chřipková epidemie dál kosí obyvatele Prahy

3. ledna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Chřipka v Praze

Povážlivá epidemie tato šíří se v Praze dále, a nebude pomalu domu neb rodiny, ve které by nebylo nějakého případu. Jak se praví, počíná prý chřipka vaditi také v obchodních stycích, ježto v mnohých závodech personál chřipkou jest zmenšen. Na Nový rok bylo úřadně ohlášeno. 100, včera dopoledne 120 případů onemocnění chřipkou. – Národní listy, 3. 1. 1890

Zastavené vyučování

Za příčinou šíření se chřipky ustanovily obě okresní školní rady pražské, aby vyučování na všech obecných a měšťanských školách hned bylo zastaveno až na další u věci ustanovení. Totéž nařídila městská rada, aby se stalo na městské střední škole malostranské, na městské vyšší dívčí škole, na městské pokračovací škole dívčí, denní i večerní, pak na městských opatrovnách a školách mateřských jakož i v jeslích městských. – Národní listy, 3. 1. 1890

[related-post id=“26934″]

Zahynul pod ledem

Včera večer dostavili se do redakce naší dva krajané mladého hudebního skladatele Jovana Ivaničeviče, známého v kruzích pražských jak bodrou povahou tak i nadáním, a sdělili nám s hlubokým pohnutím, že byli svědky smrti nešťastného mladíka. Podnikliť společně s Ivaničevičem a s jinými ještě známými vyjížďku po bruslích do Chuchle a když se podvečer vraceli do Prahy, probořili se mezi Podolem a Prahou tři z nich, mezi nimi Ivaničevič a octli se ve vlnách. Lidem opodál zaměstnaným podařilo se zachrániti dva z tonoucích, avšak Jovan Ivaničevič zmizel pod ledem. Zahynul ve vlnách, vzdálen domova a vlasti. Mrtvola jeho dosud nalezena nebyla. Jovan Ivaničevič, rodem Černohorec, konal v Praze hudební studia, za kterýmž účelem byl sem vyslán. Měl skutečné nadání a jeho skladby byly brány též v Praze se značným úspěchem. Nelítostná a neočekávaná smrť zničila naděje, kteréž naň skládali jeho rodáci i všichni, kdož jej znali. Jovan Ivaničevič, jak již řeřečno, získal si během nedlouhého pobytu v Praze přízeň všech, kdo se s nimi stýkali; přilnulť se vší vroucnosti svého jižního temperamentu k české společnosti a národu. – Národní listy, 3. 1. 1890

X Zavřít