3. 10. 1889: Údržba dlažby kolem tramvajových tratí a nová pravidla pro vojáky

3. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Údržba dlažby

Podnikatelstvo pražské tramwaye jest dle uzavřené smlouvy s obcí pražskou povinno, udržovati dlažbu mezi kolejemi a na půl metru podél kolejí v dobrém stavu a veškeré dlažební práce svým nákladem prováděti. Před delší dobou bylo z usnešení městské rady podnikatelstvo tramwaye vyzváno, aby dalo jízdní dráhu ve Spálené ulici, dále před mostem i na mostě Palackého vydlážditi, poněvadž dlažba v těchto místech jest velmi chatrná. Práci tuto nedalo však podnikatelstvo ani na opětné vyzvání vykonati. Za tou příčinou usnešeno v úterní schůzi městské rady, aby předláždění toto provedlo se ihned na útraty podnikatelstva tramwaye. – Národní listy, 3. 10. 1889

Nová pravidla vojenského cviku

Dnem 1. t. m. nabyla platnosti nová pravidla vojenského cviku v rakouském vojště. Veřejnosti, pokud těchto záležitostí si všímá, bude nejprvé nápadno, že zmizel povel »Vzdejte čest !« – a spojený s ním pohyb puškou. Také vojenské stráže, které až dosud každého kolemjdoucího důstojníka tímto spůsobem musili zdraviti, nebudou na dále pozdravu toho užívati. Na místě něho nastoupí pouhý hmat na pažbu s povelem: »v pravo, v levo hleď l« Jak se praví, zavedena tato novota proto, poněvadž dřívějším vzdáváním pocty ručnicí trpěla uniforma vojínů. Další potěšitelná důslednost novinky má býti ta, že nadále budou moci vojíni užívati svých soukenných rukavic, které od nepamětných dob v zimních měsících po boku našich chrabrých branců se klátí pro pouhou ozdobu, ježto uživání jich vadilo vykonávání oněch hmatů na ručnici, jakých zapotřebí bylo při velení » Vzdejte čest« ! – Národní listy, 3. 10. 1889

[related-post id=“23678″]

Výstava

Výstava slovenského národního vyšívání, kterou pořádá svou vlastní sbírkou p. Pavel Socháň v místnostech českého průmyslového musea »u Halánků«, těší se velké přízni obecenstva jmenovitě dámského. Včera dopoledne valným počtem navštívily výstavu učitelky a žákyně »ženského výrobního spolku ženského«, jež hojně čerpaly z bohaté sbírky p. Socháňovy. – Národní listy, 3. 10. 1889

X Zavřít