3. 8. 1890: Vykolejený vlak, osvobození od kolků a zachráněný chlapec

3. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: PražskýDEN.cz

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Vyšinutí vlaku

Včera dopoledne vyšinul se parní stroj u vlaku a vagon pro konduktery před tunelem v Nuslích a zatarasil kolej tou měrou, že tunelem do nádraží dráhy císaře Františka Josefa nemohlo se jeti. Cestující, kteří přibyli osobním vlakem do Prahy, musili u tunelu s vagonů vystoupiti a nastoupiti s vaky svými cestu po nuselských schodech a přes Vinohrady do Prahy pěšky neb zjednati si povozy. Četní dělníci pracovali ihned o odstranění překážky. Po dlouhém namahání podařilo se stroj i vagon dostati na koleje, tak že rychlík č. 209, jenž má přibyti do Prahy v 1 hod. 20 minut, opozdil se pouze o 25 minut a ostatní vlaky jezdily na to již dle řádu pravidelně. Další nehoda při vyšinutí vlaku neudále se žádná. – Národní listy, 3. 8. 1890

Osvobození od poplatků kolkovních

Až dosud třeba bylo veškeré průkazy úřadní, pokud tyto podlehají dle ustanovení zákonných povinností kolkovní, i v případu, že sloužily k účelům vojenské evidence, opatřovati kolkem. Jak se nyní oznamuje, ministerstvo vnitra, dohodnuvši se s jinými ministerstvy súčastněnými, sdělilo jednotlivým místodržitelstvím, že veškeré křticí, oddávací a úmrtní listy dovolenců a záložníků vojska i námořnictva a zemské obrany, jakož i jich rodin, když vydávají se za účelem vojenské evidence, jsou nejen prosty povinnosti kolkovní a poplatkové, ale musí býti i zcela bezplatně vyhotoveny. – Národní listy, 3. 8. 1890

[related-post id=“32207″]

Zachránil dítko

Včera odpoledne spadl se schodů u Nových lázní 7letý chlapec kovolitce do mlýnského ramene Vltavy. Náhodou kolemjdoucí bankovní úřadník pan Pisařovič shodiv se sebe kabát, skočil do vody a chlapce zachránil. – Národní listy, 3. 8. 1890

X Zavřít