V Jinonicích vyroste nová záchranná stanice pro volně žijící zvířata za 50 milionů korun

29. ledna 2018 ∙ 21:03
PražskýDEN.cz
Osiřelá kachňata.
Osiřelá kachňata.Foto: Lesy hl. m. Prahy

Změnu územního plánu, která umožní stavbu nové Záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy Jinonice, schválilo na čtvrtečním zasedání Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Stav současné záchranná stanice, jejímž provozovatelem jsou Lesy hlavního města Prahy, neodpovídá potřebám zvířat ani personálu.

„Praha potřebuje moderní zařízení na záchranu opuštěných a nemocných zvířat. Současný provoz nemá dostatečnou kapacitu a provozní podmínky, přitom jen za loňský rok ošetřila přes čtyři tisíce zvířat. Zhruba za dva roky bychom se mohli dočkat nové záchranné stanice, kterou budou provozovat Lesy hl. m. Prahy. V jejím areálu by měla být také část otevřená široké veřejnosti a plánované je i zázemí pro ekologickou výchovu. Předpokládané náklady představují 50 milionů korun,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

„Schválení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy bylo podmínkou, aby se co nejdříve mohlo začít s přípravou stavby a začít stavět ještě v letošním roce,“ doplnila Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Realizaci projektu komplikuje neoprávněné užívání pozemků ze strany Věry Aladzasové Přibylové, která zde provozovala záchrannou stanici Českého svazu ochránců přírody.

[related-post id=“4826″]

Záchranná stanice pro handicapované volně žijící živočichy Lesů hl. m. Prahy ošetřila v loňském roce rekordní počet živočichů – 4 134. Oproti roku 2016, během nějž stanice přijala 3 707 živočichů, je to nárůst o více než 10 %. Podmínky pro činnost jsou ve stanici již řadu let „provizorní“, nejsou tu žádné budovy, jen stavební buňky. Nová výstavba pomůže jak personálu, tak zvířatům. Stanici provozují Lesy hl. m. Prahy od roku 2012.

X Zavřít