16. 6. 1890: Nová pražská dělnická pekárna nabídne cenově dostupné pečivo

16. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Dělnická pekárna v Praze

Včera dopoledne konala se na Střeleckém ostrově všeobecná schůze dělnická, na níž jednalo se o zřízení dělnické pekárny. Řečníci všech dělnických odborů kladli velikou váhu na založení takového podniku, poukazujíce především k tomu, že stávkou pekařských pomocníků mnoho těchto dělníků přišlo o své zaměstnání a proto tito pekařští pomocníci se odhodlali apelovati na pomoc ostatního dělnictva. Usneseno, aby dělnická pekárna se zřídila a aby podnik měl název: „První společenstvo pekařské, zapsané s obmezeným ručením“. Účelem podniku toho má býti výroba a prodej laciného pečiva na základě společného nákladu. Členský příspěvek činí 3 zl. ročně a může býti zaplacen po 50 kr. splátkách. Každý člen musí míti aspoň jeden podíl. – Národní politika, 16. 6. 1890

Dolování na stříbro v Čechách

S několika stran poukazuje se k tomu, že patrně následkem osnovy zákona o stříbře, předložené americké sněmovně, a tím vyvolanému zvýšení cen stříbra, jeví se u nás v Čechách na několika místech současně snaha po obnovení dolování na stříbro. Tak na př. pracuje se opět v dolu sv. Eliáše u Českých Budějovic, kde někdy, přes to že dolováno bylo spůbem velmi primitvním, docíleno bylo pěkných výtěžků. V posledních dobách zde však vůbec pracováno nebylo, až nyní opět jistá vratislavská firma, ve spojení s německými kapitalisty práce zde se ujala. Zároveň sděluje se, že i jinde v Čechách buď konají se předběžná vyšetřování, aneb již se určitě vyjednává o obnoveném dolování v opuštěných na ten čas dolech na stříbro. – Národní listy, 16. 6. 1890

[related-post id=“30256″]

Z opičky

Včera po 3. hodině ráno přivrávorali na Josefské náměstí rukavičkářští pomocníci 25letý Pavel A. a 28letý Josef W. Za stálého křiku jali se rozhazovati urovnané tam žulové kostky a dlažičky. Když neuposlechli napomenutí strážníkova, byli zatčeni a odvedeni na policejní komisařství dolejšího Nového Města. – Národní listy, 16. 6. 1890

Náhlé úmrtí

V sobotu v 5 hodin odpoledne zemřela náhle 65letá lázeňská Eliška Heroudová, bydlící u své sestry v č. 11 v Lípové ulici. Ku zjištění příčiny smrti byla mrtvola dopravena do pathologického ústavu. – Národní listy, 16. 6. 1890

X Zavřít