Týrání psa ve Spálené ulici. Otřesný případ z konce 19. století

26. dubna 2021 ∙ 19:24
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Naši věrní kamarádi se však občas bohužel stávají oběťmi krutého zacházení ze strany lidí. Nejinak tomu bylo už na konci 19. století. Národní listy přinesly 28. dubna 1891 zprávu o případu, který se odehrál v pražské Spálené ulici.

Trapný výjev

Trapný výjev odehrál se včera k 6. hod. večerní na Spálené ulici. Sluha jistého továrníka papíru neb obchodníka s hadry, jenž zaměstnává trestance v novoměstské trestnici cupováním hadrů, provázel zmíněnou ulicí vozík s několika velkými pytly odpadků, tažený psem.

U návrší před Karlovým náměstím nemohl pes, jsa již úplně vysílen, těžký náklad zmoci a svalil se na dlažbu, oddychuje rychle a lapaje po vzduchu, což přivábilo velký dav lidí. Sluha psa tloukl a pobízel, aby vstal, vida však, že pes nemůže více s místa, odkvapil.

Pohled na ubohé zvíře, jež leželo těžce oddychujíc, s roztaženými tlapami, s otevřenou zpěněnou tlamou a vyplazeným jazykem na dlažbě, zápasíc takřka se smrtí, byl velice trapný. Teprve za čtvrt hodiny vrátil se sluha provázen dvěma trestanci a jich dozorcem, trestanci zapřáhli se do vozu, sluha psa kopl a pes – nyní netáhl, ale byl tažen, ba smýkán po dlažbě až na dvůr budovy trestního soudu.

Obecenstvo dávalo surovému sluhovi, jenž po celé cestě klesajícího psa tloukl a kopal, hlasitě nevoli svou na jevo, surovec však odpovídal k tomu posměšnými a urážlivými posuňky a smíchem, v němž mu oba trestanci i se svým dozorcem kamarádsky přizvukovali.

Týž dozorce, byv později v budově trestního soudu očitým svědkem vylíčeného výjevu vyhledán a o sdělení jména onoho sluhy neb majitele vozíku slušně požádán, odepřel to, odseknuv nezdvořácky, že »to jsou hlouposti« a že »nikomu po tom nic není«.

Mimochodem ještě podotýkáme, že po celé půl hodiny, co trapný onen výjev trval, rozhořčené obecenstvo marně se pídilo po policejním strážníku.

– Národní listy, 28. dubna 1891. Autor neuveden.

Češi objevili dosud neznámou žábu. Žije v pralesích středního Konga

Vědecký tým Václava Gvoždíka objevil a popsal nový rod rákosničkovité žáby žijící v pralesích středního Konga. Popis nového rodu žáby na africkém kontinentu je poměrně vzácná událost. Poslední rod byl popsaný před sedmi lety. Jedná se tak o významný objev, který je důležitý zejména pro ochranu místních ekosystémů. Terénní výzkum, při kterém byl sbírán zásadní materiál v roce 2018, byl hrazen Národním muzeem. Následný laboratorní výzkum pak vznikal primárně v laboratořích Akademie věd […]

Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891. Nový most O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu […]

Britští muži dávali najevo své bohatství podivnou úpravou nehtů

Pokud si říkáte, že žijeme ve zvráceném světě sociálních sítí, kde řada lidí nemá žádnou soudnost, možná vás překvapí článek z roku 1901. Národní listy přinesly zprávu o zvláštní módě, která se rozšířila mezi bohatými britskými muži. Nejnovější móda anglických gigrlat Nejnovější nesmysl, jenž se ujal mezi šviháky v anglické společnosti, jest, dáti si střihati nehty na rukou ve tvaru obráceného velkého V. Jeden z pěstitelů tohoto módního bláznovství, jenž […]

Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat. Choulostivá otázka Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti […]

Neobvyklý trest za šíření pomluv o ostatních rodinách

Na rodinnou čest a dobrou pověst naši předci velmi dbali. Čas od času se ovšem objevil někdo, kdo se rozhodl šířit o ostatních z nejrůznějších důvodů pomluvy a klepy. O jednom podobném případu přinesly zprávu Národní listy v dubnu 1891. Poněkud překvapivé je, jak celá záležitost dopadla. Zvláštní trest za pomluvu V jedné obci v Anhaltsku byly četné rodiny neustále znepokojovány anonymními dopisy, jejichž obsah ve mnohých případech toho druhu, […]

X Zavřít