Týrání psa ve Spálené ulici. Otřesný případ z konce 19. století

26. dubna 2021 ∙ 19:24
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Naši věrní kamarádi se však občas bohužel stávají oběťmi krutého zacházení ze strany lidí. Nejinak tomu bylo už na konci 19. století. Národní listy přinesly 28. dubna 1891 zprávu o případu, který se odehrál v pražské Spálené ulici.

Trapný výjev

Trapný výjev odehrál se včera k 6. hod. večerní na Spálené ulici. Sluha jistého továrníka papíru neb obchodníka s hadry, jenž zaměstnává trestance v novoměstské trestnici cupováním hadrů, provázel zmíněnou ulicí vozík s několika velkými pytly odpadků, tažený psem.

U návrší před Karlovým náměstím nemohl pes, jsa již úplně vysílen, těžký náklad zmoci a svalil se na dlažbu, oddychuje rychle a lapaje po vzduchu, což přivábilo velký dav lidí. Sluha psa tloukl a pobízel, aby vstal, vida však, že pes nemůže více s místa, odkvapil.

Pohled na ubohé zvíře, jež leželo těžce oddychujíc, s roztaženými tlapami, s otevřenou zpěněnou tlamou a vyplazeným jazykem na dlažbě, zápasíc takřka se smrtí, byl velice trapný. Teprve za čtvrt hodiny vrátil se sluha provázen dvěma trestanci a jich dozorcem, trestanci zapřáhli se do vozu, sluha psa kopl a pes – nyní netáhl, ale byl tažen, ba smýkán po dlažbě až na dvůr budovy trestního soudu.

Obecenstvo dávalo surovému sluhovi, jenž po celé cestě klesajícího psa tloukl a kopal, hlasitě nevoli svou na jevo, surovec však odpovídal k tomu posměšnými a urážlivými posuňky a smíchem, v němž mu oba trestanci i se svým dozorcem kamarádsky přizvukovali.

Týž dozorce, byv později v budově trestního soudu očitým svědkem vylíčeného výjevu vyhledán a o sdělení jména onoho sluhy neb majitele vozíku slušně požádán, odepřel to, odseknuv nezdvořácky, že »to jsou hlouposti« a že »nikomu po tom nic není«.

Mimochodem ještě podotýkáme, že po celé půl hodiny, co trapný onen výjev trval, rozhořčené obecenstvo marně se pídilo po policejním strážníku.

– Národní listy, 28. dubna 1891. Autor neuveden.

Triedr

Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892. Spiknutí proti manželům Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním […]

Den, kdy ryby pršely z nebe. Nevídaný úkaz všechny zaskočil

Čas od času se stane něco, nad čím běžnému smrtelníkovi zůstává rozum stát. Fenomén zvaný „déšť ryb“ patří mezi ně, i když má logické vysvětlení. Při silných bouřích mohou z nebe padat větrem nasáté ryby, žáby, myši nebo další drobní živočichové. Dobové noviny zmiňují událost, ke které došlo v létě 1892 v Bosně. Dešť ryb Meteorologická stanice v Bjelině v Bosně podává zprávu o následujícím přírodním úkazu. V noci na 23. července ke 4. hod. strhla se nad Bjelinou, směrem severozápadě-jihovýchodním, bouře, […]

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

X Zavřít