Nově opravená školka nabídne třídu s výukovou metodou Montessori

27. srpna 2020 ∙ 12:52
PražskýDEN.cz
Nová budova MŠ Buková.Foto: MČ Praha 3

MČ Praha 3 nechala zrekonstruovat budovu Mateřské školy Buková. Své žáčky přivítá poprvé v úterý 1. září. Kromě netradičního interiéru školka nabídne i třídu s výukovou metodou Montessori.

Rekonstrukce za zhruba 100 milionů korun se připravovala od roku 2015. Původní budova školky byla již nevyhovující. Realizace podle projektu Diany Hockové z firmy STRAET Architects probíhala v letech 2018-2019

„Původně se uvažovalo o přízemní dřevěné budově s centrálním krytým dvorkem, nakonec jsme se rozhodli pro železobetonovou konstrukci, nicméně dřevo hraje prim v interiéru. Přírodní materiály mají na děti prokázané pozitivní účinky. Z původní budovy školky se využil pouze suterén,“ komentuje mluvčí Prahy 3 Lucie Bukovanská.

Pohled na novou budovu mateřské školky. Foto: MČ Praha 3

Montessori výuka

Kromě běžných tříd bude v MŠ Buková od září fungovat také třída uplatňující Montessori metodu vzdělávání. Pedagogická zařízení Montessori jsou chápána jako školy zkušeností pro život a nejsou založena na memorování žáků. Děti v Montessori školách se učí zcela jiným způsobem, a přesto jsou jejich znalosti na všech úrovních srovnatelné s žáky běžných škol.

„Není běžné, aby měla obecní školka tento alternativní program výuky. Já jsem za to ale rád, ze strany rodičů jsme zaznamenali dostatečnou poptávku a rozhodli jsme se jednu třídu otevřít. Třídu máme plnou,“ komentuje radní Prahy 3 pro školství Štěpán Štrébl.

Otevření podobné třídy obnáší např. zajištění externího konzultanta, speciálních hraček nebo pro tento program vyškolený tým.

Interiéru mateřské školky dominuje dřevo. Foto: MČ Praha 3

„V těchto dnech se intenzivně zabýváme vnitřním uspořádáním třídy, které by mělo mít řád a svůj pořádek, poskytovat dětem nabídku a možnost pro objevování, zkoumání a tvořivost. Nezapomínáme ani na koutek pro relaxaci. Materiály jsou skutečné, praktické a funkční, oslovují co nejvíce smyslů. Prostorná třída a její uspořádání splňuje požadavky pro pohodlí dětí, jejich bezpečný pohyb. Snažíme se tak vytvořit možnosti k podpoře nezávislosti a samostatnosti dětí,“ sdělila ředitelka MŠ Buková Jana Vaníčková.

Do Montessori třídy je pro nadcházející školní rok zapsáno 24 dětí ve věku 3-6 let. Zájem rodičů byl značný. Kolik dětí bude moci školka přijmout v květnu 2021, v době zápisů pro školní rok 2020-2021, bude záviset na tom, kolik míst se ve třídě uvolní.

X Zavřít