Náměstí Jiřího z Poděbrad se po letech dočká kompletní rekonstrukce

26. října 2021 ∙ 07:37
Kristián Vích
Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Jedno z nejvýznamnějších a nejvyužívanějších náměstí hlavního města je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. O jeho revitalizaci se mluví již více než dvacet let. Projekt od studia MCA atelier je již připraven, ale stavební práce zatím stále nezačaly. Změnit to má memorandum, které minulý týden podepsali první náměstek primátora Petr Hlaváček a starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.

Náměstí se po letech dočká sjednocující koncepce, nové zeleně, závlahového systému a retence vody nebo revitalizace fontány. Trhy na Jiřáku se přesunou dále od základní školy, dětské hřiště se rozšíří a bude mít nové herní prvky a vodní atrakce. Náměstí také získá bezbariérový vstup do metra a celá stanice se bude renovovat.

Foto: Magistrát hl. m. Prahy
Foto: Magistrát hl. m. Prahy

„Cílem revitalizace je využít jeho dnes ne zcela naplněný potenciál, sjednotit jeho podobu i fungování, zlepšit jak pobytové příležitosti, tak kulturní kvality i praktické užívání. A také zapojit současné zodpovědné přístupy k prostředí, jako například šetrné hospodaření s dešťovou vodou. Řada úprav také vzešla z námětů veřejnosti v průběhu participací,“ říká architektka Pavla Melková z MCA atelieru, spoluautorka návrhu spolu s architektem Miroslavem Cikánem.

Foto: Magistrát hl. m. Prahy

„Podíl zelených a zpevněných ploch zůstává srovnatelný. Centrální cesta před kostelem se rozšiřuje, čímž vzniká prostor pro pořádání kulturních akcí, během kterých vždy docházelo k degradaci trávníků. Nicméně na řadě míst se naopak zeleň objevuje nově. Například místo nevyužívané točny vedle kostela a na dalších místech. Asfalt bude nahrazen vsakovací dlažbou se schopností retence vody,“ doplňuje starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček.

Zahájení revitalizace se očekává v druhé polovině roku 2022. Očekávané náklady činí cca 270 milionů korun.

Zdroj: Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy

X Zavřít