Praha prověřovala, jak si zvládne poradit s velkou vodou

22. září 2019 ∙ 13:39
PražskýDEN.cz
Foto: Magistrát hl. m. Prahy

V hlavním městě se v sobotu uskutečnilo další z pravidelných protipovodňových cvičení, letos pod názvem Voda 2019. Stavěly se dvě etapy protipovodňové linie, a to etapa 0002 Malá Strana a Kampa a etapa 0005 Smíchov. Akce měla prověřit připravenost všech složek na případnou povodňovou situaci a také funkčnost a stav protipovodňových opatření v uvedených úsecích.

V etapě 0002 byla protipovodňová mobilní opatření instalována v úsecích Karlův most – Čertovka, uzávěr Čertovky (posuvná protipovodňová vrata) včetně nástavby tvořené mobilním hrazením, uzávěr Čertovky – Hergetova cihelna, Hergetova cihelna, Cihelná – Mánesův most, Úřad vlády (Kosárkovo nábřeží). Celková délka stavěných mobilních hrazení při cvičení v etapě 0002 činila 630,7 metrů, výška hrazení se zde pohybuje od 1,3 metru po 3,3 metru.

„Povodeň je nejčastěji se vyskytující mimořádnou událostí v oblasti krizového řízení na území hlavního města. Proto je potřeba prověřit činnost všech složek a funkčnost a dostatečnost techniky. Důležité je vyzkoušet i správnou montáž a demontáž mobilních prvků protipovodňových opatření, zkontrolovat stav pevných částí protipovodňové ochrany a zdokumentovat vady, abychom mohli zajistit jejich odstranění. Jsem rád, že letošní cvičené neodhalilo žádné výraznější závady,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Foto: Magistrát hl. m. Prahy
Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Etapa 0005 je složena z mnoha úseků. Jsou to podchody pod tramvajovou tratí v Braníku, hrazení přes ulici Bezová v Braníku, oblast Výtoně na Novém Městě (Rašínovo nábřeží), na Smíchově pak Janáčkovo nábřeží, Nábřežní ulice, podjezd Palackého mostu, Hořejší nábřeží, severní a jižní oblast kolem železničního mostu. Celková délka stavěných mobilních hrazení při cvičení v etapě 0005 byla 330,9 metrů, výška hrazení se tady pohybuje od 0,2 metru po 3,3 metru.

Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Příprava je základ, říká náměstek

Obě etapy protipovodňových opatření disponují téměř všemi typy protipovodňové ochrany, využívané v rámci hl. m. Prahy, kromě těžkých mobilních naplavovacích trámců. Najdeme zde pevné protipovodňové zdi, zemní valy (včetně využití železničního tělesa), mobilní protipovodňová hrazení, úseky zajišťované proti povodni pytli s pískem, přehrazení drobného vodního toku (konkrétně náhonu Čertovka) i s přečerpáváním vnitřních a průsakových vod.

„Základem jakékoliv úspěšně zvládnuté mimořádné akce je příprava a prevence. Tohle cvičení má právě za úkol prověřit, jak je Praha připravena na povodně. Účastní se ho na 300 členů bezpečnostních složek. Testujeme, jak rychle jsme schopni postavit protipovodňové zábrany, jak je výkonná naše technika, jak fungují jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, jak při této mimořádné události zvládáme komunikaci, nejen mezi sebou, ale i s veřejností. Tím získáváme zpětnou vazbu a máme jasno, v čem jsme dobří, a co případně musíme ještě zlepšit,“ doplnil náměstek primátora pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Foto: Magistrát hl. m. Prahy
Foto: Magistrát hl. m. Prahy
Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Zajímavým technickým řešením je uzavření náhonu Čertovka před povodňovými vodami z Vltavy, včetně čerpání vnitřních a průsakových vod. Uzávěr Čertovky je součástí protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy od nábřežní zdi pod mostem Legií až po Karlův most na levém břehu Vltavy. Základová deska je zakotvena do skalního podloží podzemní stěnou a systémem pilot, v klidové poloze jsou vrata schována za nábřežní zdí směrem ke Karlovu mostu. Hradící uzávěr má délku 23,5 m, výšku 4,9 m a hmotnost 45 tun. V horní části hradícího uzávěru jsou osazeny slupice pro zasunutí mobilních hliníkových prvků, které jsou v případě povodňového ohrožení spojeny s mobilním hrazením vedoucím od Karlova mostu.

Samotná manipulace (uzavření vrat a zahájení čerpání případných průsaků) se nařizuje při průtoku ve Vltavě 350 m³/s, uzávěr musí být uzavřen do průtoku ve Vltavě 450 m³/s, to znamená do doby, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity. Doba potřebná na přípravu manipulace a samotnou manipulaci na vodním díle činí cca šest hodin a podílí se na ní deset osob.

X Zavřít