Pražští taxikáři si musí do konce roku obstarat samolepku

16. prosince 2020 ∙ 11:22
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Na základě novely zákona o silniční dopravě byla zavedena povinnost provozovatelů vozidel taxislužby mít vozidlo označené evidenční nálepkou. Magistrát hl. m. Prahy upozorňuje, že lhůta pro splnění této povinnosti končí 31. prosince 2020. Podle evidence vozidel taxislužby ji dosud několik tisíc provozovatelů nesplnilo.

Evidenční nálepky je možné vyřídit pouze v úředních hodinách Magistrátu hlavního města Prahy na přepážkách odboru služeb v přízemí Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1. Vzhledem k mimořádným opatřením jsou úřední hodiny pražského magistrátu stanoveny na pondělí a středu od 8 do 13 hodin. Ve středu 30. prosince jsou pak úřední hodiny od 13 do 18 hodin.

Při podání žádosti o vydání evidenční nálepky je třeba splnit všechny podmínky dané zákonem a uhradit správní poplatek ve výši 500 Kč. Vydání nálepky je vyřizováno na počkání.

Lhůta pro splnění povinnosti označit vozidlo taxislužby evidenční nálepkou do 31. prosince 2020 se týká dopravců, kteří již měli vozidla v evidence taxislužby před 1. červencem 2020. Dopravci, kteří evidují vozidla do evidence taxislužby po 1. červenci 2020, musí splnit stejné podmínky. Již zaevidovaní po tomto datu je tedy mají splněné.

X Zavřít