Prosecká ulice projde kompletní rekonstrukcí

11. září 2020 ∙ 10:47
PražskýDEN.cz
Foto: TSK

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) začne od pondělí 21. září 2020 s rozsáhlou rekonstrukcí povrchů komunikace a chodníků v Prosecké ulici.

Vzhledem k celkové délce opravovaného úseku a rozsahu prací je tato akce rozdělena do dvou etap. V letošním roce se bude opravovat úsek Františka Kadlece – Na Labuťce. Dokončen by měl být do 15. listopadu. Další etapa začne po zimní přestávce v roce 2021 v úseku k ulici Na Rozhraní.

Celková rekonstrukce komunikace a chodníků obnáší výměnu podloží v aktivní zóně a hloubkové sanace. Povrch vozovky bude z asfaltových vrstev, konstrukce chodníků a vjezdů bude z betonové dlažby. Dojde i k úpravě odvodnění, které bude řešeno pomocí nových i stávajících uličních vpustí.

Oprava si vyžádá kompletní uzavírku komunikace. Objízdná trasa východní větev má být vedena ulicí Vysočanskou a vpravo ulicí Sokolovskou, západní větev ulicemi Vysočanskou, Střelničnou a Libereckou.

X Zavřít