Při nehodách v Praze loni nejvíc umírali chodci, policie se chce zaměřit na prevenci

26. ledna 2018 ∙ 15:36
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Během uplynulého roku 2017 zadokumentovala pražská policie celkem 23 032 dopravních nehod, při kterých došlo k usmrcení 17 osob a těžkému zranění 156 osob. V meziročním srovnání se jedná o pokles v kategorii usmrcených, těžce zraněných i lehce zraněných osob

Z hlediska závažnosti dopravních nehod patří mezi nejrizikovější měsíce v roce březen a říjen. Ze zmíněných 17 usmrcených osob se v 11 případech jednalo o chodce. Pražská policie vnímá tuto kategorii jako nejohroženější a bude se stejně jako v loňském roce na tyto účastníky silničního provozu v rámci preventivních aktivit více zaměřovat.

Nejčastější příčinou dopravních nehod v Praze je již tradičně nesprávný způsob jízdy. Do této kategorie řadí policisté zejména nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, nevěnování se dostatečně řízení, nesprávné otáčení nebo couvání, vyhýbání se překážce bez dostatečné boční vůle, nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu atd.

Pozitivním trendem je vedle poklesu následků nehod v podobě usmrcení a zranění osob i pokles počtu nehod zaviněných pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

X Zavřít