Průměrná mzda učitelů se blíží hranici 40 tisíc korun

22. prosince 2020 ∙ 17:06
PražskýDEN.cz
Foto: Unsplash

V roce 2019 pobírali učitelé mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol průměrnou hrubou měsíční mzdu 39 656 Kč. Meziročně si tak polepšili o více než 5 000 Kč a jejich plat odpovídal 109 % průměrné zaměstnanecké mzdy. Ve srovnání se mzdou ostatních zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním šlo však pouze o 71 %. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Oproti roku 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v regionálním školství meziročně o 15 %. Zatímco učitelé na středních školách vydělávali v průměru měsíčně 41,9 tis. Kč, jejich kolegové v mateřských školách o 8 tis. Kč méně. Dvouciferné meziroční tempo růstu průměrné mzdy učitelů vychází již druhým rokem po sobě. Mezi lety 2017 a 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na regionální úrovni o 11 %. Za sedm let od roku 2012 pak došlo k nárůstu o více než 50 %, z 25,7 tis. Kč na bezmála 40 tis. Kč.

„Mzdy učitelů v regionálním školství rostly mezi lety 2013 až 2017 pomaleji než mzdy všech zaměstnanců v platové sféře. Do roku 2019 byl naopak nárůst dynamičtější u mezd učitelů. Přesto berou učitelé v průměru o 9 tisíc méně než ostatní vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci v platové sféře,“ říká Alena Hykyšová z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

Významným faktorem ovlivňujícím výši průměrné mzdy je věk a s ním spojená delší doba praxe. Učitelé v regionálním školství mladší 35 let v roce 2019 pobírali v průměru 34,6 tis. Kč. Jejich kolegové starší 55 let vydělávali o 8 tis. Kč více. Největší růst mezd mezi roky 2012 až 2019 zaznamenali učitelé na základních školách ve věkové kategorii 55 a více let. Polepšili si o 16,2 tis. Kč. Naopak nejnižšího přírůstku se dočkaly učitelky v mateřských školách ve věkové skupině do 34 let, a to o 10,3 tis. Kč.

V mezikrajském srovnání učitelských mezd si v roce 2019 vedla nejlépe Praha s průměrnou hrubou měsíční mzdou 42,8 tis. Kč. Naopak nejnižší mzdu dlouhodobě vykazují Zlínský a Olomoucký kraj s 38 tis. Kč. Zatímco učitelé v Praze v roce 2019 dosahovali pouze 93 % hrubé průměrné mzdy všech pražských zaměstnanců, v Karlovarském kraji mzda učitelů představovala 124 % a v Olomouckém a Zlínském kraji okolo 117 % průměrné celokrajské mzdy v národním hospodářství.

X Zavřít