V Grébovce platí noční zákaz alkoholu. Vandalové opakovaně ničili stromy

10. srpna 2020 ∙ 02:00
Kristián Vích
Neznámý vandal v květnu poškodil tis.Foto: MČ Praha 2

Nový návštěvní řád oblíbeného pražského parku Havlíčkovy sady, známého také jako Grébovka, zakazuje konzumaci alkoholu po 22. hodině s výjimkou provozoven, jejich předzahrádek a akcí povolených MČ Praha 2.

Nový návštěvní řád schválili radní Prahy 2 na svém červnovém zasedání a nyní vstoupil v platnost. Vedení radnice si od něj slibuje zklidnění provozu parku v pozdních nočních hodinách a minimalizaci případů vandalismu a ničení zeleně. Od dubna do října jsou Havlíčkovy sady otevřeny až do půlnoci.

K poslednímu zdokumentovanému případu vandalismu došlo v květnu. Neznámý pachatel poškodil ostrým předmětem tis v údolí parku a lípu v růžové zahradě. Tis byl odborně ošetřen, lípu se ale zachránit nepodařilo a bude muset být na podzim nahrazena v rámci plánované výsadby.

Poškozená lípa v Havlíčkových sadech bude muset být nahrazena. Foto: MČ Praha 2

Případy se množily

„Bezpečnostní situace v parku byla opakovaně předmětem našich jednání v rámci bezpečnostních porad s policií i s odborem životního prostředí. Případy vandalismu, poškozování majetku i zeleně a stížnosti občanů na rušení nočního klidu nás přiměly situaci zanalyzovat a hledat možné řešení. Jedním z nově přijatých opatření tak byla i změna stávajícího návštěvního řádu,“ vysvětluje radní Michal Zuna, který má ve své gesci bezpečnost Prahy 2.

Nový návštěvní řád umístila Praha 2 na své webové stránky a u vstupů do parku. Lepší informovanost návštěvníků mají podpořit také informační letáky, které v této souvislosti nechala radnice připravit.

X Zavřít