K budoucí podobě Seifertovy ulice se mohou vyjádřit občané

22. června 2021 ∙ 16:10
Kristián Vích
Foto: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)

Od pondělí 21. června se může široká veřejnost seznámit s chystanou proměnou Seifertovy ulice a vyjádřit se k ní. Až do konce měsíce bude otevřen informační kontejner a zároveň bude probíhat on-line anketa. Podněty a připomínky pak budou zohledněny při zpracování návrhu.

„Koncepční studie navrhne revitalizovanou podobu Seifertovy v úseku od ulice Chlumova až po křižovatku U Bulhara. Dále úpravy přilehlých zelených ploch – parku Radost, náměstí Winstona Churchilla a dále okolí cyklostezky A25 od Seifertovy ulice k úpatí Vítkova“, vysvětluje Pavel Křeček, radní Prahy 3 pro strategické plánování.

Specifickým prvkem návrhu bude využití hospodaření s dešťovou vodou – opatření pro přirozené vsakování dešťové vody a regulace odtoku ničivých přívalových srážek.

[related-post id=“41743″]

Až do 30. června bude pro veřejnost otevřen informační kontejner v parku Radost, kde se lidé mohou seznámit s materiály, mapami a podklady, případně položit dotaz odborníkům a zástupcům veřejné správy a sdělit své připomínky a podněty.

Zároveň probíhá i sběr podnětů formou online ankety na adrese https://seifertova.urad.online. Všechny informace o chystaném záměru a plánovacích jsou k dispozici na https://www.iprpraha.cz/seifertova.

X Zavřít