16. 1. 1869: Otevření sladovnické školy a případ staré vraždy

16. ledna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Slavnostní otevření

Pražská sladovnická škola byla včera večer v místnostech p. J. M. Šaryho slavnostně otevřena. Mezi přítomnými byl p. purkmistr dr. Klaudy, náměstek Huleš, med. rada dr. Škoda, místodr. rada Klinger, p. Klenka z Vlastimilů, dr. Palacký, dr. Rieger a j. Kanovník Šulc měl zahajovací řeč; p. Klenka představil ředitele školy p. Šaryho a učitele p. Bělohoubka; načež p. Šary mluvil o tom, proč u nás sladovnictví nevzkvétá. Posluchačů se přihlásilo 136, což je na 1380 pivovarů z Čech, Moravy a Slezska dost málo. Ku konci mluvil p. Bělohoubek o původu pivovarnictví a dr. Chleborád provolal podnikatelům této školy „slávu.“ – Pražský denník, 16. 1. 1869

Dávná vražda

Lichá pověst roznášela se v tyto dny po Praze; vypravovaliť si hlavně v sv. Petrské čtvrti, že jeden zámožný měšťan byl náhle zatčen, poněvadž se před třemi lety za okupace pruské dopustil zločinu vraždy; tenkrát prý ještě s několika druhy zabil v hospodě mužského a hodil jej do Vltavy s tím doložením, že to Prušáci udělali. V tyto pak dny prý umíral jeden z těch soudruhů a tu svému zpovědníkovi pověděl o té vraždě. Na příslušných místech prohlašují ale celou tuto pověst za lichou smyšlenku. – Pražský denník, 16. 1. 1869

[related-post id=“15471″]

Srážka povozů

Včera dopoledne sjížděl s kamenného mostu na náměstí před křižovnickým kostelem těžký venkovský povoz s takovou prudkostí, že vrazil do drožky na most jedoucí. U drožky byly okamžitě obě voje zlomeny, tak že drožkář musel seskočiti a koně, jemuž na štěstí při srážce této nic se nestalo, za uzdu domů vésti. Neopatrný vozka jest k zodpovídání pohnán. – Pražský denník, 16. 1. 1869

X Zavřít